МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2016

Информације о одржаним седницама 2016. године

8. април 2016. године

95. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија разматрала је на 95. седници, одржаној 8. априла, Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе 6. ОКТОБАР - ЗА СВЕ НАС и донела Закључак којим се наведеној изборној листи налаже да отклони недостатке Изборне листе.

На седници је донето Решење о проглашењу Изборне листе РОМСКА ЛИСТА СРБИЈЕ, коју је поднела коалиција Демократска Унија Рома, Уједињена Партија Рома - Jekutni Partija Romаni, Унија Рома Србије, као и Решење којим се тој Изборној листи додељује статус коалиције политичких стрaнака националне мањине.

Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе Борко Стефановић - Србија за све нас и Решење којим се утврђује да Марко Мандић и Саво Пилиповић постају члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници подносиоца проглашене Изборне листе Борко Стефановић - Србија за све нас.

У наставку рада РИК је одлучивао о приговору Републиканске странке на Решење Републичке изборне комисије којим се одбија предлог те Изборне листе да јој се утврди положај политичке странке националне мањине. Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Рад Републичке изборне комисије и бирачких одбора у Београду прати Комитет правника за људска права - ЈУКОМ.

Седницом је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

8. април 2016. године

94. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија разматрала је, на седници одржаној 8. априла, Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе Борко Стефановић - Србија за све нас. Већином гласова донет је Закључак којим се наведеној изборној листи налаже да отклони недостатке Изборне листе.

На седници је донета Одлука о одређивњу времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству, као и Решење о изменама решења о одређивању бирачких места за гласање на предстојећим изборима.

Седницом је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

7. април 2016. године

93. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија разматрала је на седници одржаној 7. априла, Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО- САША РАДУЛОВИЋ , коју је поднела група грађана „ ДОСТА ЈЕ БИЛО- САША РАДУЛОВИЋ“. Већином гласова донет је Закључак којим се наведеној изборној листи налаже да отклони недостатке Изборне листе.

На седници је размотрено и усвојено Решење којим се проглашава Изборна листа СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ . Такође, донето је Решење којим се одбија предлог те Изборне листе да јој се, утврди положај политичке странке националне мањине.

У наставку рада , Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да Драган Миловић и Смиљана Стојиљковић, постају члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници подносиоца проглашене Изборне листе СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ.

Републичка изборна комисија одлучивала је и о приговору који је Руска странка 6. априла поднела на Решење РИК-а, а којим се одбија предлог да јој се утврди положај политичке странке националне мањине, у смислу члана 81. Закона о избору народних посланика. Након краће расправе, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се приговор одбија као неоснован.

На седници је донето Решења о изменама Решења o одређивању бирачких места, као и одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

Седницом је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

6. април 2016. године

92. седница Републичке изборне комисије

На 92. седници, одржаној 6. априла, чланови Републичке изборне комисије усвојили су Решење којим се проглашава Изборна листа  Републиканска странка – Republicánus párt – Никола Сандуловић за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

Чланови РИК – а су већином гласова донели и Решење којим се одбија предлог Републиканске странке  да јој се на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, утврди положај политичке странке националне мањине.

У наставку седнице, чланови РИК-а усвојили су Решење којим се утврђује да Иван Радошевић дипломирани правник из Београда, постаје члан, а Слободан Игњатов, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе Републиканска странка – Republicánus párt – Никола Сандуловић.

Такође, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да Невен Бркић, дипломирани правник из Београда, постаје члан у проширеном саставу РИК-, а Бранислава Лукић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници подносиоца Изборне листе РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија одбила је захтев Соње Шћекић за повлачење кандидатуре за народног посланика на Изборној листи ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ – ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ.

На седници донешена је и Одлука о утврђивању текста саопштења за јавност бирачима у Републици Србији о начину остваривања изборног права на гласању за избор народних посланика Народне скупштине 24. априла 2016. године, а које ће бити емитовано на телевизијским програмима.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

6. април 2016. године

91. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 91. седници, одржаној 6. априла, одлучивала о приговору Бошњачке демократске заједнице. Чланови РИК-а једногласно су прихватили да усвоје приговор, као и да се измени Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

5. април 2016. године

90. седница Републичке изборне комисије

На 90. седници, одржаној 5. априла, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ, коју је поднела Руска странка, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године, а која је подржана са 11.839 правно ваљаних изјава бирача.

