МЕНИ
Насловна » Документа » Подзаконска акта

Подзаконска акта

Подзаконска акта Комисије

 1. Пословник Републичке изборне комисије
 2. Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета
  националних мањинa
  Упутство на језицима националних мањина:

 3. Одлука о измени Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних
  савета националних мањина
 4. Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних
  савета националних мањина
 5. Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове
  националних савета националних мањина
 6. Одлука о утврђивању листе категорија регистратурског материјала Републичке
  изборне комисије
 7. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне
  комисије

Подзаконска акта других органа

 1. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине
 2. Упутство о облику и димензијама гласачке кутије
 3. Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 4. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор народних посланика
 5. Прaвилник o накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог
  кандидата за председника Републике
 6. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор одборника
 7. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
  (незванично пречишћен текст)

  • Образац 1 - Изјава припадника националне мањине о подржавању захтева за образовање посебног бирачког списка
  • Образац 2 - Захтев за упис у посебан бирачки списак ________ националне мањине
  • Образац 3 - Захтев за брисање из посебног бирачког списка _______ националне мањине
 8. Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који
  подржавају електоре

  • Образац 1 - Образац за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре
 9. Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта

 10. Правилник о обавезама пружалаца медијских услуга током предизборне кампање
 11. Препорука о начину коришћење титлова и знаковног језика

 

 Врх стране