МЕНИ

Закони

 1. Закон о избору народних посланика (незванично пречишћен текст)
 2. Закон о избору председника Републике (незванично пречишћен текст)
 3. Закон о националним саветима националних мањина (незванично пречишћен текст)
  Закон на језицима националних мањина:

 4. Закон о локалним изборима (незванично пречишћен текст)
 5. Закон о Јединственом бирачком списку (незванично пречишћен текст)
 6. Закон о референдуму и народној иницијативи (незванично пречишћен текст)
 7. Закон о финансирању политичких активности (незванично пречишћен текст)
 8. Закон о општем управном поступку
 9. Закон о управним споровима
 10. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (незванично пречишћен текст)

 

 Врх стране