РИК је већином гласова донела и Решење којим се одбија предлог Руске странке да јој се на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, утврди положај политичке странке националне мањине.

У наставку седнице чланови РИК-а донели су Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе РУСКА СТРАНКА – СЛОБОДАН НИКОЛИЋ у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф.др Дејан Ђурђевић.

5. април 2016. године

89. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 89. седници, одржаној 5. априла, донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе Републиканска странка – Republicánus párt – Никола Сандуловић за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године, коју је поднела Републиканска странка – Republicánus párt.

Такође, чланови РИК-а донели су Закључак о отклањању недостатака Изборне листе СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ – СЛОБОДАН ДИМИТРИЈЕВИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године, коју је поднео СРПСКО РУСКИ ПОКРЕТ.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

3. април 2016. године

88. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 88. седници, одржаној 3. априла, размотрила и усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа Група грађана ЗА ПРЕПОРОД СРБИЈЕ – ПРОФ. ДР СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

РИК је на седници донео и Решење којим се утврђује да Драгиша Околишанов, дипломирани правник из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу и да Јелена Стакић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине, на изборима расписаним за 24. април 2016. године: Група грађана ЗА ПРЕПОРОД СРБИЈЕ – ПРОФ. ДР СЛОБОДАН КОМАЗЕЦ. 

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године и Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

29. март 2016. године

87. седница Републичке изборне комисије

На 87. седници, одржаној 29. марта, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о одбијању проглашења Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ - Народни Савез -ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, коју је поднела Група грађана НАРОДНИ САВЕЗ за изборе за народне посланике Народне скупшитне, расписане за 24. април 2016. године, јер подносилац није поступио по Закључку о отклањању недостатка у називу Изборне листе.

У наставку седнице, РИК је донелa Решење којим се утврђује да Драгослав Љубичановић и Никола Јовановић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници подносиоца проглашене Изборне листе За слободну Србију- ЗАВЕТНИЦИ - Милица Ђурђевић.

Чланови Републичке изборне комисије донели су одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије у београдским општинама Барајево, Звездара и Вождовац, као и у граду Ужицу и општинама Лучани, Ћуприја и Кнић.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

28. март 2016. године

86. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 86. седници, одржаној 28. марта, одбила приговор Групе грађана НАРОДНИ САВЕЗ против Закључка РИК-а донетог на седници одржаној 25. марта 2016. године, којим је Групи грађана НАРОДНИ САВЕЗ било наложено да отклони недостатке изборне листе, у складу са Пресудом Управног суда.

У наставку седнице, РИК је донео Решење о проглашењу Изборне листе За слободну Србију – ЗАВЕТНИЦИ – Милица Ђурђевић за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године, уз које је донето и Решење да подносилац наведене изборне листе испуњава услове за одређивање својих представника у проширени састав органа за спровођење избора расписаних за 24. април 2016. године.

РИК је донео и Објашњење за примену члана 48. став 1. Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године, којим се наглашава да бирачи који се крећу уз помоћ лиценцираних паса водича могу да са псом водичем уђу на бирачко место и да гласају.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

25. март 2016. године

85. седница Републичке изборне комисије

На 85. седници, одржаној 25. марта, чланови Републичке изборне комисије су одлучивали о приговору С.В. из Београда, од 19. марта 2016.године, у поновљеном поступку у складу са пресудом Управног суда и донели Решење којим се приговор усваја и поништава Решење РИК-а од 18. марта 2016. године о проглашењу Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ- Народни Савез-ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, коју је поднела Група грађана НАРОДНИ САВЕЗ за изборе за народне посланике Народне скупшитне, расписане за 24. април 2016. године.

Такође, чланови РИК-а донели су и Решење којим се ставља ван снаге Решење о испуњењу услова да Група грађана НАРОДНИ САВЕЗ, подносилац Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ- Народни Савез-ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, одреди представнике у проширени састав РИК-а и бирачких одбора, од 18. марта 2016. године, и Решење о утврђивању представника Групе грађана НАРОДНИ САВЕЗ, подносиоца Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ- Народни Савез-ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, у проширеном саставу РИК-а, од 21. марта 2016. године.

