МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2006

Информације о одржаним седницама 2006. године

31. октобар 2006. године

89. седница Републичке изборне комисије

На Осамдесет деветој седници, одржаној 31. октобра, Републичка изборна комисија расправљала је о току спровођења референдума.

Усвојени су закључци о одобравању додатних средстава, због увећаних трошкова организовања гласања, Косовском, Косовско - поморавском и Косовско - митровачком округу и општинским комисијама у Осечини и Љигу, као и Републичком заводу за статистику за трошкове утврђивања резултата гласања на републичком референдуму ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

Седницом је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

25. октобар 2006. године

87. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 25. октобра донела Одлуку о коначном броју гласача у Републици Србији. Право да гласа на републичком референдуму ради потврђивања новог Устава Републике Србије има 6.639.385 гласача.

На седници је усвојена Одлука о измени правила о раду гласачких одбора. Овом изменом је предвиђено да лице које због болести, инвалидности, старости или из других разлога није у могућности да гласа на гласачком месту има право да обавести гласачки одбор, најкасније до 17 часова 29. октобра, да жели да гласа. Гласачки одбор ће овим лицима омогућити да гласају ван гласачког места.

По одлуци надлежног суда у Косовској Митровици, у бирачки списак је уписано 1.146 грађана расељених са територије Косова и Метохије, који живе у Црној гори. Они могу да своје право на изјашњавање о новом Уставу остваре на гласачким местима у општини Зубин поток.

Чланови Комисије информисани су о томе да ће спровођење референдума пратити 1.335 домаћих и 68 страних посматрача, са 32 преводиоца. Поред домаћих посматрача из Центра за слободне изборе и демократију, ток референдума ће посматрати представници Парламентарне скупштине Савета Европе, Посматрачке мисије Европске Уније и Руске Думе.

Теленор је обавестио Комисију да ће 26. и 27. октобра информисати своје кориснике о времену и датуму одржавања референдума.

23. октобар 2006. године

86. седница Републичке изборне комисије

На Осамдесет шестој седници, одржаној 23. октобра, Републичка изборна комисија је размотрила и усвојила информације о изменама у вези са гласачким местима и изменама у саставу гласачких одбора. Измењено је Решење о образовању Општинске комисије за спровођење референдума у Бујановцу.

Комисија је заузела став да пред одржавање референдума неће бити предреферендумске тишине и да ће грађани бити позивани да изађу на референдум и 28. и 29. октобра.

На седници је одобрено представницима Државне Думе Федералне Скупштине Руске Федерације да у својству страних посматрача прате рад органа за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

20. октобар 2006. године

85. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 20. октобра Републичка изборна комисија је донела Одлуку о давању овлашћења координаторима Републичке изборне комисије за обављање појединих радњи у припреми републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије. Одлуком се овлашћују координатори да, у поступку организовања и припреме референдума, у управним окрузима у Републици, граду Београду и иностранству, од дана предаје материјала општинским комисијама, могу доносити решења о изменама решења о образовању гласачких одбора и именовању председника и чланова гласачких одбора и њихових заменика и то у делу који се односи на именовање тих лица.

Према Одлуци о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на републичком референдуму, која је усвојена на седници, општинске комисије ће у дане одржавања референдума, обавештавати РИК о току гласања на појединим гласачким местима, изабраним по систему случајног узорка, на начин утврђен упутством.

Републичка изборна комисија је, на седници, усвојила Одлуку о одобравању Посматрачкој Мисији Европске уније у Београду праћења рада органа за спровођење републичког референдума. На основу Одлуке, Комисија је посматрачима издала овлашћење, а сваком посматрачу и преводиоцу идентификациону картицу за праћење рада органа за спровођење референдума.

Седницом Комисије је председававао председник Михаило Рулић.

19. октобар 2006. године

84. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 84. седници, одржаној 19. октобра, већином гласова донела одлуку о образовању гласачких одбора за спровођење референдума о потврђивању новог устава Републике Србије.

