MENI
Naslovna » Pravna shvatanja i izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

Pravna shvatanja i izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

Pravna shvatanja

Izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

 1. Potreban broj potpisa birača kao uslov za podnošenje izborne liste
 2. Potreban broj potpisa birača kao uslov za podnošenje izborne liste – U slučaju koalicione izborne liste, potpisima se podržava koalicija, a ne pojedinačna politička stranka koja je ušla u njen sastav
 3. Konstituisanje (nastanak) grupe građana
 4. Rok za podnošenje prigovora protiv odluke organa za sprovođenje izbora – Razlozi osporavanja “zbirne” liste kandidata
 5. Razlozi za osporavanje liste kandidata
 6. Rok za podnošenje prigovora na radnju proglašenja zbirne izborne liste
 7. Aktivna legitimacija lica koje podnosi kandidaturu
 8. Procesni, a ne materijalnopravni smisao odredbe člana 96. Zakona o izboru narodnih poslanika – Ovlašćenje lica podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike
 9. Utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine
 10. Mogućnost odbijanja neurednog predloga kandidata za predsednika Republike – Obavezujući karakter pravnog shvatanja Vrhovnog suda Srbije iznetog u presudi
 11. Jedinstveni birački spisak
 12. Nadležnost Republičke izborne komisije da odlučuje o prigovoru koji se odnosi na birački spisak
 13. Upotreba pisma u izvodima iz biračkog spiska
 14. Način vođenja biračkih spiskova – Nadležnost Nadzornog odbora – Unošenje prigovora u zapisnik o radu biračkog odbora – Organ za sprovođenje ponovlјenog glasanja
 15. Rok rada proširenog sastava izborne komisije – Način i nadležnost vođenja biračkih spiskova – Promena broja birača između dva kruga glasanja
 16. Utvrđivanje konačnog spiska birača – Republička izborna komisija ne može da menja broj birača zbog netačnih podataka u biračkim spiskovima
 17. Broj birača upisanih u birački spisak
 18. Ocenjivanje kvaliteta izvoda iz biračkog spiska
 19. Politička partija, članica koalicije, predlaže svog kandidata za člana biračkog odbora u okviru koalicije
 20. Provera da li je birač već glasao
 21. Nepravilnosti u sprovođenju izbora za koje nisu propisane pravne posledice
 22. Prošireni sastav izborne komisije – kada prestaje nadležnost? – momenat završetka izbora
 23. Donošenje odluka u Republičkoj izbornoj komisiji
 24. Ko je ovlašćen da podnese prigovor u ime podnosioca izborne liste
 25. Rok za podnošenje prigovora
 26. Rešenje izborne komisije donosi se u pismenoj formi
 27. Pravo podnošenja prigovora na odluku ili radnju izborne komisije
 28. Računanje rokova za podnošenje prigovora
 29. Od kada teče rok za izjavlјivanje prigovora
 30. Nedozvolјenost posebne žalbe protiv zaklјučka
 31. Pravna priroda prigovora na nepravilnosti u postupanju sredstava javnog informisanja u toku izbornog postupka
 32. Pravni interes za podnošenje prigovora
 33. Granice ovlašćenja Republičke izborne komisije
 34. Primena načela oficijelnosti u izbornom postupku
 35. Dozvolјenost žalbe Vrhovnom sudu Srbije
 36. Utvrđivanje i objavlјivanje rezultata izbora – Kad se smatra da je prigovor odbijen
 37. Propuštanje drugih organa da izvrše zakonske obaveze
 38. Potreban broj glasova da bi se predlog smatrao odbijenim – Izdavanje ovlašćenja posmatračima izbora
 39. Posledice nepostupanja po pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije
 40. Rešavanje po prigovoru i u slučaju nenadležnosti za meritorno odlučivanje - Odnos Republičke izborne komisije prema drugim organima
 41. Posledice činjenice da je Republička izborna komisija odbila prigovor kao neosnovan, umesto da ga odbaci kao neblagovremen
 Vrh strane