МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2012

Информације о одржаним седницама 2012. године

30. април 2012. године

179. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија je, на седници од 30.априла, донела Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6.мај 2012.године. Решењем је утврђено да ће се на Косову и Метохији гласати у пет управних округа, на 28 локација и на 90 бирачких места.

У наставку рада Комисија је донела решења о именовању чланова бирачких одбора у проширеном саставу, као и Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6.мај 2012.године. Радна тела Републичке изборне комисије, односно општинске/градске изборне комисије и изборне комисије градских општина града Београда обавештаваће Републичку изборну комисију о току гласања на појединим бирачким местима изабраним по систему случајног избора, а у складу са Упутством за достављање података о изласку бирача на изабраним бирачким местима.

Републичка изборна комисија је решавајући у поновном поступку заштите изборног права по приговору Александра Лишанчића из Београда, донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.

Комисија је одлучивала и о Приговору Општинског одбора Јединствене Србије Мали Зворник и Приговору Демократске партије Санџака-Пријепоље и донела решења, којима се први приговор одбацује, као поднет од стране неовлашћеног лица, а други одбија као неоснован.

На крају седнице Комисија је донела решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за координирано споровођење свих избора расписаних за 6. мај 2012.године за бирачка места у општини Кула.

Првим делом седнице је председавао председник Комисије Предраг Гргић, а другим, Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

28. април 2012. године

178. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 28. априла, усвојила је Решење о изменама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године.

Комисија је усвојила и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије, који ће обављати радње везане за организацију и припрему избора за народне посланике Народне скупштине и избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године, на територији управног округа, града Београда, односно на бирачким местима у иностранству.

На овој седници, РИК је већином гласова донео Одлуку о измени Одлуке о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачког одбора у сталном саставу, у делу који се односи на општине Кула и Кучево.

Поводом разматрања уочених недостатака у овереним штампаним изводима из Једниственог бирачког списка, члановима Републичке изборне комисије обратио се министар за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу Милан Марковић, који је са сарадницима присуствовао седници РИК-а. Одговарајући на примедбе координатора РИК-а констатоване приликом пријема извода из ЈБС за председничке и парламентарне изборе, министар Марковић је на седници предложио начин решавања уочених проблема.

Седници је председавао заменик председника Комисије Славољуб Миленковић.

27. април 2012. године

177. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије усвојили су, на седници од 27. априла, Упутство за спровођење гласања на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године, на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

У наставку седнице РИК је донео Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Чланови Републичке изборне комисије разматрали су приговор Социјалдемократске партије Србије Општински одбор Мали Зворник 02 Број 013-380/12 од 26. априла 2012. године и одбацили га, као поднет од стрне неовлашћеног лица. РИК је одбио и приговор Горана Кнежевића 02 Број 013-392/12 од 27. априла 2012. године, као неоснован. Приговор Општинског одбора Партије уједињених пензионера Србије Обреновац 02 Број 013-391/12 од 27. априла 2012. године, чланови Републичке изборне комисије одбацили су, као поднет од стране неовлашћеног лица.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије и Славољуб Миленковић, заменик председника РИК-а.

26. април 2012. године

176. седница Републичке изборне комисије

Председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић сазвао је 176. седницу РИК-а на захтев 20 чланова Републичке изборне комисије, који су предложили једну тачку дневног реда: Обавештење Републичке изборне комисије о активностима и мерама које је предузело Министарство за Косово и Метохију за спровођење избора расписаних за 6. мај 2012. године на територији Косова и Метохије.

Председник Гргић је отворио седницу и обавестио чланове РИК-а да се седница прекида до сутра, због оправданог неприсуствовања представника Министарсва за Косово и Метохију.

У наставку седнице, 27. априла, поред чланова РИК-а, седници су присуствовали представници Министарства за Косово и Метохију, саветник у Министарству и заменик шефа преговарачког тима у преговорима с Приштином Владимир Јовичић, шеф кабинета министра за Косово и Метохију Сергеј Булајић и начелник Oдељења за унапређење рада управе и служби локалне самоуправе Златан Рибаћ.

Представници Министарства известили су чланове РИК-а о састанцима који су одржани са представницима ОЕБС-а 21, 22, 26. и 27. априла 2012. године на којима се разговарало о могућностима одржавања избора на Косову и Метохији, о чему ће током дана чланови РИК-а добити и писану информацију.

У наставку седнице, чланови РИК-а су постављали питања представницима Министарства који су им пружили одговоре из своје надлежности. Седница РИК-а је прекинута док се писана информација не достави РИК-у како би чланови РИК-а могли да наставе започете консултације око спровођења избора на Косову и Метохији. Секретар РИК-а Вељко Одаловић нагласио је да је РИК у досадашњем раду, припремне радње спроводио јединствено на читавој територији Републике Србије и да је за одржавање избора на Косову и Метохији битно да се обезбеди законитост и безбедност бирача, бирачког материјала и бирачког места, као и регуларност изборног процеса.

Наставком седнице председавао је заменик председника РИК-а Славољуб Миленковић.