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

Чланови Комисије размотрили су захтев Републичког завода за статистику за додељивање додатних средстава у износу од 1 200 000 динара за финансирање својих активности у току референдумског процеса и затражили да подносилац достави спецификацију трошкова.

На овој седници разматран је и захтев Координационог центра Србије за Косово и Метохију, упућен Републичкој изборној комисији, који се односи на остваривање бирачког права интерно расељених лица из Црне Горе.

Републичка изборна комисија ће, поводом захтева Координационог центра, упутити Центру информацију о начину на који се остварује право на накнадни упис бирача у бирачки списак на основу спроведеног ванпарничног поступка.

18. октобар 2006. године

83. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 18. октобра, размотрила више питања везаних за спровођење референдума ради потврђивања новог устава Републике Србије. Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

Комисија је усвојила Одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања на републичком референдуму за сва гласачка места у иностранству. У већини земаља сва гласачка места биће отворена 28. и 29. октобра од 7 до 20 часова. Због временске разлике у САД, гласачка места у Вашингтону, Њујорку и Чикагу, и Канади, гласачко место у Торонту, биће отворена 27. и 28. октобра од 7. до 20. часова.

Због временске разлике од једног сата, у Великој Британији, гласачко место у Лондону, и Алжиру, гласачко место у Алжиру, биће отворена 28. октобра од 7. до 20. часова, а 29. октобра од 6. до 19. часова.

Поред тога, прихваћен је и документ који садржи преглед броја гласача на гласачким местима у иностранству.Гласање ће бити организовано у 24 државе, на укупно 40 места, у амбасадама и конзулатима Србије.

На овој седници усвојена је и Одлука о изменама и допунама Одлуке о одређивању гласачких места на којима ће гласати лица која извршавају обавезу у јединицама или установама Војске Србије.

Усвојено је и Решење о изменама Решења о одређивању посебних гласачких места за гласање на републичком референдуму ради потврђивања новог устава. Ове измене односе се на гласачка места на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија и предложене су из безбедносних разлога.

На основу раније поднетог пријаве Парламентарне скупштине Савета Европе, Републичка изборна комисија је усвојила Одлуку којом се посматрачима ПС Савета Европе одобрава праћење рада свих органа за спровођење републичког референдума. -Републичке изборне комисије, општинских комисија и гласачких одбора. Тако ће у Србији боравити 26 посматрача ПС Савета Европе којима ће бити омогућено несметано праћење тока гласања, а они су дужни да се придржавају правила о одржавању реда на гласачком месту.

Осим тога, усвојена је и Одлука о одобравању Центру за слободне изборе и демократију праћење рада општинских комисија и гласачких одбора у поступку спровођења референдума. До сада је пријављено 1335 посматрача ЦЕСИД-а.

17. октобар 2006. године

82. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници од 17. октобра, којој је председавао заменик председника Дејан Ђурђевић, донела је решења о образовању гласачких одбора унутар завода са извршење заводских санкција и у иностранству за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог устава Републике Србије.

Комисија је размотрила и све приспеле приговоре. Комисија је одбацила приговоре Социјалдемократске странке, Радослава Стефановића из Београда, Бошњачко демократске странке Санџака, Социјал-либералне партије Санџака, Савета Ромске заједнице Општине Краљево, Српске либералне странке, Синише Стефановића из Салаша Ноћајског, Српског демократског покрета обнове, Иницијативног одбора Српског демократског покрета обнове за Књажевац и Општинског одбора Социјалистичке партије Србије из Прокупља, а усвојила приговор Гордане Тодић из Београда.

Поводом приговора Савета Ромске заједнице Општине Краљево Комисија је препоручила Општинској комисији за спровођење референдума у Општини Краљево да приликом предлагања састава гласачких одбора у тај састав уврсти одговарајући број грађана Ромске етничке припадности и то на предлог Савета Ромске заједнице Општине Краљево.

