МЕНИ

Кандидатура

Предлог кандидата за председника Републике подноси се Републичкој изборној комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 12. марта 2017. године у 24 часа.


Предлог кадидата за председника Републике могу поднети:

 1. регистроване политичке странке,
 2. коалиције регистрованих политичких странака, и
 3. групе грађана.

документација која се предаје републичкој изборној комисији:

1. Ако предлог кандидата подноси ПОЛИТИЧКА СТРАНКА:

 • Предлог кандидата за председника Републике (Образац ИПР-1/17),
 • Овлашћење да се у име политичке странке поднесе предлог кандидата, уколико предлог не подноси заступник политичке странке (Образац ИПР-3/17),
 • Изјава кандидата да прихвата да буде кандидат за председника Републике (Образац ИПР-2/17),
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају предлог кандидата, на Обрасцу ИПР-4/17,
 • Списак бирача који својим потписима подржавају предлог кандидата израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу ИПР-5/17.

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)


2. Ако предлог кандидата подноси Коалиција политичких странака:

 • Предлог кандидата за председника Републике (Образац ИПР-1/17),
 • Оверен Споразум о образовању страначке коалиције,
 • Изјава кандидата да прихвата да буде кандидат за председника Републике (Образац ИПР-2/17),
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају предлог кандидата, на Обрасцу ИПР-4/17,
 • Списак бирача који својим потписима подржавају предлог кандидата израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу ИПР-5/17.

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)


3. Ако предлог кандидата подноси ГРУПА ГРАЂАНА

 • Предлог кандидата за председника Републике (Образац ИПР-1/17),
 • Oверен Споразум о образовању групе грађана,
 • Потврде о изборном праву, не старије од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа*,
 • Изјава кандидата да прихвата да буде кандидат за председника Републике (Образац ИПР-2/17),
 • Потврда о изборном праву кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Потврда о пребивалишту кандидата, не старија од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Уверење о држављанству кандидата, не старије од шест месеци, на обрасцу надлежног органа*,
 • Најмање 10.000 оверених изјава бирача који подржавају предлог кандидата, на Обрасцу ИПР-4/17,
 • Списак бирача који својим потписима подржавају предлог кандидата израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД) на Обрасцу ИПР-5/17.

*(Документи се  достављају  у оригиналу или као оверена фотокопија)

 

Ближа упутства о начину подношења предлога кандидата за председника Републике прописана су Упутством за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године чији извод се налази у прилогу.

Одлука о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике

ОВЕРА ПОТПИСА

- Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог кандидата за председника

 Врх стране