Седница РИК-а настављена је истог дана, 27. априла, на којој су се чланови РИК-а упознали са Информацијом о активностима Министарства за Косово и Метохију на спровођењу парламентарних и председничких избора на АП Косово и Метохију заказаних за 6. мај 2012. године, а која се тиче комуникације са УМНИК-ом и ОЕБС-ом по питању обезбеђивања услова да се предстојећи парламентарни и председнички избори одрже на Косову и Метохији.

Наставком седнице је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

26. април 2012. године

175. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 26. априла, усвојила Одлуку о облику и изгледу гласачких листића по којима ће бирачи гласати на изборима за народне посланике Народне скупштине, који су расписани за 6. мај 2012. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије су донели Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 6. мај 2012. године.

Решењем је утврђено да ће се штампати 7.061.712 гласачких листића, и то: 7.026.579 листића, што је укупан број бирача у Републици Србији на дан 20. априла 2012. године, и 35.133 као резерву гласачких листића, што је 0,5 процената од укупног броја бирача у Републици Србији.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

25. април 2012. године

174. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија je, на седници од 25.априла, разматрала приговор Небојше Авлијаша и одлучила да исти одбаци као неблаговремен.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије. 

25. април 2012. године

173. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије усвојили су, на седници од 25.априла, Решење о утврђивању представника подносиоца Изборне листе број 17 КОМУНИКСТИЧКА ПАРТИЈА - ЈОСИП БРОЗ у проширени састав Републичке комисије. Решењем се утврђује да Оливера Чоловић и Владимир Милић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу као представници подносиоца Изборне листе број 17.

Комисија је донела Решење о утврђивању представника УЈЕДИЊЕНИХ РЕГИОНА СРБИЈЕ у посебним саставима Републичке изборне комисије, којим је утврђено да Предраг Благојевић и Милорад Косановић, дипломирани правници из Београда, постају члан, односно, заменик члана посебног састава Републичке изборне комисије као представници подносиоца Изборне листе број 3 УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ-МЛАЂАН ДИНКИЋ, односно представници предлагача кандидата ПРОФ. ДР ЗОРАНА СТАНКОВИЋА за председника Републике.

Комисија је донела и Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 6.мај 2012.године.

У наставку рада, донета је Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије у општини Кула од 6.априла 2012.године, као и Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на бирачким местима у иностранству. На бирачким местима у Аустрији, Белгији, Босни и Херцеговини, Италији, Јужноафричкој Републици, Кипру, Либији, Луксембургу, Македонији, Румунији, Руској Федерацији, Немачкој, Словенији, Француској, Холандији, Хрватској, Црној Гори, Чешкој Републици и Швајцарској, гласаће се 6. маја 2012.године, у времену од 7 до 20 часова, по локалном времену, док ће се 5.маја 2012. године у времену од 7 до 20 часова, по локалном времену, гласати на бирачким местима у Великој Британији, Канади и Сједињеним Америчким Државама.

Комисија је донела је и Одлуку о одређивању коориднатора Републичке изборне комисије. У наставку Комисија је одбила приговор Александра Лишанчића.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

24. април 2012. године

172. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 24. априла већином гласова донела решења о проглашењу три изборне листе за за изборе за народне посланике у Народну скупштину, који су расписани за 6. мај 2012. године.

Комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 16 ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - НЕНАД СТЕВОВИЋ коју је, за изборе за народне посланике у Народну скупштину, поднела Црногорска партија 20. априла 2012. године, а пошто је поступила по Закључку Републичке изборне комисије и отклонила недостатак за проглашење изборне листе. Достављено је 1.467 правно ваљаних изјава бирача који подржавају ову изборну листу. Решењем се утврђује да подносилац ове изборне листе има положај политичке странке националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 16 у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Комисија је донела Решење којим се утврђује да Горан Пајовић, адвокат из Београда, постаје члан, а Радош Мрдак, дипломирани правник из Врања, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 16 ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - НЕНАД СТЕВОВИЋ, на изборима за народне посланике у Народну скупштину, расписаним за 6. мај 2012. године.

Републичка изборна комисија је донела Решења о проглашењу Изборне листе број 17 КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА - ЈОСИП БРОЗ, коју је, за избор народних посланика у Народну скупштину, поднела КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА 20. априла 2012. године. Поступајући по Закључку Републичке изборне комисије, овлашћено лице подносиоца Изборне листе доставило је 1.594 новоподнете изјаве бирача који подржавају ову изборну листу, тако да је укупан број правно ваљаних судски оверених изјава 10.093.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 17 у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија донела је Решења о проглашењу Изборне листе број 18 НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА коју је, за изборе за народне посланике у Народну скупштину, поднела политичка странка Ниједан од понуђених одговора, 20. априла 2012. године, а пошто је поступила по Закључку Републичке изборне комисије и отклонила недостатак за проглашење изборне листе. Укупан број новоподнетих правно ваљаних изјава бирача који подржавају ову изборну листу је 3.453. Решењем се утврђује да подносилац ове изборне листе има положај политичке странке националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 18 НИЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

На овој седници, размотрени су приговори који су пристигли Републичкој изборној комисији и донете одговарајуће одлуке.