Усвојени су и приговори Томислава Николића, грађанина и заменика председника Српске радикалне странке на одлуку РИК-а којом је прихваћено упутство Министарства финансија за расподелу средстава за финансирање кампање за спровођење референдума. Републичка изборна комисија је усвојила одлуку којом се средства за финансирање кампање расподељују политичким странкама сразмерно броју посланичких мандата у Народној скупштини, а саставни део одлуке је и табела у којој су прецизно наведени називи странака, број посланичких мандата и износ припадајућих средстава. Усвајањем ове одлуке престала је да важи досадашња одлука, а о њеном спровођењу стараће се секретар Комисије.

15. октобар 2006. године

81. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Осамдесет првој седници одржаној 15.октобра, усвојила Нумерички приказ објашњења мерила за предлагање састава гласачких одбора за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

Такође је усвојила Нумерички приказ објашњења мерила за предлагање. састава председника и заменика председника гласачких одбора за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

Нумеричке приказе објашњења сачинио је Републички завод за статистику за сваку појединачну општину у Републици Србији.

Седници Комисије председавао је председник Комисије Михаило Рулић.

14. октобар 2006. године

80. седница Републичке изборне комисије

На Осамдесетој седници, одржаној 14. октобра, Републичка изборна комисија донела je Одлуку о утврђивању укупног броја гласача у Републици Србији. Укупан број гласача за републички референдум ради потврђивања новог Устава Републике Србије је 6.637.911 грађана. Коначан број гласача који имају право да гласају на референдуму биће утврђен 25. октобра, до када се у бирачки списак могу уписати грађани на основу решења надлежног општинског суда.

Комисија је донела и Одлуку на основу које ће се за предстојећи референдум штампати број гласачких листића једнак укупном броју гласача увећаном за 0,5% резервних листића.

На седници је одлучивано о више приспелих приговора и захтева за тумачење критеријума за предлагање састава глчасачких одбора.

Републичка изборна комисија усвојила је објашњење мерила за предлагање састава гласачких одбора за спровођење републичког рефрендума ради потврђивања новог Устава Републике Србије. Према тим мерилима, општинске комисије треба да се придржавају процентуалне заступљености политичких странака у Народној скупштини, тако да свакој од тих странака припадне онолико процената у гласачким одборима на нивоу општине, колико процентуално те странке имају посланика у Народној скупштини.

Комисија је затражила од Републичког завода за статистику да, према усвојеном објашњењу мерила, до наредне седнице Комисије, израчуна за сваку општину колико чланова и заменика чланова гласачких одбора припада странкама, сразмерно њиховој заступљености у Народној скупштини.

Седници Комисије председавао је председник Комисије Михаило Рулић.

13. октобар 2006. године

79. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 13. октобра, на Седамдесет деветој седници, којој је председавао председник Комисије Михаило Рулић, усвојила Одлуку о допуни обавезног упутства општинским комисијама за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

Изменама је предвиђено да у општинама у којима представници странака националних мањина имају већину у скупштини општине, она странка националне мањине која има највише од укупног броја одборника има право на једног члана гласачког одбора и његовог заменика.

На седници су одобрена средства за спровођење референдума у иностранству и разматрани приспели приговори.

12. октобар 2006. године

78. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 12 октобра, Републичка изборна комисија је усвојила више решења о допуни и о измени решења о образовању општинских комисија за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог устава Републике Србије, односно именовању секретара и заменика секретара општинских комисија.

Такође су исправљене техничке грешке у решењима о образовању општинских комисија.

Седницом Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

Републичка изборна комисија је донела решење о одређивању посебних гласачких места за гласање на републичком референдуму којим су одређена гласачка места на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија (укупно 265 бирачких места), унутар завода за извршење заводских санкција (16 бирачких места) и у иностранству ( 40 гласачких места у 24 земље). Донета је и одлука о одређивању гласачких места на којима ће гласати лица која извршавају обавезу у јеединицама или установама Војске Србије.

