SASTAV REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

1.
predsednik prof. dr Dejan Đurđević dipl. pravnik
-
zamenik predsednika Tamara Stojčević dipl. pravnik
2.
član Vladimir Đukanović dipl. pravnik
-
zamenik člana Zoran Lukić dipl. pravnik
3.
član Miladin Pantelić dipl. pravnik
-
zamenik člana Vukoje Radovanović dipl. pravnik
4.
član Marko Janković dipl. pravnik
-
zamenik člana Miloš Srećković dipl. pravnik
5.
član Bojan Pudar dipl. pravnik
-
zamenik člana Đula Ladocki dipl. pravnik
6.
član Dragan Radulović dipl. pravnik
-
zamenik člana Igor Jovičić dipl. pravnik
7.
član Miloš Jovanović dipl. pravnik
-
zamenik člana Gordana Radić - Popović dipl. pravnik
8.
član Milorad Gašić dipl. pravnik
-
zamenik člana Božidar Protić dipl. pravnik
9.
član Miljkan Karličić dipl. pravnik
-
zamenik člana Zoran Militarov dipl. pravnik
10.
član Vladimir Tasić dipl. pravnik
-
zamenik člana Sonja Podunavac dipl. pravnik
11.
član Miodrag Petrović dipl. pravnik
-
zamenik člana Aleksandar Nikolić dipl. pravnik
12.
član Marko Danilović dipl. pravnik
-
zamenik člana Nemanja Bojičić dipl. pravnik
13.
član Vladimir Jestratijević dipl. pravnik
-
zamenik člana Milan Korać dipl. pravnik
14.
član Veljko Rakić dipl. pravnik
-
zamenik člana Snežana Rakočević dipl. pravnik
15.
član Jovo Popović dipl. pravnik
-
zamenik člana Zoran Lončar dipl. pravnik
16.
član Ivan Todosijević dipl. pravnik
-
zamenik člana Predrag Savić dipl. pravnik
17.
član Marko Palamarević dipl. pravnik
- zamenik člana Miloš Joksimović dipl. pravnik
18.
član Dragan Vukmirović, predstavnik republičke organizacije nadležne za poslove statistike;
19.
sekretar Jana Ljubičić dipl. pravnik
zamenik sekretara Veljko Odalović dipl. pravnik

 

Na osnovu člana 33. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skuppštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Četvrtog vanrednog zasedanja u 2012. godini, održanoj 25. jula 2012. godine, donela je

O D L U K U

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

I

Razrešavaju se članstva u Republičkoj izbornoj komisiji:

- Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije,

- Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije;

- Mirjana Arnautović, član Republičke izborne komisije,

- Mirjana Kaćanski, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Milorad Gašić, član Republičke izborne komisije,

- Božidar Protić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Miloš Jovanović, član Republičke izborne komisije,

- Predrag Savić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Vesna Ćirić, član Republičke izborne komisije,

- Žarica Veselinović, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Biljana Krasić, član Republičke izborne komisije,

- Karmen Ćuk, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Marica Savić, član Republičke izborne komisije,

- Milan Terzić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Željka Radeta, član Republičke izborne komisije,

- Saša Subotić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Nikola Dobrijević, član Republičke izborne komisije,

- Snežana Prodanović, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Miodrag Petrović, član Republičke izborne komisije,

- Jovanka Savinšek, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Aleksandar Nikolić, član Republičke izborne komisije,

- Ilija Davidović, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Vladimir Đukanović, član Republičke izborne komisije,

- Snežana Vukotić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Dragan R. Ninković, član Republičke izborne komisije,

- Marko Palamarević, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Jovo Popović, član Republičke izborne komisije,

- Dragiša Okolišanov, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Marko Danilović, član Republičke izborne komisije,

- Đorđe Mamula, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Miljkan Karličić, član Republičke izborne komisije,

- Vladimir Tasić, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Đula Ladocki, član Republičke izborne komisije,

- Gordana Radić - Popović, zamenik člana Republičke izborne komisije;

- Dragan Vukmirović, član Republičke izborne komisije, predstavnik republičke organizacije nadležne za poslove statistike;

- Veljko Odalović, sekretar Republičke izborne komisije,

- Bojan Pudar, zamenik sekretara Republičke izborne komisije.

