MENI

 Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine -  24. april 2016. godine

14. februar 2017. godine

Informacije o održanim sednicama

Republička izborna komisija je na Sedmoj sednici, održanoj 14. februara 2017. godine, donela Odluku da se Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd odredi za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za glasanje na izborima za predsednika ...

07. februar 2017. godine

Informacije o održanim sednicama

Republička izborna komisija je na Šestoj sednici, održanoj 7. februara 2017. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine o prestanku mandata Agonu Ajetiju, članu Nacionalnog saveta albanske ...

28. decembar 2016. godine

Informacije o održanim sednicama

Republička izborna komisija je na Petoj sednici, održanoj 28. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 23. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Ivici Tončevu prestao mandat narodnog poslanika ...

9. decembar 2016. godine

Informacije o održanim sednicama

Republička izborna komisija je na Četvrtoj sednici, održanoj 9. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 9. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Velimiru Stanojeviću prestao mandat narodnog ...

 Vrh strane