MENI
Naslovna » Aktivnosti » Informacije o održanim sednicama

Informacije o održanim sednicama

24. septembar 2018. godine

72. sednica Republičke izborne komisije

Na 72. sednici, održanoj 24. septembra 2018. godine, članovi Republičke izborne komisije doneli su Odluku o određivanju broja, sastava i područja radnih tela Republičke izborne komisije za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine. Za pružanje tehničke pomoći RIK-u u organizovanju i sprovođenju neposrednih izbora, obrazovaće se ukupno 94 radna tela RIK-a.

U nastavku sednice, RIK je doneo Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine. Republička izborna komisija odredila je 914 biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije.

Takođe, Republička izborna komisija donela je Rešenje o proglašenju Izborne liste „EGIPĆANI ZA MIR, STABILNOST I PROSPERITET U SRBIJI AGIM AJRA“ za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta egipatske nacionalne manjine, raspisanih za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 15 kandidata i podržana je sa ukupno 82 pravno valjane overene izjave birača.

Članovi Republičke izborne komisije su na sednici doneli i Odluku o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije.

Pod tačkom razno, članovi RIK-a konstatovali su da će na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine, CEsID pratiti izbore u svosjtvu posmatrača, a da će Matica bošnjačka biti u svojstvu nadgledača.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

20. sеptеmbаr 2018. gоdinе

71. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 71. sеdnici, оdržаnој 20. sеptеmbrа 2018. gоdinе, dоnеlа Rеšеnjе о prоglаšеnju Izbоrnе listе Udružеnjе „Gеrginа“ Nеgоtin – Primаriјus dr Sinišа Čеlојеvić, zа nеpоsrеdnе izbоrе zа člаnоvе Nаciоnаlnоg sаvеtа vlаškе nаciоnаlnе mаnjinе, rаspisаnе zа 4. nоvеmbаr 2018. gоdinе. Izbоrnu listu је pоdnеlо Udružеnjе „Gеrginа“ Nеgоtin.

Sеdnici је prеdsеdаvаlа Žеlјkа Rаdеtа, zаmеnik prеdsеdnikа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

 71. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

17. sеptеmbаr 2018. gоdinе

70. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Nа 70. sеdnici, оdržаnој 17. sеptеmbrа 2018. gоdinе, člаnоvi Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје dоnеli su Rеšеnjе kојim sе prоglаšаvа Izbоrnа listа “ЕSNАF” – Kuјtim Dеmir, zа nеpоsrеdnе izbоrе zа člаnоvе Nаciоnаlnоg sаvеtа еgipаtskе nаciоnаlnе mаnjinе, rаspisаnе zа 4. nоvеmbаr 2018. gоdinе. Izbоrnа listа imа 10 kаndidаtа i pоdržаnа је sа ukupnо 53 prаvnо vаlјаnih оvеrеnih izјаvа birаčа.

Sеdnici је prеdsеdаvаlа Žеlјkа Rаdеtа, zаmеnik prеdsеdnikа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

14. sеptеmbаr 2018. gоdinе

69. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 69. sеdnici, оdržаnој 14. sеptеmbrа 2018. gоdinе, dоnеlа Rеšenjе о prоglаšеnju Izbоrnе listе „ZА PОBЕDU“ – Еrdеlј Оsmаn, zа nеpоsrеdnе izbоrе zа člаnоvе Nаciоnаlnоg sаvеtа аškаliјskе nаciоnаlnе mаnjinе, rаspisаnе zа 4. nоvеmbаr 2018. gоdinе. Izbоrnu listu је pоdnеlа grupа birаčа „ZА PОBЕDU“ – Еrdеlј Оsmаn.

Sеdnici је prеdsеdаvао Vlаdimir Dimitriјеvić, prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

13. septembar 2018. godine

68. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 68. sednici, održanoj 13. septembra 2018. godine, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista VLASI ZA SRBIJU, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine.

Izborna lista ima 23 kandidata i podržana je sa ukupno 353 pravno valjanih overenih izjava birača.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

10. septembar 2018. godine

67. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 67. sednici, održanoj 10. septembra 2018. godine, donela rešenja o proglašenju izbornih lista za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine:

  • Izborna lista „Gerhard“ Podunavske Švabe – zajedno, Antun Bek, koju je 10. septembra 2018. godine podnelo Humanitarno Udruženje Nemaca „Gerhard“ i
  • Izborna lista Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ Sombor, koju je 10. septembra 2018. godine podnelo Udruženje građana „Bunjevačko kolo“ Sombor.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

7. septembar 2018. godine

66. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 66. sednici, održanoj 7. septembra 2018. godine, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista MATICA BOŠNjAČKA - AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA MATICA - BOŠNJAČKA AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA, koju je 6.septembra 2018.godine podnelo Udruženje Matica Bošnjačka, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 35 kandidata i podržana je sa ukupno 1.009 pravno valjanih overenih izjava birača.