У наставку седнице, РИК је донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ – Народни Савез - ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године, коју је поднела Група грађана НАРОДНИ САВЕЗ.

РИК је издала и овлашћење за праћење рада органа за спровођење избора расписаних за 24. април 2016. године страним посматрачима, и то Канцеларији за демократске институције и људска права Организације за безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС/ОДИХР).

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

21. март 2016. године

84. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 84. седници, одржаној 21. марта, одбила приговор бирача С. В. из Београда, против решења РИК којим је проглашена Изборна листа СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ-Народни Савез-ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, као неоснован.

У наставку седнице, РИК је донела Решење којим се утврђује да Петар Мијановић и Владимир Вујовић, дипломирани правници из Новог Сада, постају члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а, као представници подносиоца проглашене изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ-Народни Савез-ГЛИШИЋ•ПАРОВИЋ, на избoрима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24.април 2016.године.

На седници је донета и Одлука о образовању радних тела РИК-а и Одлука о поверавању радним телима РИК-а послова примопредаје изборног материјала за спровођење избора за посланике Скупштине Аутономне покрајине Војводине.

Такође, чланови РИК-а донели су и Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24.април 2016.године и издали овлашћења за праћење рада органа за спровођење избора расписаних за 24.април 2016.године, и то домаћим посматрачима: Удружењу ЦРТА, Удружењу Центар за слободне изборе и демократију – ЦеСИД и Удружењу Грађани на стражи.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

18. март 2016. године

83. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 18. марта, чланови Републичке изборне комисије су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ / MUAMER ZUKORLIĆ – БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNЈAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

У наставку рада чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се утврђује да БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNЈAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA, има статус странке националне мањине на предстојећим изборима.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ / MUAMER ZUKORLIĆ – БОШЊАЧКА ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА САНЏАКА / BOŠNЈAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA,у проширени састав РИК-а, те су дипломирани правници из Новог Пазара,Ферид Булић и Кадрија Џанковић постали члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а испред ове проглашене Изборне листе.

Под петом тачком дневног реда седнице, чланови РИК-а, изгласали су Решење којим се проглашава Изборна листа СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ –  Народни Сaвез – ГЛИШИЋ·ПАРОВИЋ, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године. Републичка изборна комисија, такође је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СЛОЖНО ЗА СРБИЈУ –  Народни Свез – ГЛИШИЋ·ПАРОВИЋ, у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.

РИК је донео Решење  о проглашењу Изборне листе SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др. Сулејман Угљанин, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

У наставку рада чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим утврђују да је SDA Sandžaka СДА Санџака добила статус странке националне мањине на предстојећим изборима.

Чланови РИК-а су на седници донели и Решење да Енис Зековић, дипломирани  правник из Новог Пазара, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Бешир Хот, дипломирани правник из Тутина, заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене Изборне листе SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др. Сулејман Угљанин.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

17. март 2016. године

82. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 82. седници, одржаној 17. марта, размотрила и усвојила Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin СДА Санџака – Др Сулејман Угљанин за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године коју је поднела Странка демократске акције Санџака – Stranka demokratske akcije Sandžaka и наложила да се најкасније у року од 48 сати од достављања закључка, отклоне недостаци изборне листе.

У наставку седнице, чланови РИК-а прихватили су Предлог уговора о штампању изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, који ће се одржати у 2016. години.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

15. март 2016. године

81. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 81. седници, одржаној 15. марта донела објашњење за примену члана 18. став 1. Правила о раду бирачких  одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24. април 2016. године.

Том приликом Републичка изборна комисија утврдила је објашњење о начину потписивања бирача приликом гласања на бирачком месту, којим је утврђено да ће бирачи са инвалидитетом, уместо својеручног потписивања, моћи да користе печате са подацима о личном идентитету или угравираним потписом, како је и предвиђено недавно усвојеним допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом.   

У наставку седнице РИК је утврдио одговор Општинској изборној комисији у Тутину, у вези са образовањем бирачких одбора на предстојећим изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаним за 24. април 2016. године. 

На седници РИК је такође донео Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке 2/2016.

