МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2014

Информације о одржаним седницама 2014. године

30. јануар 2014. године

30. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 30. јануара, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2014. годину и Одлуку о покретању поступка јавне набавке - ЈН Број 1/14.

У наставку седнице чланови РИК-а су донели и Решење о образовању Комисије за набавку Број 1/14.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије проф. др Дејан Ђурђевић. 

29. јануар 2014. године

29. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 29. јануара, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о координираном спровођењу избора за народне посланике и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе, расписаних за 16. март 2014. године.

Чланови РИК-а су на седници обавили и договор о припремама за спровођење гласања на изборима за народне посланике на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија и донели одлуку да упуте писмо министру без портфеља у Влади Републике Србије задуженом за Косово и Метохију Александру Вулину, ради пружања све неопходне помоћи у циљу организовања гласања на предстојећим изборима на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

На седници РИК-а је утврђен финансијски план Републичке изборне комисије за спровођење избора за народне посланике, расписаних за 16. март 2014. године.

Чланови Републичке изборне комисијије донели су и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 16. март 2014. године. Гласачки листићи и други изборни материјал штампаће се у штампарији Јавног предузећа "Службени гласник", Београд, Јована Ристића 1.

Чланови РИК-а су на седници донели Одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 16. март 2014. године. Гласачки листићи штампаће се на папиру боје PANTONE 182 (светло плава), а контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампаће се на папиру боје PANTONE 263 (светло љубичаста).

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Одлуку о формирању радних група Републичке изборне комисије.

Седници је председавао председник РИК-а проф. др Дејан Ђурђевић. 

27. јануар 2014. године

28. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, одржаној 27. јануара, разговарало се о припреми плана активности за спровођење предстојећих избора за народне посланике Народне скупштине.

У циљу благовремене припреме за спровођење изборних радњи, Републичка изборна комисија једногласно је усвојила предлог да Влада Јавном предузећу "Службени гласник" додели искључиво право на пружање услуга штампања гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике у Народној скупштини у 2014. години.

Седници је председавао проф. др Дејан Ђурђевић, председник РИК-а. 

Страна 7 6 5 4 3 2 1

 Врх стране