МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

19. јул 2018. године

58. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 58. седници, одржаној 19. јула 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина Републике Србије обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Деветог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 19. јула 2018. године, констатовала да је народном посланику Меху Омеровићу престао мандат народног посланика даном подношења оставке.  

 58. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидату Славици Живковић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

У наставку седнице, чланови РИК донели су Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина.

Чланови РИК донели су и Одлуку о образовању радних група Републичке изборне комисијe.

РИК је донела и Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности РИК ЈНМВ 1/18.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

11. јул 2018. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 57. седници, одржаној 11. јула 2018. године, донела Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

Чланови РИК-а донели су на седници и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години; Одлуку о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2018. годину; Одлуку о покретању поступка јавне набавке, РИК ЈНМВ 1/18 и Решење о образовању Комисије за јавну набавку РИК ЈНМВ 1/18, као и више финансијских одлука Републичке изборне комисије за спровођење  избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години.

На седници је донета и Одлука о премештању изборног материјала са избора за председника Републике, одржаних 2, 11. и 17. априла 2017.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

7. јун 2018. године

56. седница Републичке изборне комисије

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је на 56. седници, одржаној 7. јуна 2018. године, навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, одржаној, 6. јуна 2018. године, констатовала престанак мандата народном посланику Жељку Сушецу, даном подношења оставке.  

 56. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидату Живану Ђуришићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

17. април 2018. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 55. седници, одржаној 17. априла 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години одржаној 11. и 16. априла 2018. године, констатовала престанак мандата народним посланицима Милошу Бошковићу и Зорану Красићу, даном подношења оставке, односно даном наступања смрти.

 Републичка изборна комисија

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидатима Нади Костић са Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ и Зорану Деспотовићу са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Такође, чланови РИК донели су Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине Негославу Јовановићу, са Изборне листе „РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ“, услед престанка мандата члану Националног савета Браниславу Јовићу.

Чланови РИК усвојили су Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периоду јануар – децембар 2017. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

6. март 2018. године

54. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 54. седници, одржаној 6. марта 2018. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине Хрвојки Станић, услед престанка мандата члану Националног савета Андреју Шпановићу.

Републичка изборна комисија је на седници донела  и Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине Ризи Фетахију са Изборне листе КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ АЛБАНАЦА KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, услед престанка мандата члану Националног савета Јонузу Муслиуу.

У наставку седнице, Комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић навео је да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Првој седници Првог  редовног заседања у 2018. години, одржаној 6. марта  2018. године, констатовала престанак мандата народној посланици Весни Ракоњац, даном подношења оставке.  

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидаткињи Сандри Божић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

 Врх стране