U nastavku sednice članovi Republičke izborne komisije doneli su i Rešenje kojim se proglašava Izborna lista Rusinska budućnost / Руска будучносц, koju je 7.septembra 2018.godine podnela Grupa birača „Za mlade Rusine“, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 12 kandidata i podržana je sa ukupno 101 pravno valjanom overenom izjavom birača.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

6. septembar 2018. godine

65. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 65. sednici, održanoj 6. septembra 2018. godine, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista SAMOOPREDELjENjE – dr Sulejman Ugljanin / SAMOOPREDJELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine.

Izborna lista ima 35 kandidata i podržana je sa ukupno 1.099 pravno valjanih overenih izjava birača.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

4. septembar 2018. godine

64. sednica Republičke izborne komisije

Na 64. sednici, održanoj 4. septembra 2018. godine, članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje kojim se proglašava Izborna lista ’’Za Rusine - Željko Kovač“ – „Za Rusnacoh – Želьko Kovač“, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 12 kandidata i podržana je sa ukupno 106 pravno valjanih overenih izjava birača.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

29. avgust 2018. godine

63. sednica Republičke izborne komisije

Na 63. sednici, održanoj 29. avgusta 2018. godine, članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje kojim se proglašava Izborna lista MATICA SLOVAČKA U SRBIJI – LjIBUŠKA LAKATOŠ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, koju je 29. avgusta 2018. godine, podnelo Udruženje MATICA SLOVAČKA U SRBIJI, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 29 kandidata i podržana je sa ukupno 650 pravno valjanih overenih izjava birača.

Takođe, Republička izborna komisija donela je i Rešenje kojim se proglašava Izborna lista „Rumunska lista – Dr Jon Omoran Lista Românească – Dr Jon Omoran“, koju je 29. avgusta 2018. godine, podnela Grupa birača „Rumunska lista – Dr Jon Omoran“, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine. Izborna lista ima 23 kandidata i podržana je sa ukupno 580 pravno valjanih overenih izjava birača.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

28. avgust 2018. godine

62. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 62. sednici, održanoj 28. avgusta 2018. godine, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista Biti i ostati RUSIN – OLENA PAPUGA – Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА, koju je 28. avgusta 2018. godine, podnelo Udruženje „RUSINSKA LIGA“, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta rusinske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine.

Izborna lista ima sedam kandidata i podržana je sa ukupno 90 pravno valjanih overenih izjava birača.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

24. avgust 2018. godine

61. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 24. avgusta, donela je Rešenje o proglašenju Izborne liste BUNjEVCI ZAJEDNO, koju je 24. avgusta podnela Grupa birača- BUNjEVCI, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar 2018. godine.

Na sednici je doneto i Rešenje o proglašenju Izborne liste „Magyar Összefogás – Mađarska sloga“, koju je 24. avgusta podnela Grupa birača za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, raspisane za 4. novembar.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

23. avgust 2018. godine

60. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 23. avgusta, donela je rešnja o proglašenju sledećih izbornih lista za neposredne izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar 2018. godine:

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

21. avgust 2018. godine

59. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 21. avgusta, donela Odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na neposrednim izborima, raspisanim za 4. novembar 2018. godine, kojim se propisuje naziv i izgled obrazaca koje zakonom ovlašćeni predlagači izbornih lista kandidata za članove nacionalih saveta, podnose Republičkoj izbornoj komisiji prilikom podnošenja izbornih lista.

Na sednici je usvojena i Odluka o obrascima za vršenje izbornih radnji u postupku neposrednih izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, raspisanih za 4. novembar.

Usvojena je Odluka o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina na izborima putem elektorskih skupština, kao i Odluka o obrascima za vršenje izbornih radnji u postupku izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina putem elektorskih skupština.

Donet je pravilnik o radu biračkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, uz izmenu i dopunu članova 31, 40. i 48.

Tokom sednice doneta je Odluka i o boji kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije i boje glasačkih listića za glasanje na neposrednim izborima, kao i o boji glasačkog listića za glasanje putem elektorske skupštine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

19. јul 2018. gоdinе

58. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 58. sеdnici, оdržаnој 19. јulа 2018. gоdinе, dоnеlа Оdluku о dоdеli mаndаtа nаrоdnоg pоslаnikа rаdi pоpunе uprаžnjеnоg pоslаničkоg mеstа u Nаrоdnој skupštini.

Prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје Vlаdimir Dimitriјеvić је nаvео dа је Nаrоdnа skupštinа Rеpublikе Srbiје оbаvеstilа Rеpubličku izbоrnu kоmisiјu dа је nа sеdnici Dеvеtоg vаnrеdnоg zаsеdаnjа u Јеdаnаеstоm sаzivu, оdržаnој 19. јulа 2018. gоdinе, kоnstаtоvаlа dа је nаrоdnоm pоslаniku Меhu Оmеrоviću prеstао mаndаt nаrоdnоg pоslаnikа dаnоm pоdnоšеnjа оstаvkе.  

 58. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

U sklаdu sа člаnоm 92. Zаkоnа о izbоru nаrоdnоh pоslаnikа, Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је dоnеlа Оdluku о dоdеli mаndаtа nаrоdnоg pоslаnikа rаdi pоpunе uprаžnjеnih pоslаničkih mеstа u Nаrоdnој skupštini kаndidаtu Slаvici Živkоvić sа Izbоrnе listе АLЕKSАNDАR VUČIĆ - SRBIЈА PОBЕĐUЈЕ.

U nаstаvku sеdnicе, člаnоvi RIK dоnеli su Оdluku о izmеnаmа i dоpunаmа Uputstvа zа sprоvоđеnjе еlеktоrskе skupštinе zа izbоr člаnоvа nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа.

Člаnоvi RIK dоnеli su i Оdluku о оbrаzоvаnju rаdnih grupа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiјe.

RIK је dоnеlа i Оdluku о dоdеli ugоvоrа zа јаvnu nаbаvku mаlе vrеdnоsti RIK ЈNМV 1/18.

Sеdnici је prеdsеdаvао Vlаdimir Dimitriјеvić, prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

11. јul 2018. gоdinе

57. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 57. sеdnici, оdržаnој 11. јulа 2018. gоdinе, dоnеlа Оdluku о izmеnаmа i dоpunаmа Uputstvа zа sprоvоđеnjе nеpоsrеdnih izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа.

Člаnоvi RIK-а dоnеli su nа sеdnici i Оdluku о оdrеđivаnju štаmpаriје zа štаmpаnjе glаsаčkih listićа i drugоg izbоrnоg mаtеriјаlа zа sprоvоđеnjе nеpоsrеdnih izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа kојi ćе sе оdržаti u 2018. gоdini; Оdluku о utvrđivаnju gоdišnjеg plаnа јаvnih nаbаvki zа 2018. gоdinu; Оdluku о pоkrеtаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе, RIK ЈNМV 1/18 i Rеšеnjе о оbrаzоvаnju Kоmisiје zа јаvnu nаbаvku RIK ЈNМV 1/18, kао i višе finаnsiјskih оdlukа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје zа sprоvоđеnjе izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа kојi ćе sе оdržаti u 2018. gоdini.

Nа sеdnici је dоnеtа i Оdlukа о prеmеštаnju izbоrnоg mаtеriјаlа sа izbоrа zа prеdsеdnikа Rеpublikе, оdržаnih 2, 11. i 17. аprilа 2017.

Sеdnici је prеdsеdаvао Vlаdimir Dimitriјеvić, prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

7. jun 2018. godine

56. sednica Republičke izborne komisije

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je na 56. sednici, održanoj 7. juna 2018. godine, naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednici Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održanoj, 6. juna 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Željku Sušecu, danom podnošenja ostavke.  

 56. sednica Republičke izborne komisije

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Živanu Đurišiću, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

17.april 2018. godine

55. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 55. sednici, održanoj 17. aprila 2018. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini održanoj 11. i 16. aprila 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Milošu Boškoviću i Zoranu Krasiću, danom podnošenja ostavke, odnosno danom nastupanja smrti.

 Republička izborna komisija

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini kandidatima Nadi Kostić sa Izborne liste DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ i Zoranu Despotoviću sa Izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Takođe, članovi RIK doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine Negoslavu Jovanoviću, sa Izborne liste „ROMSKI GLAS ZA EVROPU“, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Branislavu Joviću.

Članovi RIK usvojili su Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar – decembar 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

6. mart 2018. godine

54. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 54. sednici, održanoj 6. marta 2018. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine Hrvojki Stanić, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Andreju Španoviću.

Republička izborna komisija je na sednici donela i Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine Rizi Fetahiju sa Izborne liste KOALICIJA UJEDINjENIH ALBANACA KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Jonuzu Musliuu.

U nastavku sednice, Komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini, održanoj 6. marta 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnoj poslanici Vesni Rakonjac, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatkinji Sandri Božić, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

 Vrh strane