Под тачком разно на седници РИК-а такође је утврђено да ће штампање образаца за избор народних посланика бити у 33 варијанте на 12 различитих језика, у зависности од општина.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

14. март 2016. године

80. седница Републичке изборне комисије

На 80. седници, одржаној 14. марта, чланови Републичке изборне комисије су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ- Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године. Истовремено, Републичка изборна комисија је констатовала да је, проглашењем Изборне листе БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ- Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка, члану Републичке изборне комисије Ненаду Константиновићу по сили закона престала функција у Републичкој изборној комисији услед прихватања кандидатуре за народног посланика на наведеној Изборној листи.

У наставку седнице, РИК је донео Решење којим се утврђује да Ива Ђинђић Ћосић, дипломирани правник из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу и да Драган Нинковић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине, на изборима расписаним за 24. април 2016. године: БОРИС ТАДИЋ, ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – САВЕЗ ЗА БОЉУ СРБИЈУ- Либерално демократска партија, Лига социјалдемократа Војводине, Социјалдемократска странка.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

12. март 2016. године

79. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 79. седници, одржаној 12. марта размотрила и донела Решење о проглашењу Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség -Pasztor Istvan- Савез војвођанских Мађара- Pásztor István, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

Чланови Републичке изборне комисије једногласно су донели решење да Изборна листа Vajdasagi Magyar Szovetsg-Pasztor Istvan - Савез војвођанских Мађара - Иштван Пастор, којим утврђују да је та Изборна листа добила статус странке националне мањине на предстојећим изборима.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség - Pasztor Istvan - Савез војвођанских Мађара - Pásztor, у проширени састав РИК-а, у ком је Илија Кантар, дипломирани правник из Београда, постао члан, а Бела Буташ, дипломирани правник из Суботице постао заменик члана, у проширеном саставу РИК-а испред ове проглашене Изборне листе.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

11. март 2016. године

78. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 78. седници, одржаној 11. марта размотрила и донела Решење о проглашењу Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ – ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе ДВЕРИ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ – САНДА РАШКОВИЋ – ИВИЋ – БОШКО ОБРАДОВИЋ, у проширени састав РИК-а, у ком је Огњен Ђурић, дипломирани правник из Београда, постао члан, а Никола Тодоровић, дипломирани правник из Београда постао заменик члана, у проширеном саставу РИК-а испред ове проглашене Изборне листе.

Такође, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке за РИК 1/2016.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

10. март 2016. године

77. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 77. седници, одржаној 10. марта размотрила и донела Решење о проглашењу Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, у проширени састав РИК-а, те су дипломирани правници из Београда Жељка Радета и Биљана Красић постали члан, односно заменик члана у проширеном саставу РИК-а испред ове проглашене Изборне листе.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова радних тела РИК-а.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

9. март 2016. године

76. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 76. седници, одржаној 9. марта, размотрила Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године коју је поднела Српска радикална странка.

РИК је усвојио Предлог закључка о отклањању недостатака Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА, подносиоцу изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине за изборе расписане за 24. април 2016. године, и наложио да се најкасније у року од 48 сати од достављања закључка, отклони недостатак изборне листе.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

8. март 2016. године

75. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 75. седници, одржаној 8. марта, донела Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборнике скупштина општина јединица локалне самоуправе, расписаних за 24.април 2016.године.

РИК је донела и Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и финансијске одлуке за спровођење избора за народне посланике.

У наставку седнице, чланови РИК-а размотрили су и донели Решење којим се проглашава Изборна листа ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић - Палма“ за изборе за народне посланике Народне скупштине, а која је подржана са 13.821 правно ваљаном изјавом бирача.

Такође, РИК је донела Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић - Палма“ у проширени састав РИК-а, те су дипломирани правници из Београда Зоран Зораја и Марина Марковић постали члан, односно, заменик члана у проширеном саставу РИК-а испред ове проглашене изборне листе.

Чланови РИК-а донели су на овој седници и две одлуке о покретању поступака јавних набавки и то Одлуку о покретању поступка јавне набавке, РИК ЈН 1/16, за набавку UV лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача и Одлуку о покретању поступка јавне набавке, РИК ЈН 2/16, за набавку и испоруку гласачких кутија за опремање бирачких места за спровођење избора у Републици Србији.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

7. март 2016. године

74. седница Републичке изборне комисије

На 74. седници, одржаној 7. марта, чланови Републичке изборне комисије су донели Одлуку о координираном спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине и избора за одборникa скупштина јединица локалне самоуправе расписаних за 24.април 2016.године.

