МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2014

Информације о одржаним седницама 2014. године

31. октобар 2014. године

50. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 50. седници, одржаној 31. октобра, донела решења о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине, 2. новембра 2014. године.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о накнадама за рад на спровођењу поновљеног гласања на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине, које ће се одржати 2. новембра 2014. године.

У наставку рада, Републичка изборна комисија је донела и решења о додели мандата чланова националних савета ашкалијске, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словачке, словеначке, украјинске и чешке националне мањине.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

29. октобар 2014. године

49. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 49. седници, одржаној 29. октобра, донела Решење о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине.

На седници је донето и Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за чланове Националног савета албанске националне мањине.

Чанови РИК-а донели су Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године

Републичкла изборна комисија донела је Решења о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета албанске и бошњачке националне мањине 2. новембра 2014. године.

Такође, утврђен је Извештај о укупним резултатима избора за чланове националних савета ашкалијске, буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, румунске, русинске, словеначке, словачке, чешке и украјинске националне мањине.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије, Иван Шебек.

28. октобар 2014. године

48. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 48. седници, одржаној 28. октобра, одлучивала о приговору овлашћеног лица Групе бирача "ЗА БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО - др Сулејман Угљанин" Grupe biraca "ZA BOSNJACKO JEDINSTVO - dr. Sulejman Ugljanin" " који се односи на бирачко место 36. у општини Тутин и донела Решење којим се приговор усваја и којим се поништавају избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, одржани 26. октобра 2014. године, на бирачком месту број 36. у општини Тутин.

Чланови РИК-а су одлучивали о приговору заступника Демократске партије Partia demokratike и заступника Групе бирача КОАЛИЦИЈА ДПА - ПДП - ГГ ДП KOALICIONI PDSH - LPD - GQ R.D и донели Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Републичка изборна комисија је одлучивала о приговору овлашћеног лица Групе бирача ЗА БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО - др Сулејман Угљанин" Grupe biraca "ZA BOSNJACKO JEDINSTVO - dr. Sulejman Ugljanin" који се односи на бирачко место број 30. у општини Тутин и донела Решење којим се приговор усваја и којим се поништавају избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, одржани 26. октобра 2014. године, на бирачком месту број 30. у општини Тутин.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору овлашћеног лица Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на више бирачких места у општини Тутин. Чланови РИК донели су Решење којим се приговор одбија као неоснован, у делу који се односи на бирачка места бр. 8, 9, 19, 22, 24 и 31, у општини Тутин, а усваја се делу који се односи на бирачка места бр. 30. и 36. у општини Тутин и којим се поништавају избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, одржани 26. октобра 2014. године, на бирачком месту број 30. и 36. у општини Тутин.

РИК је одлучивала и о два приговора председника Демократске партије - огранак Медвеђа и донела решења којима се приговори одбацују као изјављени од неовлашћеног лица.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору заступника Групе бирача Г.Г. "Заједница Влаха Србије - Драган Демић" и донели Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Републичка изборна комисија је одлучивала о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU", који се односи на бирачко место бр. 7, општина Тутин и донела Решење којим се приговор усваја и којим се поништавају избори за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, одржани 26. октобра 2014. године, на бирачком месту број 7. у општини Тутин.

На седници је одлучивано и о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU", који се односи на бирачко место број 24, општина Тутин. Чланови РИК су донели Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 23. у општини Тутин и донели Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 13. у општини Тутин и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен у делу који се односи на неправилност у саставу бирачког одбора на бирачком месту број 13. у општини Тутин, а у осталом делу се одбија као неоснован.

РИК је одлучивала о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 15. у општини Тутин и донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 3. у општини Тутин и донели Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 19. у општини Тутин и донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.
Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о приговорима заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односе на бирачка места број 13, 3, 21, 19, 28, 12, 11, 24, 10 и 27 у општини Сјеница и донела решења којима се приговори одбацују као неблаговремени.

Чланови РИК одлучивали су и о приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" који се односи на бирачко место број 14. у општини Сјеница и донели Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен у делу који се односи на неправилност у саставу бирачког одбора на бирачком месту 14. у општини Сјеница, а одбија се као неоснован у делу који се односи на неправилности у спровођењу гласања на бирачком месту 14. у општини Сјеница.

Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору заступника Групе бирача "KOALICIONI PER TE DREJTAT E SHQIPTAREVE - КОАЛИЦИЈА ЗА ПРАВА АЛБАНАЦА", који се односи на бирачко место 8. у општини Бујановац и донела Решење којим се приговор усваја и којим се поништавају избори за чланове Националног савета албанске националне мањине, одржани 26. октобра 2014. године, на бирачком месту број 8. у општини Бујановац.

На седници је одлучивано и о приговору овлашћеног лица Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU", који се односи на бирачко место број 1. у Косовској Митровици. Чланови РИК донели су Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су о два приговора заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ-СРЂАН ШАЈН" и донели решења којима се приговори одбијају као неосновани.

Републичка изборна комисија одлучивала је о приговору Селадина Османа, кандидата за члана Националног савета египатске националне мањине на Изборној листи ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА, који се односи на бирачко место број 2. у општини Земун и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

РИК је одлучивала и о приговору заступника Удружења Балканских Египћана у Србији "НУР", који се односи на бирачко место број 2. у градској општини Земун и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Чланови Републичке изборне комисије одлучивали су приговору Марије Николић, члана бирачког одбора на бирачком месту број 1. у граду Крагујевцу и донели Решење којим се приговор одбацује као изјављен од неовлашћеног лица.

Републичка изборна комисија одлучивала је и приговору заступника Групе бирача предлагача Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU", који се односи на бирачка места у граду Лозници и општини Мали Зворник и донели Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

24. октобар 2014. године

47. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 47. седници, одржаној 24. октобра, донела Одлуку о утврђивању коначног броја бирача за галасање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о изменама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

На седници је донето Решење о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године.

У наставку рада, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку избора и Одлуку о облику, изгледу, боји и броју гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина.

Републичка изборна комисија донела је Решење о образовању Бирачког одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. годние, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије, Иван Шебек.

23. октобар 2014. године

46. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 46. седници, одржаној 23. октобра, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Са Изборне листе "СА ДЕМОКРАТСКОМ СТРАНКОМ ЗА ДЕМОКРАТСКУ СРБИЈУ" мандат народног посланика Народне скупштине додељен је Ивану Јовановићу.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Упутство за спровођење гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године.

У наставку рада, Републичка изборна комисија је донела и Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Аранђеловац и град Крагујевац.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

21. октобар 2014. године

45. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 45. седници, одржаној 21. октобра, разматрала и усвојила предлоге за измене решења о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Чланови Републичке изборне комисије су донели одлуке о изменама одлука о образовању радних тела Републичке изборне комисије за Нови Пазар, Велико Градиште и Сјеницу.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије су донели Одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место и накнадама за рад на спровођењу непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

20. октобар 2014. године

44. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 44. седници, одржаној 20. октобра, донели Упутство за спровођење електронексе скупштине за избор чланова националних савета националних мањина.

На седници је донета Одлука о обрасцима за подношење листа кандидата за чланове националних савета националних мањина, на изборима расписаним за 26. отобар 2014. године, путем електронскле скупштине.

Чланови РИК-а су донели Одлуку о нактнади члановима одбора за спровођење изора за чланове националногих савета нациоанлних мањиммна, на изборима расписаним за 26. отобар 2014. године, путем електронскле скупштине.

Седници је председавао Иван Шебек, председник Републчке изборне комисије. 

19. октобар 2014. године

43. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 43. седници, одржаној 19. октобра, одлучивала о приговору председника општине Бујановац и председника Скупштине општине Бујановац и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен и изјављен од неовлашћеног лица.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије су разматрали и одлучивали о захтеву Игора Јакуповића за повлачење кандидатуре за члана Националног савета ромске националне мањине. РИК је донела Решење којим се одбија захтев Игора Јакуповића за повлачење са Изборне листе ГРУПА БИРАЧА - РОМИ ЗА ЕВРОПУ коју је за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године, поднела Група бирача РОМИ ЗА ЕВРОПУ, као неоснован.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

