МЕНИ

Број бирача

УКУПАН БРОЈ БИРАЧА

Укупан број бирача у Републици Србији објављује Републичка изборна комисија на основу решења Министарства државне управе и локалне самоуправе о закључењу Јединственог  бирачког списка.

Укупан број бирача обухвата бираче уписане у Јединствени бирачки списак према бирачким местима која су одређена Решењем Републичке изборне комисије о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе закључује Јединствени бирачки списак 15 дана пре дана одржавања извора.


КОНАЧАН БРОЈ БИРАЧА

Након закључивања Јединственог бирачког списка Министарство државне управе и локалне самоуправе доноси решења на којима се заснивају промене у Јединственом бирачком списку и то најкасније 72 часа пре дана одржавања избора. На основу тих решења, а којима се заправо врше измене решења о закључивању Јединственог  бирачког списка, Републичка изборна комисија утврђује и објављује коначан број бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.

 

 Врх стране