Републичка изборна комисија је усвојила обавезно Упутство општинским комисијама за спровођење републичког референдума и начелницима управних округа на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија. Упутством се општинске комисије и начелници задужују да се старају да предложени састав гласачких одбора одражава страначки састав Народне скупштине. Поред тога, истим Упутством померају се рокови за предлагање и одређивање састава гласачких одбора, тако да су општинске комисије и начелници управних округа дужни да поднесу предлог до 17. октобра у 24 часа, а РИК је дужан да образује гласачке одборе до 19. октобра у 24 часа.

9. октобар 2006. године

77. седница Републичке изборне комисије

На Седамдесет седмој седници, одржаној 9. октобра, Републичка изборна комисија је донела Упутство за рад општинских комисија и Решење о образовању општинских комисија за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије.

Одлуком Комисије, стављена је ван снаге Одлука о измени и допуни Упутства за обављање појединих радњи у поступку спровођења републичког референдума на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија, усвојена 8. октобра.

Комисија је Републичком заводу за статистику одобрила средства у износу од 3.350.000 за организацију и реализацију обраде података на утврђивању резултата гласања на референдуму, а Управи за извршење заводских санкција 1.112.000 динара за спровођење референдума на гласачким местима унутар завода за извршење заводских санкција.

8. октобар 2006. године

76. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седамдесет шестој седници, одржаној 8. октобра, донела Одлуку о допуни Упутства за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије и Одлуку о допуни Упутства за обављање појединих радњи у поступку спровођења републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија. Изменама је предвиђено да грађани који гласају на гласачким местима на Косову и Метохији могу, у року од 24 часа од тренутка када је донета одлука, извршена радња или учињен пропуст на гласачком месту, да поднесу приговор директно Републичкој изборној комисији. Уколико приговор буде достављен радном телу, то тело ће приговор одмах доставити Комисији.

На седници је усвојена Одлука о мерилима за именовање председника и заменика председника општинских комисија за спровођење републичког референдума. Саставни део Одлуке је предлог именовања председника и заменика председника општинских комисија по странкама, при чему се водило рачуна о пропорционалној заступљености странака у Народној скупштини. Председник и заменик председника не могу бити из исте политичке странке.

Комисија је донела Упутство о спровођењу логичко - рачунске контроле података у записнику о раду гласачког одбора у обрасцу РР-8 и одобрила представницима Центра за слободне изборе и демократију праћење рада Републичке изборне комисије.

На захтев Секретаријата за општу управу Скупштине општине Врање, одобрено је гласање на гласачком месту Стрешак са укупно 95 гласача, јер се ради о старачким домаћинствима, па би припајање овог неком другом гласачком месту онемогућило гласање.

4. октобар 2006. године

75. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 4. октобра усвојила одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за одређено гласачко место у земљи и у иностранству, о накнадама за рад у органима за спровођење републичког референдума и о начину остваривања права на трошкове превоза чланова гласачких одбора у иностранству. За закуп просторије одређене за гласачко место која је у приватном власништву одређена је накнада у износу од 3.000 динара а за материјалне и друге трошкове (бирачки списак, канцеларијски и други материјал, гориво за превоз, угоститељске и друге услуге) одређена је накнада у износу од 5.000 динара по гласачком месту. Председнику, члановима и секретару општинских комисија које је образовао РИК и њиховим заменицима за рад на спровођењу референдума утврђена је накнада у износу од по 20.000 динара Такође, начелницима управних округа и члановима радног тела РИК-а образованих за подручје АП Косова и Метохије утврђена је накнада у износу од по 20.000 динара. Председницима и члановима гласачких одбора и њиховим заменицима припада накнада за рад у гласачком одбору и то: председницима и њиховим заменицима по 3.000 динара, а члановима и њиховим заменицима по 2.500 динара. По одређеном гласачком месту у иностранству одређена је накнада за материјалне и друге трошкове (канцеларијски и други материјал, гориво за превоз, угоститељске и друге услуге) у износу од 100 евра. Члановима гласачких одбора на гласачким местима у иностранству и њиховим заменицима за време гласања припада једнократна накнада за рад у гласачком одбору и то: председницима и њиховим заменицима по 50 евра, а члановима и њиховим заменицима по 40 евра. Члановима гласачких одбора на гласачким местима у иностранству који преносе гласачки материјал од седишта Министарства спољних послова Србије у Београду до гласачких места у иностранству признају се трошкови авионског превоза. Право на исплату накнаде за коришћење авионског превоза имају и чланови гласачких одбора у иностранству, уколико одлазе на гласачка места у иностранству удаљена од Београда више од 700 км, а уколико је гласачко место удаљено од Београда до 700 км имају право на накнаду трошкова у висини цене превоза у јавном саобраћају (аутобус, воз).

