МЕНИ
Насловна » Документа » Подзаконска акта

Подзаконска акта

Подзаконска акта Комисије

 1. Пословник Републичке изборне комисије
 2. Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета
  националних мањинa (пречишћен текст)
 3. Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних
  савета националних мањина (пречишћен текст)
 4. Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове
  националних савета националних мањина
 5. Одлука о утврђивању листе категорија регистратурског материјала Републичке
  изборне комисије
 6. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне
  комисије

Подзаконска акта других органа

 1. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
 2. Упутство о облику и димензијама гласачке кутије
 3. Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 4. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор народних посланика
 5. Прaвилник o накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог
  кандидата за председника Републике
 6. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор одборника
 7. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
 8. Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који
  подржавају електоре (незванично пречишћен текст)
 9. Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

 10. Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
 11. Препорука о начину коришћење титлова и знаковног језика

 

 Врх стране