17. октобар 2014. године

42. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 42. седници, одржаној 17. октобра, размотрила приговор Групе бирача НЕВО ДРОМ и донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Чланови РИК-а су на седници размотрили и приговор Групе бирача "Будућност у коју верујемо". Републичка изборна комисија је донела Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије су донели одлуке о измени одлука о именовању чланова одбора за спровођење избора за чланове националних савета македонске, хрватске и црногорске националне мањине путем електронске скупштине 26. октобра 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

16. октобар 2014. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 41. седници, одржаној 16. октобра, размотрила приговор удружења Ромски центар за стратегију, развој и демократију, заступника изборних листа " Наша ромска листа- Душко Јовановић" и Изборне листе "Англунипе-Напредак" Драгољуб Ацковић,и донели Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Чланови РИК-а су на седници размотрили приговор удружења Ромски центар за стратегију, развој и демократију, заступника изборних листа, Роми за Србију- Србија за Роме; РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ- СРЂАН ШАЈН; "РОМИ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ" и Изборне листе "РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ" . Републичка изборна комисија је донела Решење којим се приговор одбацује као неоснован.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

15. октобар 2014. године

40. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 40. седници, одржаној 15. октобра 2014. године, донела Решење о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањине, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Чланови Републичке изборне комисије донели су решења о утврђивању збирних избрних листа. Решења су донета за следеће збирне изборне листе:

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - др сц НАГИП АРИФИ PARTIA DEMOKRATIKE - Dr sc NAGIP ARIFI
2. КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ АЛБАНАЦА KOALICIONI I SHQIPTARVE TE BASHKUAR
3. "KOALICIONI PER TE DREJTAT E SHQIPTAREVE - КОАЛИЦИЈА ЗА ПРАВА АЛБАНАЦА"
4. "НАГИБ ТАИПИ-NAGIB TAIPI"
5. ЗА БУДУЋНОСТ АЛБАНАЦА У СРБИЈИ-СЕВДАИЛ ИСЕИНИ

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. АШКАЛИЈЕ ЗА НАПРЕДАК - АБЕДИН ТОПЛИЦА - ASHKALI SELAMET - ABEDIN TOPLICA
2. Ашкалије: "Идемо даље" - Афродита Демир
3. АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО - ИЉАЗ РАМАДАНОВИЋ
4. АШКАЛИЈЕ ЗА БОЉЕ СУТРА-ЗИЈАДИН САЛИХУ

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU"
2. ЗА БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО - др Сулејман Угљанин" "ZA BOSNJACKO JEDINSTVO - dr. Sulejman Ugljanin"

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. Будућност у коју верујемо" - др Владица Димитров "Бдеше в което вЯрваме" - д-р Владица Димитров
2. Коалиција Бугара у Србији - Зоран Петров/ КоалициЯ на блгарите в СрбиЯ - Зоран Петров
3. "Владимир Захаријев - То смо ми - од срца, за бољитак свију нас где год да смо" "Владимир Захарииев - Това сме ние - от срце, за подобро на всички нас кдето и да сме"
4. Напред - Соња Станулов

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА - Мирко Бајић
2. Буњевци - мр Сузана Кујунџић Остојић
3. БУЊЕВАЧКА НАРОДНА ЛИСТА - Бранко Покорнић
4. Буњевачка матица - Марко Марјанушић
5. "И БУЊЕВЦИ СУ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ" - МИРЈАНА САВАНОВ
6. БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - БУЊЕВАЧКИ ГЛАС ЗА СВЕ НАС ПРОФ. ДР ЕТЕЛА ЈЕРИНКИЋ
7. "БУЊЕВАЧКА ЛИГА" Бранко Тот
8. Удружење грађана "Буњевачко коло" Сомбор, Александар Бошњак
9. БУЊЕВАЧКА СТРАНКА - СРЂАН ЕВЕТОВИЋ


 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ - СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ, Радиша Драгојевић
2. Удружење "Гергина" Неготин - Примаријус др Синиша Челојевић
3. ПОКРЕТ ВЛАШКОГ УЈЕДИЊЕЊА - Слободан Перић
4. Г. Г. "Заједница Влаха Србије - Драган Демић"