II

U Republičku izbornu komisiju imenuju se:

- za predsednika prof. dr Dejan Đurđević, dipl. pravnik,

- za zamenika predsednika Tamara Stojčević, dipl. pravnik;

- za člana Vladimir Đukanović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Zoran Lukić, dipl. pravnik;

- za člana Miladin Pantelić, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Vukoje Radovanović, dipl. pravnik;

- za člana Marko Janković, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Miloš Srećković, dipl. pravnik;

- za člana Bojan Pudar, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Đula Ladocki, dipl. pravnik;

- za člana Dragan Radulović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Igor Jovičić, dipl. pravnik;

- za člana Miloš Jovanović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Gordana Radić - Popović, dipl. pravnik;

- za člana Milorad Gašić, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Božidar Protić, dipl. pravnik;

- za člana Miljkan Karličić, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Zoran Militarov, dipl. pravnik;

- za člana Vladimir Tasić, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Sonja Podunavac, dipl. pravnik;

- za člana Miodrag Petrović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Aleksandar Nikolić, dipl. pravnik;

- za člana Marko Danilović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Rade Bulatović, dipl. pravnik;

- za člana Vladimir Jestratijević, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Milan Korać, dipl. pravnik;

- za člana Veljko Rakić, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Sara Resimić, dipl. pravnik;

- za člana Jovo Popović, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Zoran Lončar, dipl. pravnik;

- za člana Ivan Todosijević, dipl. pravnik,

- za zamenika člana Predrag Savić, dipl. pravnik;

- za člana Dragan Vukmirović, predstavnik republičke organizacije nadležne za poslove statistike;

- za sekretara Jana Ljubičić, dipl. pravnik,

- za zamenika sekretara Veljko Odalović, dipl. pravnik.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 9
U Beogradu, 25. jula 2012. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

P R E D S E D N I K

mr Nebojša Stefanović

"Službeni glasnik RS" broj 71/12

Na osnovu člana 33. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, održanoj 22. maja 2013. godine, donela je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA REPUBLIČKE
IZBORNE KOMISIJE

I

Odluka o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije ("Službeni glasnik RS", broj 71/12), dopunjava se tako što se u Republičku izbornu komisiju imenuju:

1. za člana Marko Palamarević, diplomirani pravnik iz Beograda,

2. za zamenika člana Miloš Joksimović, diplomirani pravnik iz Beograda.

II

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS Broj 24
U Beogradu, 22. maja 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK

mr Nebojša Stefanović

Na osnovu člana 33. Zakona o izboru narodnih poslanika (''Službeni glasnik RS'', br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Petog vanrednog zasedanja u 2013. godini, održanoj 25. juna 2013. godine, donela je

O D L U K U

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA
REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

I

Razrešava se Sara Resimić dužnosti zamenika člana Republičke izborne komisije.

II

Za zamenika člana Republičke izborne komisije imenuje se Snežana Rakočević, diplomirani pravnik iz Beograda.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 32
U Beogradu, 25. juna 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

Vesna Kovač

Na osnovu člana 33. Zakona o izboru narodnih poslanika ("Službeni glasnik RS", br. 35/00, 57/03 - odluka US, 72/03 - dr. zakon, 18/04, 85/05 - dr. zakon, 101/05 - dr. zakon, 104/09 - dr. zakon, 28/11 - odluka US i 36/11 ) i člana 8. stav 1. Zakona o Narodnoj skupštini ("Službeni glasnik RS", broj 9/10),

Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici vandrednog zasedanja u 2013. godini, održanoj 1. jula 2013. godine, donela je

O D L U K U

O RAZREŠENjU I IMENOVANjU ZAMENIKA ČLANA REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE

I

Razrešava se Rade Bulatović dužnosti zamenika člana Republičke izborne komisije.

II

Za zamenika člana Republičke izborne komisije imenuje se Nemanja Bojičić, diplomirani pravnik iz Beograda.

III

Ovu odluku objaviti u "Službenom glasniku Republike Srbije".

RS broj 46
U Beogradu, 1. jula 2013. godine

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK

dr Nebojša Stefanović