Републичка изборна комисија усвојила је одлуку о начину обавештавања гласача о времену и месту одржавања референдума. Гласачима у Републици Србији обавештење о дану и времену одржавања референдума са бројем и адресом гласачког места на коме гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, доставиће надлежни орган јединице локалне самоуправе, а гласачима који имају боравиште у страним државама, обавештење о времену и месту одржавања референдума на гласачким местима у иностранству, упутиће на адресу гласача дипломатско-конзуларна представништва Србије у тим државама. Републичка изборна комисија ће на рачун јединице локалне самоуправе извршити пренос средстава потребних за уручивање обавештења гласачима у износу од 2 динара по уписаном гласачу у извод из бирачког списка. Истовремено, РИК ће на рачун Министарства спољних послова Србије извршити пренос средстава потребних за достављање обавештења гласачима, у износу од 2 евра по уписаном гласачу у посебан извод из бирачког списка, с тим што ће коначни обрачун вршити на основу стварних поштанских услуга за сваку земљу.

Усвојена је и Одлука о одређивању боје гласачког листића и другог изборног материјала за гласање на републичком референдуму. Према Одлуци, гласачки листић ће бити сиве боје ("Pantone 538 U"), контролни лист за проверу исправности гласачке кутије кајсија боје ("Pantone 148"), а сав други изборни материјал беле боје.

Републичка изборна комисија је усвојила решење о образовању Комисије за спровођење поступака јавних набавки којима се обезбеђују технички услови од значаја за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије расписаног за 28. и 29. октобар 2006. године.

Седницом је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

2. октобар 2006. године

74. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесет четврту седницу 2. октобра. Седницу је отворио заменик председника Комисије, Дејан Ђурђевић, а председавао је новоизабрани председник Комисије, Михаило Рулић.

На почетку седнице, члановима Комисије се обратио председник Народне скупштине Предраг Марковић. Он је још једном истакао да су се стекли сви законски и историјски услови и да је сада на реду обавеза РИК да донесе основна упутства за спровођење референдума као и правила о раду гласачких одбора. Тако ће се уз пуну законску демократску контролу референдумског процеса обезбедити да се грађани на територији Србије изјасне о потврђивању новог устава Србије.

На седници је усвојено Упутство за спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије. Комисија је усвојила и пратеће акте, и то: обрасце за спровођење радњи у поступку републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије, Одлуку у вези са образовањем општинских комисија за спровођење републичког референдума и утврдила рокове за обављање радњи у поступку спровођења републичког референдума. Усвојена су и Правила о раду гласачких одбора, Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог гласачког материјала и Упутство за обављање појединих радњи у поступку спровођења републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Републичка изборна комисија овластила је секретара да у поступку обезбеђивања техничких услова од значаја за спровођење републичког референдума покреће поступак јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и о томе поднесе извештај Комисији, као и да у име Комисије закључи уговоре са понуђачима након спроведеног поступка јавних набавки.

Страна 32 1

 Врх стране