МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2014

Информације о одржаним седницама 2014. године

28. фебруар 2014. године

52. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 28. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се одређује на којим бирачким местима ће гласати лица који на дан одржавања избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године, буду на служби у Војсци Србије.

Републичка изборна комисија је на седници донела и решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

РИК је донела и Одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству.

На седници, чланови РИК-а донели су и одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

У наставку седнице, под тачком разно, председник РИК-а проф. др Дејан Ђурђевић обавестио је присутне чланове да је предају кандидатуре за данас у 11.55 часова најавио и Радивој Милутиновић, који је сат времена раније дошао у просторије РИК-а и предао отворено писмо. Ђурђевић је нагласио да том приликом Милутиновић није предао ни један образац прописан Републичком изборном комисијом, те да наведени допис није у надлежности РИК-а.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

27. фебруар 2014. године

51. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 27. фебруара, Републичка изборна комисија разматрала је и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ТРЕЋА СРБИЈА - ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ТРЕЋА СРБИЈА - ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Срђан Лакић, адвокат из Новог Сада постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Вања Гавански, дипломирани правник из Новог Сада постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе ТРЕЋА СРБИЈА - ЗА СВЕ ВРЕДНЕ ЉУДЕ, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници, решавајући по приговору Предрага Петровића из Крушевца због неправилности у поступку предлагања кандидата за народне посланике, донели Решење да се приговор одбија, као неоснован.

Републичка изборна комисија је на седници донела и решења о изменама и допунама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

На седници РИК-а је донета и Одлука о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у општини Алибунар.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је констатовала да су сва лица пријављена испред Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР) добила својство посматрача на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

24. фебруар 2014. године

50. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 24. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о измени нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије за управне округе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник Републичке изборне комисије.

24. фебруар 2014. године

49. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 24. фебруара, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије за управне округе на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и Одлуку о утвђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Чланови РИК-а су прихватили захтев Мирјане Јевремовић за повлачење кандидатуре за народног посланика са листе "Са демократском странком за демократску Србију" , захтев за измену имена и презимена члана Радног тела у Бојнику ипред посланичке групе ДСС, уместо имена Милана Поповић, чије се име на предлогу нашло грешком, треба да стоји име Владице Поповића, као и Захтев посланичке групе Демократска странка да уместо Душана Динчића као члан радног тела испред ДС-а буде именован Бранислав Пејчић.

У наставку седнице чланови РИК-а донели су Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току галсања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16.март 2014.године.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник Републичке изборне комисије.

23. фебруар 2014. године

48. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 23. фебруара, Републичка изборна комисија је донела Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Чланови РИК-а су донели и допунско Решење о одређивању бирачких места на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и допунско Решење о одређивању бирачких места у иностранству, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

На седници је донето Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

У наставку седнице, констатовано је да су представници Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР) испунили услове за издавање овлашћења за праћење избора.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник Републичке изборне комисије.

21. фебруар 2014. године

47. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. фебруара, решавајући по приговору Латка Колашинца из Сјенице због неправилности у поступку предлагања кандидата за народне посланике, донела Решење да се приговор одбија, као неоснован.

РИК је на овој седници донела Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у граду Нови Пазар.

Седници је председавала Тамара Стојчевић, заменица председника Републичке изборне комисије.

19. фебруар 2014. године

46. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 19. фебруара, Републичка изборна комисија разматрала је и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СДА Санџака - др Сулејман Угљанин SDA Sandzaka - dr Sulejman Ugljanin за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године и утврђује да подносилац ове Изборне листе, у складу са чланом 81. став 4. Закона о избору народних посланика, има положај политичке странке националне мањине.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СДА Санџака - др Сулејман Угљанин SDA Sandzaka - dr Sulejman Ugljanin у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Јасмина Бахтијаревић, дипломирани правник из Новог Пазара постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Бешир Хот, дипломирани правник из Тутина, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе СДА Санџака - др Сулејман Угљанин SDA Sandzaka - dr Sulejman Ugljanin.

Чланови РИК-а су на седници разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Весна Ћирић, дипломирана правница из Ваљева постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Душан Теофиловић, дипломирани правник из Сремских Карловаца, постаје постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе БОРИС ТАДИЋ - Нова демократска странка - Зелени, ЛСВ - Ненад Чанак, Заједно за Србију, VMDK, Заједно за Војводину, Демократска левица Рома.

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Одлуку за давање сагласности дугорочним посматрачима Ограничене мисије за посматрање избора Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР) да прате рад радних тела за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник Републичке изборне комисије.

18. фебруар 2014. године

45. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 45. седници, одржаној 18. фебруара, донела Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

РИК је донела Решење којим се утврђује да је Наташи Грбовић, дипломираном менаџеру из Београда, престало својство кандидата за народног посланика под редним бројем 197. на Изборној листи СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ - ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ коју је за изборе за народне посланике Народне скупштине поднела Коалиција СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ - ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ.

На овој седници, РИК је донела Решење о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу.

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о изменама Одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место у земљи и иностранству, накнади трошкова доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора у земљи и иностранству и накнадама за рад на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године.

РИК је, такође, донела Решење о одређивању координатора Републичке изборне комисије, са изменом по којој је Бранислав Бјелица координатор Републичке изборне комисије за територију града Београда, уместо за територију Јужнобанатског управног округа.