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. "И ГРЦИ СУ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ"
2. "Са Га По - Српско Грчко Пријатељство", Родифцис-Нађ Петар
3. "Калимера Србијо-Грци и потомци", ДР ЦХРИСТОС АЛЕКСОПОУЛОС
4. Заједница Грка Србије Елефтериос Ванизелос-Београд Пападопулос Димитриос
5. Грци Србије-Василиос Провелегкос

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА
2. "ЗА ЈОШ БОЉУ БУДУЋНОСТ" - Агим Ајра
3. ДА СЕ ЗНАМО Незир Кељменди

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. "Magyar Osszefogas - Мађарска слога"
2. ДЗВМ - ЧОНКА АРОН VMDK - CSONKA ARON
3. "Maskent magyarsagunkert-Fodor Laszlo" "За Мађаре на други начин-Фодор Ласло"
4. Мађарска Лиге-Нова Мађарска алтернатива-Тибор Ваш-Uj Magzar Alternativa-Vass Tibor

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. ПОДУНАВСКИ НЕМЦИ ВОЈВОДИНЕ - DONAUSCHWABEN IN WOJWODINA
2. "Герхард" подунавске Швабе - заједно, Антон Бек
3. Немачка листа - Рудолф Вајс, Deutsche Liste - Rudolf Weiss
4. ПОДУНАВСКЕ НЕМИЦЕ-DONAUSCHWABINEN

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. САВЕЗ ЗА ПРОМЕНЕ - ЉУДИ ПО МЕРИ ЧОВЕКА
2. "Наша ромска листа - Душко Јовановић"
3. АСОЦИЈАЦИЈА РОМА СРБИЈЕ - ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ
4. Правда и истина за сваког Рома Тане Куртић
5. "Англунипе-Напредак" Драгољуб Ацковић
6. ГРУПА БИРАЧА-РОМИ ЗА ЕВРОПУ
7. Роми за Србију-Србија за Роме
8. "РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ-СРЂАН ШАЈН"
9. РОМИ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
10. "РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ"

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. УЈЕДИЊЕНА ЛИСТА - ДАНИЕЛ ПЕТРОВИЋ LISTA UNITA - DANIEL PETROVICI
2. "ИНИЦИЈАТИВА РУМУНА ИЗ СРБИЈЕ" - Бојан Барбуцић, "INITIATIVA ROMANILOR DIN SERBIA" - Bojan Barbucic
3. ЗАЈЕДНИЦА РУМУНА - СТЕВАН МИХАЈЛОВ COMUNITATEA ROMВNILOR - STEVAN MIHAILOV
4. НЕЗАВИСНИ РУМУНИ СРБИЈЕ - др Доринел Стан ROMANIA INDEPENDENTI DIN SERBIA - Dr Dorinel Stan
5. РУМУНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕЊЕ - ЈОН ЧИЗМАШ ROMANII PENTRU RECONCILIERE NATIONALA - ION CIZMAS
6. Све За Отаџбину - Јонел Оморан Totul Pentru Tara - Ionel Omoran
7. УЈЕДИЊЕНИ РУМУНИ - ТОДОРЕЛ РАША ROMANI UNITI - TODOREL RASA

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. "РУСИНСКА ЛИГА" ОЛЕНА ПАПУГА - "РУСКА ЛИГА" ОЛЕНА ПАПУГА
2. "За Руски Крстур - Жељко Ковач" - "За Руски Керестур - Желко Ковач"
3. "Заједно за Русине - Славко Рац" - "Ведно за Руснацох - Славко Рац"
4. "ЈА РУСИН" - "Я РУСНАК"
5. "Русинска омладина" / "Руска младеж"
6. "Млади за будућност" "Млади за будучносц"
7. Русинска иицијатива, Никола Шанта / Русинска инициЯтива, Микола Шанта

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. "Словачки идентитет" - Ана Томанова Маканова, Slovenska identita - Ana Tomanova Makanova
2. Лига Словака Војводине - Јан Брна
3. "МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ - ЗА СЛОВАЧКИ ИДЕНТИТЕТ" Катарина Мелегова-Мелихова, MATICA SLOVENSKA V SRBSKU - ZA SLOVENSKOST Katarina Melegova-Melichova
4. СЛОВАЦИ НАПРЕД! - ПАВЕЛ СУРОВИ, SLOVACI VPRED! - PAVEL SUROVY
5. СЛОВАЧКА СТРАНКА - Јан Паул SLOVENSKA STRANA Jan Paul

