МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

24. септембар 2018. године

72. седница Републичке изборне комисије

На 72. седници, одржаној 24. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одређивању броја, састава и подручја радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године. За пружање техничке помоћи РИК-у у организовању и спровођењу непосредних избора, образоваће се укупно 94 радна тела РИК-а.

У наставку седнице, РИК је донео Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године. Републичка изборна комисија одредила је 914 бирачких места на територији Републике Србије.

Такође, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе „ЕГИПЋАНИ ЗА МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ У СРБИЈИ АГИМ АЈРА“ за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписаних за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 82 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Чланови Републичке изборне комисије су на седници донели и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Под тачком разно, чланови РИК-а констатовали су да ће на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године, ЦЕсИД пратити изборе у свосјтву посматрача, а да ће Матица бошњачка бити у својству надгледача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

20. септембар 2018. године

71. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 71. седници, одржаној 20. септембра 2018. године,  донела Решење о проглашењу Изборне листе Удружење „Гергина“ Неготин – Примаријус др Синиша Челојевић, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднело Удружење „Гергина“ Неготин.  

Седници је председавала Жељка Радета, заменик председника Републичке изборне комисије.

 71. седница Републичке изборне комисије

17. септембар 2018. године

70. седница Републичке изборне комисије

На 70. седници, одржаној 17. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа “ЕСНАФ” – Кујтим Демир, за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 10 кандидата и подржана је са укупно 53 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавала Жељка Радета, заменик председника Републичке изборне комисије.

14. септембар 2018. године

69. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 69. седници, одржаној 14. септембра 2018. године,  донела Решење о проглашењу Изборне листе „ЗА ПОБЕДУ“ – Ердељ Осман, за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднела група бирача „ЗА ПОБЕДУ“ – Ердељ Осман.  

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

13. септембар 2018. године

68. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 68. седници, одржаној 13. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има 23 кандидата и подржана је са укупно 353 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

10. септембар 2018. године

67. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 67. седници, одржаној 10. септембра 2018. године, донела решeња о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

  • Изборна листа „Герхард“ Подунавске Швабе – заједно, Антун Бек, коју је 10. септембра 2018. године поднело Хуманитарно Удружење Немаца „Герхард“ и
  • Изборна листа Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор, коју је 10. септембра 2018. године поднело Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

7. септембар 2018. године

66. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 66. седници, одржаној 7. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа МАТИЦА БОШЊАЧКА - АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ МУФТИЈА MATICA - BOŠNJAČKA AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA, коју је 6.септембра 2018.године поднело Удружење Матица Бошњачка, за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 35 кандидата и подржана је са укупно 1.009 правно ваљаних оверених изјава бирача.

У наставку седнице чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење којим се проглашава Изборна листа Русинска будућност / Руска будучносц, коју је 7.септембра 2018.године поднела Група бирача „За младе Русине“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 12 кандидата и подржана је са укупно 101 правно ваљаном овереном изјавом бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

6. септембар 2018. године

65. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 65. седници, одржаној 6. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDЈELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin, за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има 35 кандидата и подржана је са укупно 1.099 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

4. септембар 2018. године

64. седница Републичке изборне комисије

На 64. седници, одржаној 4. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа ’’За Русине - Жељко Ковач“ – „За Руснацох – Желько Ковач“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 12 кандидата и подржана је са укупно 106 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

29. август 2018. године

63. седница Републичке изборне комисије

На 63. седници, одржаној 29. августа 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ – ЉИБУШКА ЛАКАТОШ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, коју је 29. августа 2018. године, поднело Удружење МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ, за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 29 кандидата и подржана је са укупно 650 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Такође, Републичка изборна комисија донела је и Решење којим се проглашава Изборна листа „Румунска листа – Др Јон Оморан Lista Românească – Dr Jon Omoran“, коју је 29. августа 2018. године, поднела Група бирача „Румунска листа – Др Јон Оморан“, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 23 кандидата и подржана је са укупно 580 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