Председник РИК-а проф. др Дејан Ђурђевић је на седници констатовао да ће Ограничена мисија за посматрање избора Канцеларије за демократске институције и људска права Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС/ОДИХР) учествовати у својству посматрача на изборима за народне посланике расписаним за 16. март 2014. године.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

14. фебруар 2014. године

44. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 44. седници, одржаној 14. фебруара разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ДВЕРИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ДВЕРИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Марко Пушица, адвокат из Смедерева постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Огњен Ђурић, адвокат из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе ДВЕРИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ.

Чланови РИК-а донели су и Решење којим се утврђује да је Тамари Трипић престало својство кандидата за народног посланика на Изборној листи "СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ".

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Одлуку о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

Седници је председавао проф.др Дејан Ђурђевић, председник Републичке изборне комисије.

13. фебруар 2014. године

43. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 43. седници, одржаној 13. фебруара, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ-ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је на седници донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ-ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Иван Шебек адвокат из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Дарија Шајин, дипломирани правник из Новог Сада, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ-ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ .

Седници је председавао проф.др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

12. фебруар 2014. године

42. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 12. фебруара, разматрала и донела Закључак о откалањању недостатака Изборне листе ДВЕРИ - БОШКО ОБРАДОВИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године, којим се подносиоцу изборне листе, Групи грађана "ДВЕРИ" налаже да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог Закључка, отклони недостатке изборне листе и правно ваљане податке поднесе Републичкој изборној комисији.

Седници је председавала Тамара Стојчевић, заменица председника РИК-а.

11. фебруар 2014. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 41. седници, одржаној 11. фебруара, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је на седници донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Горан Милић, дипломирани правник из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Милорад Косановић, дипломирани правник из Обреновца, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ - МЛАЂАН ДИНКИЋ.

Седници је председавала Тамара Стојчевић, заменик председника РИК-а.

10. фебруар 2014. године

40. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 40. седници, одржаној 10. фебруара разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Милан Терзић, адвокат из Београда постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Бранислава Чоловић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ .

Седници је председавала Тамара Стојчевић, заменик председник РИК-а.

8. фебруар 2014. године

39. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 8.фебруара , донела Решење којим се проглашава Изборна листа VAJDASАGI MAGYAR SZОVETSЕG - PАSZTOR ISTVАN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР, коју је поднео Савез војвођанских Мађара - Vajdasаgi Magyar Szоvetsеg за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16.март 2014.године.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Решење којим се утврђује да Илија Кантар, дипломирани правник из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Јанош Добаи, дипломирани правник из Торде, заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе VAJDASАGI MAGYAR SZОVETSЕG - PАSZTOR ISTVАN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР.

У наставку седнице РИК је донела Решење којим се утврђује да Милка Маринковић, дипломирани правник из Београда, постаје члан, а мр Рехјан Куртовић, магистар правних наука из Сјенице, заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ЛДП,БДЗС,СДУ.

Републичка изборна комисија је донела Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 16.март 2014.године, Одлуку о измени и допуни Одлуке о формирању радних група РИК-а, Одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место у земљи и иностранству, накнади трошкова доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора у земљи и иностранству, и накнадама за рад на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине расписаних за 16.март 2014. године и Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад РИК-а за време спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16.март 2014.године

Седници је председавао проф.др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

8. фебруар 2014. године

38. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 38. седници, одржаној 8. фебруара, разматрала и донела Закључак о откалањању недостатака Изборне листе СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године којим се подносиоцу изборне листе , Српској радикалној странци налаже да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог Закључка, отклони недостатке изборне листе и правно ваљане податке поднесе Републичкој изборној комисији.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

7. фебруар 2014. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 7. фебруара, разматрала и донела Решење о проглашењу Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ЛДП, БДЗС, СДУ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је на седници донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ - ЛДП, БДЗС, СДУ у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

Седници је председавала Тамара Стојчевић, заменица председник РИК-а.

6. фебруар 2014. године

35. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 35. седници, одржаној 6. фебруара, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014. године.

РИК је на седници донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА у проширени састав органа за спровођење избора, као и Решење којим се утврђује да Бранислав Бјелица, адвокат из Панчева, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Татјана Тодоровић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

5. фебруар 2014. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 34. седници, одржаној 5. фебруара разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)" за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16. март 2014.године.

РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)" у проширени састав органа за спровођење избора, као и Решење којим се утврђује да Милован Ивановић, дипломирани правник из Београда постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Синиша Софреновић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - "Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС)".

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије одбили су приговор Митровић Дејана из Београда, као неоснован.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

4. фебруар 2014. године

33. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 33. седници, одржаној 4 фебруара разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста) за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 16.март 2014.године

У наставку седнице, РИК је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка,Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста) у проширени састав органа за спровођење избора као и Решење којим се утврђује да Наташа Ђукић дипломирани правник из Београда постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Маја Пејчић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

4. фебруар 2014. године

32. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 4. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о додели уговора за ЈН број 1/14.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије и Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

3. фебруар 2014. године

31. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 3. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. марта 2014. године и утврдила обрасце потребне за спровођење изборних радњи.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије усвојили су Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а.

Страна 7 6 5 4 3 2 1

 Врх стране