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета словеначке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. СЛОВЕНЦИ ЗАЈЕДНО - SLOVENCI SKUPAJ
2. СВИ ЗАЈЕДНО ЗОРАН ЈОВИЧИЋ

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. КАЛИНА-Петар Закамарок
2. УКРАЈИНЦИ ЗАЈЕДНО - Стефан Семјанив
3. СЕЊУК - Михајло Летвенчук
4. ГРУПА БИРАЧА "ПРАВДА" - ДАЛИБОР ПЈЕКНИ
5. Украјинска листа "Кобзар" - Миро Калењук

 • Збирна изборна листа кандидата за изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године и то:

1. ЧЕСИ ЗАЈЕДНО, Штефан Клепачек
2. ЧЕСИ СРБИЈЕ - др Јоже Сивачек CESI SRBSKA - dr. Joze Sivacek


РИК је, у наставку рада, донела Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањине, расписаним за 26. октобар 2014. године. Гласачки листићи ће се за избор чланова националних савета буњевачке, влашке, грчке, немачке, ромске, словеначке и украјинске националне мањине штампати на српском језику, ћирилицом. За избор чланова националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, египатске, мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке националне мањине двојезично, на српском језику ћирилицом и писму националне мањине.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије нису прихавтили предлог начелника Општинске управе Сјеница о измени члана радног тела.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

14. октобар 2014. године

39. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 39. седници, одржаној 14. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ЗА БУДУЋНОСТ АЛБАНАЦА У СРБИЈИ-СЕВДАИЛ ИСЕИНИ, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године:

Чланови Републичке изборне комисије су размотрили и донели решења којим проглашавају следеће изборне листе за непосредне изборе за чланове националних савета ромских националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године:

 • Изборна листа ГРУПА БИРАЧА-РОМИ ЗА ЕВРОПУ
 • Изборна лита Роми за Србију-Србија за Роме
 • Изборна листи "РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ-СРЂАН ШАЈН"
 • Изборна листи РОМИ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
 • Изборнај листи "РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ"

На седници је донето Решење којим се одбија Изборна листа УЈЕИЊЕНИ РУМУНИ -Љубомир Брандушан, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних мањина, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници размотрили приговор овлашћеног лица Групе бирача ЗА БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО - др Сулејман Угљанин, Grupa biraca ZA BOSNJACKO JEDINSTVO- dr Sulejman Ugljanin, и донели Решење којим се приговор одбацује као неблаговремен.

Седници је председавао Иван Шебек, заменик председника Републичке изборне комисије.

13. октобар 2014. године

38. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 38. седници, одржаној 13. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа УЈЕДИЊЕНИ РУМУНИ - ТОДОРЕЛ РАША ROMANI UNITI - TODOREL RASA за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије утврдили су недостатке у овереним штампаним изводима из посебног бирачког списка националних мањина, који ће у виду белешке бити прослеђени Министарству државне управе и локалне самоуправе, ради отклањања недостатака.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

11. октобар 2014. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 37. седници, одржаној 11. октобра 2014. године, разматрала и донела Закључаке којим се налаже отклањање недостатака следећим изборним листама за непосредне изборе за чланове Националних савета ромских националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године:

 • Изборној лита Роми за Србију-Србија за Роме
 • Изборној листи "РОМИ ГРАЂАНИ И ГРАЂАНКЕ СРБИЈЕ-СРЂАН ШАЈН"
 • Изборној листи РОМИ ЗА БОЉУ БУДУЋНОСТ
 • Изборној листи "РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ"

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа Мађарске Лиге-Нова Мађарска алтернатива-Тибор Ваш-Uj Magzar Alternativa-Vass Tibor, за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао Иван Шебек, заменик председника Републичке изборне комисије.

