MENI
Naslovna » Linkovi » Političke stranke

Političke stranke

 1. BOLjA SRBIJA
 2. Vojvođanska partija
 3. Demokratska stranka
 4. Demokratska stranka Srbije
 5. Demohrišćanska stranka Srbije
 6. „Zajedno za Srbiju“
 7. Zelena ekološka partija - Zeleni
 8. „Zeleni Srbije“
 9. „Jedinstvena Srbija“
 10. Komunistička partija
 11. Liberalno demokratska partija
 12. Liga socijaldemokrata Vojvodine
 13. Narodna partija
 14. Narodna seljačka stranka
 15. NARODNI POKRET DINARA-DRINA-DUNAV
 16. Narodni pokret Srbije
 17. NARODNI SLOBODARSKI POKRET
 18. „Nova Srbija“
 19. „Nova stranka“
 20. Partija ujedinjenih penzionera Srbije
 21. „Pokret za razvoj Srbije“
 22. Pokret SNAGA SRBIJE - BK
 23. Pokret socijalista
 24. Politička stranka „Aktivna Srbija“
 25. Politička stranka „ZELENI – SOCIJALNA PRAVDA“
 26. PULS SRBIJE
 27. REFORMISTI VOJVODINE
 28. Reformistička stranka
 29. Socijaldemokratska partija Srbije
 30. Socijaldemokratska stranka
 31. Socijaldemokratska unija
 32. Socijaldemokratski savez
 33. Socijalistička partija Srbije
 34. SRPSKA LIGA
 35. Srpska monarhistička stranka „Srpska Sloga“
 36. Srpska napredna stranka
 37. Srpska narodna partija
 38. Srpska radikalna stranka
 39. Srpski pokret Dveri
 40. Srpski pokret obnove
 41. Srpski preporod
 42. Ujedinjena seljačka stranka
 43. UJEDINjENI REGIONI SRBIJE

Političke stranke albanske nacionalne manjine

 1. Demokratska Unija Doline – Bashkimi Demokratik i Luginës
 2. Demokratska unija Albanaca- Unioni demokratik Shqiptar
 3. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK
 4. Pokret za demokratski progres – Lëvizja e Progresit Demokratik
 5. Demokratska partija Albanaca – Partia demokratike Shqiptare
 6. Demokratska partija – Partia demokratike
 7. Alternativa za promene – Alternativa për ndryshim

Političke stranke bošnjačke nacionalne manjine

 1. Sandžačka demokratska partija
 2. Stranka za Sandžak
 3. Sandžačka narodna partija
 4. Stranka demokratske akcije Sandžaka – Stranka demokratske akcije Sandžaka
 5. Demokratska partija Sandžaka - Demokratska partija Sandzaka
 6. Sandžačka alternativa – Sandžačka alternativa
 7. Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka – Bošnjačko demokratska stranka Sandžaka
 8. BOŠNjAČKA GRAĐANSKA STRANKA/BOŠNJAČKA GRAĐANSKA STRANKA
 9. Narodni pokret Sandžaka – Narodni pokret Sandžaka
 10. Bošnjačka demokratska zajednica - Bošnjačka demokratska zajednica
 11. Bošnjačka narodna stranka/Bošnjačka narodna stranka
 12. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka/Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka

Političke stranke bugarske nacionalne manjine

 1. Demokratska partija Bugara – Демокрaтическа партия на Българите
 2. DEMOKRATSKI SAVEZ BUGARA - ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ
 3. PARTIJA BUGARA SRBIJE – ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ
 4. „To smo mi” - Prirodni pokret – „Това сме ние” - природно движение

Političke stranke bunjevačke nacionalne manjine

 1. Stranka „Bunjevci građani Srbije“
 2. SAVEZ BAČKIH BUNjEVACA
 3. Bunjevačka stranka

Političke stranke vlaške nacionalne manjine

 1. Vlaška narodna stranka – Partia neamului rumânesc
 2. Vlaška stranka
 3. NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA

Političke stranke goranske nacionalne manjine

 1. Građanska inicijativa Goranaca

Političke stranke grčke nacionalne manjine

 1. POKRET GRKA SRBIZA
 2. Građanska Stranka Grka Srbije

Političke stranke mađarske nacionalne manjine

 1. Demokratska stranka vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyar Demokrata Párt
 2. Pokret mađarske nade - Magyar Remény Mozgalom
 3. Savez vojvođanskih Mađara-Vajdasági Magyar Szövetség
 4. GRAĐANSKI SAVEZ MAĐARA – MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG
 5. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara – Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége
 6. STRANKA MAĐARSKOG JEDINSTVA–MAGYAR EGYSÉG PÁRT
 7. Republikanska stranka – Republikánus Párt

Političke stranke makedonske nacionalne manjine

 1. Demokratska partija Makedonaca – Демократска партија на македонците
 2. STRANKA MAKEDONACA SRBIJE
 3. Makedonska stranka Srbije

Političke stranke romske nacionalne manjine

 1. Romska demokratska stranka
 2. Jedinstvena stranka pravde (JSP) – Jekhutno ćidimos čaćimasko (JĆČ)
 3. Romska partija
 4. Ujedinjena partija Roma – Jekutni Partija Romani
 5. Romska stranka Jedinstvo
 6. Unija Roma Srbije
 7. Demokratska Unija Roma

Političke stranke rumunske nacionalne manjine

 1. Demokratski pokret Rumuna Srbije – Mişcarea democrată a Românilor din Serbia
 2. RUMUNSKA PARTIJA – PARTIDUL ROMÂN

Političke stranke rusinske nacionalne manjine

 1. Rusinska demokratska stranka – Руска демократична странка
 2. „Zajedno za Vojvodinu“

Političke stranke ruske nacionalne manjine

 1. Stranka Rusa Srbije
 2. Ruska stranka
 3. SRPSKO RUSKI POKRET
 4. JEDINSTVENA RUSKA STRANKA
 5. SRPSKO RUSKA PARTIJA VUKOVI
 6. NARODNA JAKA SRBIJA – НАРОДНАЯ СИЛЬНАЯ СЕРБИЯ

Političke stranke slovačke nacionalne manjine

 1. Zelena Stranka Srbije - Zelená Strana Srbska
 2. Stranka Vojvođanskih Slovaka - Strana Vojvodinských Slovákov
 3. Slovačka demokratska stranka - Slovenská demokratická strana
 4. Zelena Stranka – Zelená Strana
 5. SLOVACI NAPRED! − SLOVACI VPRED!

Političke stranke hrvatske nacionalne manjine

 1. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini
 2. Demokratska zajednica Hrvata

Političke stranke crnogorske nacionalne manjine

 1. Crnogorska partija – Crnogorska partija
 2. STRANKA CRNOGORACA
 Vrh strane