У наставку рада, РИК је донела Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ,ЗЗС) у проширени састав РИК-а, тако да је Александра Гојковић, дипломирана правница из Београда постала члан, а Срђан Добрица, дипломирани правник из Београда, заменик члана, у проширеном саставу РИК-а.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

6. март 2016. године

73. седница Републичке изборне комисије

На 73. седници, одржаној 6. марта, чланови Републичке изборне комисије су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

РИК је на седници донео Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе ЗА ПРАВЕДНУ СРБИЈУ – ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА (НОВА, ДСХВ, ЗЗС) у проширени састав органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.

У наставку седнице РИК је донео Одлуку о допунама Одлуке о формирању радних група Републичке изборне комисије и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

6. март 2016. године

72. седница Републичке изборне комисије

На 72. седници, одржаној 6. марта, чланови Републичке изборне комисије су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 24. април 2016. године.

РИК је на седници донео Решење којим се утврђује да Марина Ђукановић, дипломирани правник из Београда, постаје члан РИК-а у проширеном саставу и да Филип Катић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца проглашене изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине, на изборима расписаним за 24. април 2016. године: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ. 

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

4. март 2016. године

71. седница Републичке изборне комисије

На 71. седници, одржаној 4. марта, чланови Републичке изборне комисије су донели Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године, са обрасцима. Чланови РИК-а усвојили су и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године.

  71. седница Републичке изборне комисије

У наставку седнице, утврђен је финансијски плана Републичке изборне комисије за спровођење избора за народне посланике, расписаних за 24. април 2016. године и донета је Одлука о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2016. годину. РИК је утврдио и текст захтева Управи за јавне набавке за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка за набавку гласачких кутија и захтева Управи за јавне набавке за давање мишљења о основаности примене преговарачког поступка за набавку UV лампи и спреја за обележавање прста бирача.

Такође, чланови Републичке изборне комисије донели су одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 24. април 2016. године и о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године.

РИК је утврдио и текст дописа Канцеларији за Косово и Метохију Владе Републике Србије у вези са организовањем гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 24. април 2016. године на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

2. март 2016. године

70. седница Републичке изборне комисије

На 70. седници, одржаној 2. марта, чланови Републичке изборне комисије су једногласно усвојили Предлог за доделу искључивог права ЈП „Службени гласник“ за штампање изборног материјала за спровођење избора и референдума, који ће упутути Влади Републике Србије.

Такође, чланови РИК-а донели су једногласно и Одлуку о формирању радних група, и то за нормативне послове, за финансијске послове, за посматраче, за штампање изборног материјала, за Косово и Метохију, за сарадњу са локалном самоуправом и за сарадњу са јавношћу и медијима.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

26. фебруар 2016. године

69. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су на 69. седници, одржаној 26. фебруара 2016. године, размотрили и једногласно усвојили Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада Републичке изборне комисије у 2015. години, који је припремило Одељење за буџетске, финансијско-рачуноводствене и послове јавних набавки Народне скупштине.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету влашке националне мањине.

Мандат члана Националног савета влашке националне мањине додељен је Јасмини Петровић са Изборне листе ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ – СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ, Радиша Драгојевић.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

25. јануар 2016. године

68. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 68. седници, одржаној 25. јануар 2016. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Са Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ – „СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)“ мандат народног посланика Народне скупштине додељен је Слободану Величковићу.

Чланови РИК-а донели су Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету словачке националне мањине. Мандат члана Националног савета словачке националне мањине додељен је Зденки Валент Белић са Изборне листе „Словачки идентитет“ – Ана Томанова Маканова, Slovenská identiteta – Ana Tomanová Makanová.

РИК je донеo Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету црногорске националне мањине. Мандат члана Националног савета црногорске националне мањине додељен је Бојану Бојату са Листе кандидата чији је носилац АЛЕКСАНДРА ВУЧИНИЋ.

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине. Мандат члана Националног савета хрватске националне мањине додељен је Ани Штимац са Листе кандидата чији је носилац ТОМИСЛАВ СТАНТИЋ.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић.

Страна 3 2 1

 Врх стране