МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2007

Информације о одржаним седницама 2007. године

19. јун 2007. године

152. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто педесет другој седници, одржаној 19. јуна, расправљала извршеним расходима за спровођење парламентарних избора у 2007. години и редован рад Републичке изборне комисије у периоду јануар - мај 2007.

Договорено је да се од правних лица која нису доставила извештај затражи да то учине у року од 8 дана, или да изврше повраћај средстава.

18. јун 2007. године

151. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 18. јуна, Републичка изборна комисија утврдила је Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Михаило Рулић.

У поступку избора, РИК је утврдила да је Народнa скупштинa, на седници започетој 18.јуна ове године, констатовала да је са Изборне листе Г17 Плус- Млађан Динкић престао мандат народном посланику Дејану Јововићу и да мандат припада овој Изборној листи.

Републичка изборна комисија је утврдила да је подносилац Изборне листе Г17 Плус- Млађан Динкић доделио мандат народном посланику Александру Гајићу и закључила да Извештај упути Народној скупштини.

8. јун 2007. године

150. седница Републичке изборне комисије

На Сто педесетој седници, Републичка изборна комисија утврдила је Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

На предлог подносиоца Изборне листе Демократска странка Србије - Нова Србија - др Војислав Коштуница, Републичка изборна комисија доделила је мандате Николи Лазићу и Марку Јакшићу, а Милану Станимировићу и Славољубу Стајковићу на предлог подносиоца Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

25. мај 2007. године

149. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 149. седници, одржаној 25. маја 2007. године, утврдила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија утврдила је да је Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Првог редовног заседања у 2007. години, одржаној 25. маја, констатовала да је народним посланицима Верици Калановић и Ненаду Крстићу са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић престао мандат, као и народном посланику Душану Пророковићу са Изборне листе Демократска странка Србије- Нова Србија-др Војислав Коштуница.

Утврдивши да мандати за ова упражњена посланичка места припадају Г17 Плус и Демократској странци Србије-Нова Србија, Републичка изборна комисија доделила је мандате Јовану Нешовићу и Ивану Живадиновићу са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић, као и Ђорђу Мамули са Изборне листе Демократска странка Србије-Нова Србија.

Седници је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

22. мај 2007. године

148. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 148. седници, одржаној 22. маја 2007. године, утврдила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

У поступку избора Републичка изборна комисија је утврдила да је на Првој седници Првог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије, одржаној 22. маја, констатован престанак мандата следећим народним посланицима: са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић Млађану Динкићу, а са Изборне листе Демократска странка- Борис Тадић Божидару Ђелићу, Милану Марковићу, Душану Петровићу и Драгану Шутановцу.

Утврдивши да мандати за ова упражњена посланичка места припадају Г17 Плус и Демократској странци, Републичка изборна комисија је доделила мандате новим посланицима у Народној скупштини Србије - са Изборне листе Г17 Плус-Млађан Динкић народном посланику Жељку Ивањију, а са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић народним посланицима Марку Ђуришићу, др Властимиру Бађевићу, др Славољубу Митову и Влатку Ратковићу.

19. мај 2007. године

147. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 19. маја, после дуже расправе, усвојила Извештај о контроли финансијских извештаја предлагача кандидата о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за избор народних посланика Народне скупштине Републике Србије.

Извештај ће бити објављен на сајту Комисије.

Седници је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

18. мај 2007. године

146. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 18. маја, Републичка изборна комисија примила је Извештај о контроли финансијских извештаја подносилаца изборних листа о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за изборе за народне посланике Народне скупштине Ррепублике Србије, одржане 21. јануара и 8. фебруара 2007. године.

Комисија је одлучила да овај извештај, у складу са законским роком, разматра на седници која ће се одржати 19. маја у 18 часова.

Седници Комисије је председавао Михаило Рулић.

12. мај 2007. године

145. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 12. маја, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

Комисија је утврдила да је Народна скупштина констатовала да је престао мандат народним посланицима Драгом Дамњановићу и Видоју Петровићу, изабраним са изборне листе Г17 ПЛУС-Млађан Динкић и да је Г17 ПЛУС-Млађан Динкић са своје Изборне листе предложила да се мандати доделе кандидатима Александру Лазаревићу и Мирослави Пејици.

Полазећи од ових чињеница, Комисија је доделила мандате народним посланицима Александру Лазаревићу и Мирослави Пејици и закључила да се Извештај достави Народној скупштини.

Седницом Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

9. март 2007. године

144. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 9. марта, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о ангажовању ревизора ради провере података наведених у извештајима подносилаца изборних листа о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржане 21. јануара и 8. фебруара 2007. године. Седници је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

Према овој одлуци, ангажују се Радица Алексић и Драгица Крстић-Пурешевић, државне службенице запослене у Служби Народне скупштине, уписане у именик ревизора, да обаве неопходну проверу података наведених у извештајима подносилаца изборних листа о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању.

Именоване се обавезују да проверу наведених података изврше савесно, непристрасно, и у свему у складу са законом и правилима струке. Оне се, такође, обавезују да благовремено доставе Републичкој изборној комисији извештај о извршеној провери података и уоченим кршењима закона од стране овлашћених лица подносилаца изборних листа.

