МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2014

Информације о одржаним седницама 2014. године

27. септембар 2014. године

24. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 24. седници, одржаној 27. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "БУЊЕВАЧКА ЛИГА" Бранко Тот за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

25. септембар 2014. године

23. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 23. седници, одржаној 25. септембра 2014. године, разматрала и донела Закључак којим се налаже отклањање недостатка Изборне листе "БУЊЕВАЧКА ЛИГА" Бранко Тот за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

РИК је на седници разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Удружење "Гергина" Неготин - Примаријус др Синиша Челојевић за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о одређивању броја, састава и подручја рада радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године, као и Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

24. септембар 2014. године

22. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 22. седници, одржаној 24. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Герхард" подунавске Швабе -заједно, Антон Бек за непосредне изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На овој седници, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава и Изборна НЕЗАВИСНИ РУМУНИ СРБИЈЕ - др Доринел Стан ROMANIA INDEPENDENTI DIN SERBIA - Dr Dorinel Stan за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је одговор Републичке изборне комисије Одбору за људска и мањинска права и равноправност полова, у вези са дописом Одбора од 19. септембра, којим је РИК-у уступљен на даљу надлежност захтев Посланичке групе СДА Санџака - ПДД за измену изборних аката за изборе за националне савете националних мањина. У образложењу заменик председника Иван Шебек истакао је да Републичка изборна комисија није у могућности да мења закон, већ само да га спроводи.

На крају рада, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

23. септембар 2014. године

21. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 21. седници, одржаној 23. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "За Руски Крстур - Жељко Ковач" - "За Руски Керестур - Желко Ковач" за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На овој седници, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Заједно за Русине - Славко Рац" - "Вeдно за Руснацох - Славко Рац" за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ЗАЈЕДНИЦА РУМУНА - СТЕВАН МИХАЈЛОВ COMUNITATEA ROMANILOR - STEVAN MIHAILOV за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На крају рада, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ДЗВМ - ЧОНКА АРОН VMDK - CSONKA ARON за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

20. септембар 2014. године

20. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 20. седници, одржаној 20. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа КАЛИНА-Петар Закамарок, за непосредне чланове Националних савета украјинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка избора комисија донела је одлуку да да ће се гласачки листићи и други изборни материјал, за спровођење непосредних избора за чланове Националних савета националних мањина, штампати у штампарији Јавног предузећа "Службрни гласник Републике Србије".

На седници је донета и одлука да се контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампа у светло љубичастој боји, а гласачки листићи у светло плавој и белој боји.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

17. септембар 2014. године

19. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 19. седници, одржаној 17. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ - СРБИЈА ЗА ВЛАХЕ, Радиша Драгојевић за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

На овој седници, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа АШКАЛИЈЕ ЗА НАПРЕДАК - АБЕДИН ТОПЛИЦА - ASHKALI SELAMET - ABEDIN TOPLICA за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

17. септембар 2014. године

18. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 18. седници, одржаној 17. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа БУЊЕВАЧКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР - БУЊЕВАЧКИ ГЛАС ЗА СВЕ НАС ПРОФ. ДР ЕТЕЛА ЈЕРИНКИЋ за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

15. септембар 2014. године

17. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 17. седници, одржаној 15. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "ИНИЦИЈАТИВА РУМУНА ИЗ СРБИЈЕ" - Бојан Барбуцић, "INITIATIVA ROMANILOR DIN SERBIA" - Bojan Barbucic за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

12. септембар 2014. године

16. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 16. седници, одржаној 12. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ЧЕСИ ЗАЈЕДНО, Штефан Клепачек за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

РИК је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа СЛОВАЦИ НАПРЕД! - ПАВЕЛ СУРОВИ, SLOVACI VPRED! - PAVEL SUROVY за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже удружењу "ИНИЦИЈАТИВА РУМУНА ИЗ СРБИЈЕ" - Бојан Барбуцић, "INITIATIVA ROMANILOR DIN SERBIA" - Bojan Barbucic за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатак изборне листе, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 33 недостајуће правно ваљане оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писменој и електронској форми.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

8. септембар 2014. године

15. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 15. седници, одржаној 9. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа ПОДУНАВСКИ НЕМЦИ ВОЈВОДИНЕ - DONAUSCHWABEN IN WOJWODINA за непосредне изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

8. септембар 2014. године

14. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 14. седници, одржаној 8. септембра 2014. године, донела Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

Републичка изборна комисија је на седници донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о формирању радних група Републичке изборне комисије.

