МЕНИ

Радна тела Републичке изборне комисије

Радна тела НИСУ ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА.

Радна тела искључиво обављају послове које им је Републичка изборна комисија поверила, односно:

 • прикупљају и обједињују предлоге за стални и проширени састав бирачког одбора,
 • примају изборни материјал од координатора Републичке изборне комисије пре гласања и предају га бирачким одборима,
 • преузимају изборни материјал од бирачких одбора после гласања и предају га координаторима Републичке изборне комисије,
 • обавештавају Републичку изборну комисију о току гласања, у складу с посебним актом Републичке изборне комисиј.

Радна тела у јединицама локалне самоуправе образује Републичка изборна комисија најкасније до 15. марта 2017. године.


Радно тело чине:

 • чланови, именују се на предлог посланичких група у Народној скупштини, које своје предлоге достављају РИК-у најкасније до 13. марта 2017. године,
 • координатор, начелник општинске/градске управе, односно начелник управе надлежне за опште послове или његов заменик уколико је начелник управе спречен.

Број чланова радног тела зависи од броја бирачких места у свакој општини/граду и чине га најмање три а највише десет чланова.

Детаљнија правила o образовању, саставу, предлагању и задужењима радног тела прописана су Упутством за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године („Службени гласник РС“, број 16/17).


 1. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије
 2. Одлука о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године
 3. Одлукe о образовању радних тела Републичке изборне комисије, од 15. марта 2017. године (по управним окрузима)
  1. Град Београд
  2. Севернобачки управни округ
  3. Средњoбанатски управни округ
  4. Севернобанатски управни округ
  5. Јужнобанатски управни округ
  6. Западнобачки управни округ
  7. Јужнобачки управни округ
  8. Сремски управни округ
  9. Мачвански управни округ
  10. Колубарски управни округ
  11. Подунавски управни округ
  12. Браничевски управни округ
  13. Шумадијски управни округ
  14. Поморавски управни округ
  15. Борски управни округ
  16. Зајечарски управни округ
  17. Златиборски управни округ
  18. Моравички управни округ
  19. Рашки управни округ
  20. Расински управни округ
  21. Нишавски управни округ
  22. Топлички управни округ
  23. Пиротски управни округ
  24. Јабланички управни округ
  25. Пчињски управни округ

Одлукe о допуни Одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по општинама/градовима)

Одлукe о измени Одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по општинама/градовима)

 

 Врх стране