Именоване су овлашћене да од подносилаца изборних листа затраже допунску документацију, уколико оцене да им је она неопходна у раду. У случају да се подносиоци изборних листа оглуше о те захтеве, именоване су дужне да о томе обавесте Републичку изборну комисију.

23. фебруар 2007. године

143. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 23. фебруара, Републичка изборна комисија се упознала са извештајима подносилаца изборних листа о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржане 21. јануара и 8. фебруара 2007. године.

Комисија је, имајући у виду интересовање јавности, одлучила да стави на увид јавности извештаје политичких странака на прописаним обрасцима, које су доставили сви подносиоци изборних листа.

Седницом Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

13. фебруар 2007. године

141. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 13. фебруара одржала Сто четрдесет прву седницу. Председавао је Михаило Рулић, председник Комисије.

На седници је усвојен Извештај о спроведеним изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, са подацима о броју бирача уписаних у бирачки списак, укупном броју бирача који су гласали, броју примљених, неупотребљених, употребљених, неважећих и важећих гласачких листића, као и броју гласова и мандата који су добиле поједине изборне листе.

Републичка изборна комисија, у складу са чланом 87. Закона о избору народних посланика, издаје кандидатима са изборних листа за које је у Извештају утврђено да су добили посланички мандат, уверење да су изабрани за народне посланике.

9. фебруар 2007. године

140. седница Републичке изборне комисије

На 140. седници, која је одржана 9. фебруара, Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Извештај о укупним резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије одржаних 21. јануара 2007. године и поновљених на појединим бирачким местима 8. фебруара 2007. године.

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

4. фебруар 2007. године

139. седница Републичке изборне комисије

На 139. седници, која је одржана 4. фебруара, Републичка изборна комисија донела је решења о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу за поновљено гласање за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Реч је о бирачким одборима за шест бирачких места у општинама Књажевац (бирачко место број 6), Вршац (бирачко место број 39), Шабац (бирачко место број 22), Сента ( бирачко место број15) и Липљан (на два бирачка места -7 и 17).

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

4. фебруар 2007. године

138. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 4. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије. Према Решењу, за поновљено гласање, које ће се одржати 8. фебруара 2007. године, за бирачка места на којима се понавља гласање, утврђује се 4.130 гласачких листића.

Комисија је донела и решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за поновљено гласање за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије за шест бирачких места у општинама Вршац, Књажевац, Шабац, Сента и Липљан, као и о именовању председника и чланова тих бирачких одбора и њихових заменика.

Комисија је на овој седници донела Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење поновљеног гласања за народне посланике 8. фебруара 2007. године.

Седници је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

1. фебруар 2007. године

137. седница Републичке изборне комисије

На Сто тридесет седмој седници, одржаној 1. фебруара, Републичка изборна комисија донела је Решење о понављању гласања на одређеним бирачким местима за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Избори ће бити поновљени у општинама Књажевац (бирачко место 6), Вршац (бирачко место број 39), Шабац (бирачко место број 22), Сента ( бирачко место број15) и Липљан (на два бирачка места -7 и 17). Поновно гласање биће одржано у четвртак, 8. фебруара 2007. године, у времену од 7 до 20 часова.

Гласање ће се спровести по изборним листама које су утврђене за избор народних посланика у Народну скупштину 21. јануара 2007. Бирачки одбори који су образовани за протекле изборе се распуштају, а РИК ће именовати нове бирачке одборе, њихове председнике и чланове, као и њихове заменике. Општински орган управе припремиће за спровођење поновних избора оверене изводе из бирачког списка за наведена бирачка места и доставиће их РИК-у до суботе, 3. фебруара.

Републичка изборна комисија донела је такође и Одлуку о одређивању садржине, боје и изгледа гласачког и контролног листића за поновљено гласање на изборима за народне посланике 8. фебруара 2007. године.

Седници је председавао Михаило Рулић.

1. фебруар 2007. године

136. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 1. фебруара, Републичка изборна комисија размотрила је приговор Српске радикалне странке на Извештај Републичке изборне комисије о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 21. јануара 2007. године, у поновљеном поступку, по пресуди Врховног суда Србије од 31. јануара ове године и приговор подносиоца Изборне листе Коалиција Мађарска слога-Андраш Агоштон-др Пал Шандор на Извештај Комисије о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 21. јануара, у поновљеном поступку, по пресуди Врховног суда Србије од 31. јануара.

Републичка изборна комисија донела је решења којима се ови приговори делимично усвајају тако што се ставља ван снаге Извештај о резултатима избора одржаних 21. јануара 2007. године, одређује да се понови гласање, распусте бирачки одбори и именују нови бирачки одбори на шест бирачких места на којима је Комисија поништила гласање појединачним решењима, донетим по приговорима. Гласање ће се поновити на бирачком месту број 6 у општини Књажевац, на месту 39 у општини Вршац, на месту 22 у општини Шабац, на месту број 15 у општини Сента и на два места у општини Липљан - 7 и 17.

Седници је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

Страна 32 1

 Врх стране