У наставку седнице, Републичка изборна комсија је донела и Одлуку о формирању радне групе Републичке изборне комисије за сарадњу са Министарством државне управе и локалне самоуправе, Генералним секретаријатом Владе и Канцеларијом за људска и мањинска права.

Републичка изборна комисија је разматрала и усвојила Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање изборних активности Републичке изборне комисије за изборе народних посланика у 2014. години.

На крају седнице, Републичка изборна комисија је утврдила финансијски план Републичке изборне комисије за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

8. септембар 2014. године

13. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 13. седници, одржаној 8. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Наша ромска листа - Душко Јовановић", за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "И БУЊЕВЦИ СУ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ" - МИРЈАНА САВАНОВ, за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "И ГРЦИ СУ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ", за непосредне изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је на седници разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Са Га По - Српско Грчко Пријатељство", Родифцис-Нађ Петар, за непосредне изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

5. септембар 2014. године

12. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 12. седници, одржаној 5. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Magyar Osszefogas - Мађарска слога" за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Буњевачка матица - Марко Марјанушић за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

5. септембар 2014. године

11. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 11. седници, одржаној 5. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "РУСИНСКА ЛИГА" ОЛЕНА ПАПУГА - "РУСКА ЛИГА" ОЛЕНА ПАПУГА за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, чланови РИК-а су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа САВЕЗ ЗА ПРОМЕНЕ - ЉУДИ ПО МЕРИ ЧОВЕКА за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Републичка изборна комисија је разматрала и донела Закључак којим се налаже отклањање недостатка Изборне листе Буњевачка матица - Марко Марјанушић за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Чланови РИК-а су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа БУЊЕВАЧКА НАРОДНА ЛИСТА - Бранко Покорнић за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

4. септембар 2014. године

10. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 10. седници, одржаној 4. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа УЈЕДИЊЕНА ЛИСТА - ДАНИЕЛ ПЕТРОВИЋ LISTA UNITA - DANIEL PETROVICI за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

У наставку седнице, чланови РИК-а су разматрали и донели Решење којим се проглашава Изборна листа Буњевци - мр Сузана Кујунџић Остојић за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

3. септембар 2014. године

9. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Деветој седници, одржаној 3. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа Лига Словака Војводине - Јан Брна за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

РИК је на седници разматрала и донела Решење којим се проглашава и Изборна листа "МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ - ЗА СЛОВАЧКИ ИДЕНТИТЕТ" Катарина Мелегова-Мелихова, MATICA SLOVENSKA V SRBSKU - ZA SLOVENSKOST Katarina Melegova-Melichova за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

3. септембар 2014. године

8. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на осмој седници, одржаној 3. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа "Словачки идентитет" - Ана Томанова Маканова, Slovenska identita - Ana Tomanova Makanova за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

2. септембар 2014. године

7. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седмој седници, одржаној 2. септембра 2014. године, разматрала и донела Закључак којим се налаже отклањање недостатка Изборне листе "Словачки идентитет" - Ана Томанова Маканова, Slovenska identita - Ana Tomanova Makanova за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

1. септембар 2014. године

6. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шестој седници, одржаној 1. септембра 2014. године, разматрала и донела Решење којим се проглашава Изборна листа САВЕЗ БАЧКИХ БУЊЕВАЦА - Мирко Бајић за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 26. октобар 2014. године.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Иван Шебек.

Страна 7 6 5 4 3 2 1

 Врх стране