МЕНИ

Домаћи и страни посматрачи

Пријаву за праћење рада органа за спровођење избора за председника Републике могу поднети:

  • регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи),
  • међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи),
  • представници страних држава (страни посматрачи).


1. Регистрована удружења чији се циљеви остварују у области избора (домаћи посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 27. марта 2017. године, на Обрасцу ИПР-17/17, а уз пријаву су дужни да доставе и извод из Регистра удружења и списак лица која се пријављују за посматраче на Обрасцу ИПР-18/17.

2.  Међународне и стране организације и удружења (страни посматрачи)

Подносе пријаву Републичкој изборној комисији до 22. марта 2017. године, на Обрасцу ИПР-19/17, а уз пријаву су дужни да доставе и списак лица која се пријављују за посматраче (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу ИПР-20/17.

3. Представници страних држава (страни посматрачи)

Представници страних држава могу пратити  рад БИРАЧКИХ ОДБОРА, а пријаву подносе Републичкој изборној комисији преко Министарства спољних послова, до 22. марта 2017. године, на Обрасцу ИПР-19/17. Уз  пријаву прилажу и списак лица која се пријављују за посматраче (страни посматрачи), као и списак евентуалних преводилаца који ће бити у пратњи пријављених посматрача, на Обрасцу ИПР-20/17.

Детаљнија правила о подношењу пријаве за праћење органа за спровођење избора за председника, овлашћењима и положају посматрача прописана су Упутством за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године чији извод можете прочитати ОВДЕ.

 Врх стране