11. октобар 2014. године

36. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 36. седници, одржаној 11. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Калимера Србијо-Грци и потомци", за непосредне изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа Заједница Грка Србије Елефтериос Ванизелос-Београд Пападопулос Димитриос, за непосредне изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници донели и Решење којим се проглашава Изборна листа "За Мађаре на други начин-Фодор Ласло", за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донет Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РУМУНИ-Љубомир Брандушан, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа АШКАЛИЈЕ ЗА БОЉЕ СУТРА-ЗИЈАДИН САЛИХУ, за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су донели Решење којим се одбија Изборна листа ГРУПА БИРАЧА "МИ ЗНАМО КАКАО", ЈУСУФ БАЈРАМИ за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је ,такође донето Решење којим се проглашава Изборна листа КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ АЛБАНАЦА KOALICIONI И SHQIPTARVE TE BASHKUAR, за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донет Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе ГРУПА БИРАЧА- РОМИ ЗА ЕВРОРУ, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а размотрили су и донели Решење којим се проглашава Изборна листа ДА СЕ ЗНАМО Незир Кељменди, за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донето Решење којим се проглашава Изборна листа " Англунипе-Напредак" Драгољуб Ацковић ,за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Донето је и Решење којим се проглашава Изборна листа ПОДУНАВСКЕ НЕМИЦЕ-DONAUSCHWABINEN ,за непосредне изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Такође, донето je Решење којим се проглашава Изборна листа Грци Србије-Василиос Провелегкос за непосредне изборе Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа КОАЛИЦИЈА ЗА ПРАВА АЛБАНАЦА за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донето Решење којим се проглашава Изборна листа "НАГИБ ТАИПИ-NAGIB TAIPI" за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници размотрили приговор Групе бирача "Будућност у коју верујемо" ,предлагача изборне листе за изборе чланова Националног савета бугарске националне мањине и донели Решење којим се приговор одбија као недозвољен-преурањен.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

10. октобар 2014. године

35. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 35. седници, одржаној 10. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СЛОВАЧКА СТРАНКА - Јан Паул SLOVENSKA STRANA Jаn Paul за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО - ИЉАЗ РАМАДАНОВИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници донели Решење којим се проглашава Изборна листа Украјинска листа "Кобзар" - Миро Калењук за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, на овој седници, донела Решење којим се проглашава Изборна листа Немачка листа - Рудолф Вајс, Deutsche Liste - Rudolf Weiss за непосредне изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донет Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе Мађарска лига - Нова Мађарска Алтернатива - Тибор Ваш Magyar Liga - Uј Magyar Alternativa за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су донели Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листe ЗА БУДУЋНОСТ АЛБАНАЦА У СРБИЈИ - СЕВДАИЛ ИСЕНИ за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, донела Решење којим се проглашава Изборна листа СВИ ЗАЈЕДНО ЗОРАН ЈОВИЧИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета словеначке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су донели и Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе УЈЕДИЊЕНИ РУМУНИ - ТОДОРЕЛ РАША ROMANI UNITI - TODOREL RASA за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

10. октобар 2014. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 34. седници, одржаној 10. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа АСОЦИЈАЦИЈА РОМА СРБИЈЕ - ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели Решење којим се проглашава Изборна листа Напред - Соња Станулов за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници донели Решење којим се проглашава Изборна листа ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, на овој седници, донела Решење којим се проглашава Изборна листа ГРУПА БИРАЧА "ПРАВДА" - ДАЛИБОР ПЈЕКНИ за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Наседници је донето Решење којим се проглашава Изборна листа РУМУНИ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕЊЕ - ЈОН ЧИЗМАШ ROMВNII PENTRU RECONCILIERE NATIONALA - ION CIZMAS за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су донели Решење којим се проглашава Изборна листа Правда и истина за сваког Рома Тане Куртић за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, донела Решење којим се проглашава Изборна листа СЛОВЕНЦИ ЗАЈЕДНО - SLOVENCI SKUPAJ за непосредне изборе за чланове Националног савета словеначке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На седници је донето и Решење којим се проглашава Изборна листа Све За Отаџбину - Јонел Оморан Totul Pentru Tara - Ionel Omoran за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а донели су Решење којим се проглашава Изборна листа "ЗА ЈОШ БОЉУ БУДУЋНОСТ" - Агим Ајра за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су донели и Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО - ИЉАЗ РАМАДАНОВИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, на овој седници, донела Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

