МЕНИ

 Избори за чланове националних савета националних мањина 2018

9. новембар 2018. године

99. седница Републичке изборне комисије

На 99. седници, одржаној 9.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је донела решења о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на неспосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине, 14. новембра ...

8. новембар 2018. године

98. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 98. седници, одржаној 8.новембра 2018. године, утврдила извештаје о укупним резултатима избора за чланове националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске ...

8. новембар 2018. године

97. седница Републичке изборне комисије

На 97. седници, од 8.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је одлучивала о приговорима поднетим због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове националних савета ашкалијске и албанксе националне ...

7. новембар 2018. године

96. седница Републичке изборне комисије

На 96. седници, од 7. новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је утврдила финансијки план Републичке изборне комисије за 2019. годину. Комисија је усвојила и извештаје о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних ...

 Врх стране