МЕНИ

Радна тела

  1. Одлукa o утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела Републичке изборне комисије
  2. Одлукe о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по управним окрузима)
  3. Одлукe о измени Одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије (по општинама/градовима)
  4. Одлука којом се утврђује да образована Радна тела Републичке изборне комисије обављају и послове примопредаје изборног материјала за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине
  5. Одлука о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања

 

 Врх стране