9. октобар 2014. године

33. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 33. седници, одржаној 9. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СЕЊУК - Михајло Летвенчук за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК су разматрали и донели Решење којим се проглашава изборна листа ЧЕСИ СРБИЈЕ - др Јоже Сивачек CESI SRBSKA - dr. Joze Sivacek за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК су разматрали и донели Решење којим се проглашава изборна листа "ЗА БОШЊАЧКО ЈЕДИНСТВО - др Сулејман Угљанин" "ZA BOSNJACKO JEDINSTVO - dr. Sulejman Ugljanin" за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже отклањање недостатака Изборне листе "Maskent magyarsagunkert - Fodor Laszlo" "За Мађаре на други начин - Фодор Ласло" за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је, на овој седници, донела Решење којим се проглашава изборна листа ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - др сц НАГИП АРИФИ PARTIA DEMOKRATIKE - Dr sc NAGIP ARIFI за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК донели су одлуке о именовању чланова одбора за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина путем електорских скупштина, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

8. октобар 2014. године

32. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 32. седници, одржаној 8. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Владимир Захаријев - То смо ми - од срца, за бољитак свију нас где год да смо" "Владимир Захарииев - Това сме ние - от срце, за подобро на всички нас кдето и да сме" за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК су разматрали и донели Решење којим се проглашава изборна листа Русинска иицијатива, Никола Шанта / Русинска инициЯтива, Микола Шанта за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

7. октобар 2014. године

31. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 31. седници, одржаној 7. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Млади за будућност" "Млади за будучносц" за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су размотрили и донели решење којим се проглашава Изборна листа УКРАЈИНЦИ ЗАЈЕДНО - Стефан Семјанив за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници донели решење којим се проглашава Изборна листа Ашкалије: "Идемо даље" - Афродита Демир за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

5. октобар 2014. године

30. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 30. седници, одржаној 5. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

5. октобар 2014. године

29. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 29. седници, одржаној 5. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа БУЊЕВАЧКА СТРАНКА - СРЂАН ЕВЕТОВИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

РИК је на седници донела одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

У Наставку рада, РИК је разматрала допис Одбора за људска и мањинска права и равноправност полова Народне скупштине и утврдила предлог одговора који ће Републичка изборна комисија упутити Одбору.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

4. октобар 2014. године

28. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 28. седници, одржаној 4. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Г. Г. "Заједница Влаха Србије - Драган Демић", за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Закључак којим се налаже отклањање недостатка Изборне листе "ЗА БОШЊАКЕ, САНЏАК И МУФТИЈУ" "ZA BOSNJAKE, SANDZAK I MUFTIJU" за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је донела и Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањине, расписаним за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

3. октобар 2014. године

27. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 27. седници, одржаној 3. октобра 2014. године, донела Одлуку о додели мандата народнх посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини. Са Изборне листе АЛЕКСАНАДАР ВУЧИЋ - БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста) манадати су додељени Бранки Јанковић, Драгану Половини и Горану Младеновићу.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Коалиција Бугара у Србији - Зоран Петров/ КоалициЯ на булгарите в СербиЯ - Зоран Петров за за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

2. октобар 2014. године

26. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 26. седници, одржаној 2. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Будућност у коју верујемо" - др Владица Димитров "Бдеше в което вЯрваме" - д-р Владица Димитров за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Русинска омладина" / "Руска младеж" за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

1. октобар 2014. године

25. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 25. седници, одржаној 1. октобра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ПОКРЕТ ВЛАШКОГ УЈЕДИЊЕЊА - Слободан Перић за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

РИК је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "ЈА РУСИН" - "Я РУСНАК" за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је на овој седници разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Удружење грађана "Буњевачко коло" Сомбор, Александар Бошњак за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, РИК је разматрала захтев Јармиле Хромчик, професора информатике из Белог Блата, за повлачење са Изборне листе "МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ - ЗА СЛОВАЧКИ ИДЕНТИТЕТ" Катарина Мелегова-Мелихова, MATICA SLOVENSKA V SRBSKU - ZA SLOVENSKOST Katarina Melegova-Melichova за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године, и донела Решење којим се захтев одбија као неоснован.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

Страна 76 5 4 3 2 1

 Врх стране