MENI
Naslovna » Aktivnosti » Informacije o održanim sednicama

Informacije o održanim sednicama

14. februar 2017. godine

Sedma sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sedmoj sednici, održanoj 14. februara 2017. godine, donela Odluku da se Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd odredi za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za glasanje na izborima za predsednika Republike, koji će se održati u 2017. godini.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je i Odluku da se glasački listići na predstojećim predsedničkim izborima štampaju u „rezedo“ boji (PANTONE 317 U), dok će kontrolini list za proveru ispravnosti glasačke kutije biti štampan u boji „kajsija“ (PANTONE 169 U).

Takođe, pod trećom tačkom dnevnog reda, utvrđen je i tekst dopisa koji će biti upućen Kancelariji za Kosovo i Metohiju, u vezi sa sprovođenjem predstojećih izbora za predsednika Republike na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

07. februar 2017. godine

Šesta sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Šestoj sednici, održanoj 7. februara 2017. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine o prestanku mandata Agonu Ajetiju, članu Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, usled podnošenja ostavke.

U skladu sa navedenim obaveštenjem Republička izborna komisija je ustanovila da nisu ispunjeni svi neophodni uslovi za razmatranje zahteva, te je zaklјučila da je neophodno da podnosilac dostavi upotpunjenu dokumentaciju, nakon čega će se ovo obaveštenje razmatrati na nekoj od narednih sednica.

Republička izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine Ljilјani Stehlik, usled smrti Jozefa Škornjičkog, člana Nacionalnog saveta češke nacionalne manjine.

U nastavku sednice, doneta je Odluka o premeštanju izbornog materijala sa izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, održanih 24. aprila i 4. maja 2016. godine.

Takođe, Republička izborna komisija prihvatila je zahtev Poslaničke grupe Dosta je bilo Narodne skupštine za pristup informacijama od javnog značaja.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

28. decembar 2016. godine

Peta sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Petoj sednici, održanoj 28. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 23. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Ivici Tončevu prestao mandat narodnog poslanika, usled podnošenja ostavke.

U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Mandat je dodelјen narodnom poslaniku sa Izborne liste „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma“, Ivani Dinić.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine, usled podnošenja ostavke člana Saveta Venčeta Jovanovskog, Jasmini Veličkovski.

Takođe, doneta je Odluka o obrazovanju četiri Radne grupe Republičke izborne komisije i to: Radna grupa za normativne poslove, Radna grupa za finansijske poslove, Radna grupa za unapređenje izbornog procesa za osobe sa invaliditetom i Radna grupa za informisanje.

Pod tačkom razno, konstatovana je Odluka Ustavnog suda kojom se pojedine odredbe Uputstva za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u vreme važenja, nisu bile u saglasnosti sa zakonom.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

9. decembar 2016. godine

Četvrta sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Četvrtoj sednici, održanoj 9. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 9. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Velimiru Stanojeviću prestao mandat narodnog poslanika, usled podnošenja ostavke.

U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Mandat je dodelјen narodnom poslaniku sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE Goranu Pekarskom.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

 Vrh strane