28. август 2018. године

62. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 62. седници, одржаној 28. августа 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа Бити и остати РУСИН – ОЛЕНА ПАПУГА – Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА, коју је 28. августа 2018. године, поднело Удружење „РУСИНСКА ЛИГА“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има седам кандидата и подржана је са укупно 90 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. август 2018. године

61. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 24. августа, донела је Решење о проглашењу Изборне листе БУЊЕВЦИ ЗАЈЕДНО, коју је 24. августа поднела Група бирача- БУЊЕВЦИ, за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

На седници је донето и Решење о проглашењу Изборне листе „Magyar Összefogás – Мађарска слога“, коју је 24. августа поднела Група бирача за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 4. новембар.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

23. август 2018. године

60. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 23. августа, донела је решња о проглашењу следећих изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

21. август 2018. године

59. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 21. августа, донела Одлуку о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима, расписаним за 4. новембар 2018. године, којим се прописује назив и изглед образаца које законом овлашћени предлагачи изборних листа кандидата за чланове националих савета, подносе Републичкој изборној комисији приликом подношења изборних листа.

На седници је усвојена и Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за националне савете националних мањина, расписаних за 4. новембар.

Усвојена је Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на изборима путем електорских скупштина, као и Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку избора за националне савете националних мањина путем електорских скупштина.

Донет је правилник о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, уз измену и допуну чланова 31, 40. и 48.

Током седнице донета је Одлука и о боји контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима, као и о боји гласачког листића за гласање путем електорске скупштине.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

19. јул 2018. године

58. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 58. седници, одржаној 19. јула 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина Републике Србије обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Деветог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 19. јула 2018. године, констатовала да је народном посланику Меху Омеровићу престао мандат народног посланика даном подношења оставке.  

 58. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидату Славици Живковић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

У наставку седнице, чланови РИК донели су Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина.

Чланови РИК донели су и Одлуку о образовању радних група Републичке изборне комисијe.

РИК је донела и Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности РИК ЈНМВ 1/18.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

11. јул 2018. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 57. седници, одржаној 11. јула 2018. године, донела Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

Чланови РИК-а донели су на седници и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години; Одлуку о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2018. годину; Одлуку о покретању поступка јавне набавке, РИК ЈНМВ 1/18 и Решење о образовању Комисије за јавну набавку РИК ЈНМВ 1/18, као и више финансијских одлука Републичке изборне комисије за спровођење  избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години.

На седници је донета и Одлука о премештању изборног материјала са избора за председника Републике, одржаних 2, 11. и 17. априла 2017.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

7. јун 2018. године

56. седница Републичке изборне комисије

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је на 56. седници, одржаној 7. јуна 2018. године, навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, одржаној, 6. јуна 2018. године, констатовала престанак мандата народном посланику Жељку Сушецу, даном подношења оставке.  

 56. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидату Живану Ђуришићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

17. април 2018. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 55. седници, одржаној 17. априла 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години одржаној 11. и 16. априла 2018. године, констатовала престанак мандата народним посланицима Милошу Бошковићу и Зорану Красићу, даном подношења оставке, односно даном наступања смрти.

 Републичка изборна комисија

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидатима Нади Костић са Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ и Зорану Деспотовићу са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Такође, чланови РИК донели су Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине Негославу Јовановићу, са Изборне листе „РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ“, услед престанка мандата члану Националног савета Браниславу Јовићу.

Чланови РИК усвојили су Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периоду јануар – децембар 2017. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

6. март 2018. године

54. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 54. седници, одржаној 6. марта 2018. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине Хрвојки Станић, услед престанка мандата члану Националног савета Андреју Шпановићу.

Републичка изборна комисија је на седници донела  и Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине Ризи Фетахију са Изборне листе КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ АЛБАНАЦА KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, услед престанка мандата члану Националног савета Јонузу Муслиуу.

У наставку седнице, Комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић навео је да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Првој седници Првог  редовног заседања у 2018. години, одржаној 6. марта  2018. године, констатовала престанак мандата народној посланици Весни Ракоњац, даном подношења оставке.  

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидаткињи Сандри Божић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

 Врх стране