МЕНИ

Бирачки одбори

Бирачки одбори су ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА КОЈИ НЕПОСРЕДНО СПРОВОДЕ ГЛАСАЊЕ НА БИРАЧКОМ МЕСТУ, обезбеђују правилност и тајност гласања, утврђују резултате гласања на бирачким местима, старају се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања и обављају друге послове.

Бирачки одбори спроводе изборе на начин утврђен Правилима о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године.

Образује их Републичка избонa комисија за свако бирачко место одређено Решењем о одређивању бирачких места и Допунским решењем о одређивању бирачких места, за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 2. април 2017. године.

Бирачки одбори раде у сталном и проширеном саставу:

  • стални састав - чине председник, два члана и њихови заменици, именују се се на предлог посланичких група сразмерано њиховој заступљености у Народној скупштини на дан расписивања избора а према нумеричком приказу који утврђује Републичка изборна комисија,
  • проширени састав – чине и један члан и један заменик члана које предлажу предлагачи проглашених кандидата за председника Републике.

Решења о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу Републичка изборна комисија доноси најкасније 22. марта 2017. године у 24 часа, а чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу именује најкасније 28. марта 2017. године у 24 часа.

Детаљнија правила o образовању, саставу и предлагању прописана су Упутством за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године („Службени гласник РС“, број 16/17).


  1. Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 2. април 2017. године

  2. Одлукa o утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу
  3. Одлука о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија
 Врх стране