Седници је председавао заменик председника Комисије Славољуб Миленковић.

22. април 2012. године

171. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија je, на седници од 22.априла, донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 6.мај 2012.године.

Решењем је утврђено да ће се штампати 7.061.712 гласачких листића, и то: 7.026.579 листића, што је укупан број бирача у Републици Србији на дан 20.априла 2012.године, и 35.133 листића, као резерва, што је 0,5 процената од укупног броја бирача у Републици Србији.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

22. април 2012. године

170. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 22.априла, Републичка изборна комисија донела је Решење којим је проглашена Изборна листа број 15 КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ -KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, коју је поднела Коалиција Албанаца прешевске долине - Koalicioni I Shqiptareve te lugines s? Presheves, 18.априла 2012.године, а пошто је поступила по Закључку Републичке изборне комисије и отклонила недостатак за проглашење изборне листе. Достављена је 1.171 правно ваљана изјава бирача који подржавају изборну листу, тако да је укупан број правно ваљаних изјава који подржавају Изборну листу 10.280.

Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комсије и бирачких одбора.

У наставку седнице Комисија је донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, који је на дан 20.априла 2012.године 7.026.579.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

21. април 2012. године

169. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. априла, усвојила Одлуку о облику и изгледу гласачких листића по којима ће бирачи гласати на изборима за председника Републике, који су расписани за 6. мај 2012. године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије усвојили су Одлуку о избору најповољније понуде у преговарачком поступку ЈН бр. 6/12 за 8.500 гласачких кутија за опремање бирачких места за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-a.

21. април 2012. године

168. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. априла, донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе ЦРНОГОРСКА ПАРТИЈА - НЕНАД СТЕВОВИЋ, коју је за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела Црногорска партија, 20. априла 2012. године. Подносиоцу ове изборне листе је наложено да, најкасније у року од 48 часова од часа пријема овог закључка, отклони неодстатке Изборне листе тако што ће Комисији доставити најмање 824 недостајуће правно ваљане судски оверене изјаве бирача који је подржавају, као и списак тих бирача у писаној и електронској форми, сагласно Закону о избору народних посланика.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе Ниједан од понуђених одговора, коју је за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела политичка странка Ниједан од понуђених одговора, 20. априла 2012. године. Подносиоцу ове изборне листе је наложено да, најкасније у року од 48 часова од часа пријема овог закључка, отклони неодстатке Изборне листе тако што ће Комисији доставити најмање 3.656 недостајуће правно ваљане судски оверене изјаве бирача који је подржавају и списак тих бирача у писаној и електронској форми, сагласно Закону о избору народних посланика, као и да за кандидате Мају Радонић и Милорада Мирића доставе уверење о држављанству.

Републичка изборна комисија је донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе КОМУНИСТИЧКА ПАРТИЈА - ЈОСИП БРОЗ, коју је за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела Комунистичка партија, 21. априла 2012. године. Подносиоцу ове изборне листе је наложено да, најкасније у року од 48 часова од часа пријема овог закључка, отклони неодстатке Изборне листе тако што ће Комисији доставити најмање 1.501 недостајуће правно ваљане судски оверене изјаве бирача који је подржавају, као и списак тих бирача у писаној и електронској форми, сагласно Закону о избору народних посланика.

У наставку седнице, РИК је усвојила Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачког одбора у сталном саставу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-a.

20. април 2012. године

167. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 167. седници одржаној 20. априла, утврдила

ЛИСТУ КАНДИДАТА
ЗА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

I

За кандидате за председника Републике, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године, утврђени су:

 1. ПРОФ. ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ, кога су предложили Уједињени региони Србије,
 2. ВЛАДАН ГЛИШИЋ, кога је предложила Група грађана "Двери",
 3. БОРИС ТАДИЋ, кога је предложио Избор за бољи живот,
 4. ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, кога је предложила Демократска странка Србије,
 5. ПРОФ. ДР ЗОРАН ДРАГИШИЋ, кога је предложила Група грађана Покрет радника и сељака,
 6. ЈАДРАНКА ШЕШЕЉ, коју је предложила Српска радикална странка,
 7. МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ, кога је предложила Група грађана,
 8. ДАНИЦА ГРУЈИЧИЋ, коју је предложио Социјалдемократски савез,
 9. ИВИЦА ДАЧИЋ, кога је предложила Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС),
 10. ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ, кога је предложио Преокрет Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија - зелени, Партија Бугара Србије,
 11. ИШТВАН ПАСТОР - ISTVAN PASZTOR, кога је предложио Савез војвођанских Мађара - Vajdasagi Magyar Szovetseg,
 12. ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, кога је предложила Српска напредна странка.

II

Ова листа објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије".
Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић.

20. април 2012. године

166. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 20. априла жребом утврдила редни број кандидата за председника Републике на листи кандидата за изборе за председника Републике, који су расписани за 6. мај 2012. године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић.

Жребу, који је директно преносио Други канал Јавног сервиса РТС, поред чланова Комисије, присуствовали су представници свих предлагача кандидата.

У жребу су учествовали председник Комисије Предраг Гргић, заменик председника Славољуб Миленковић, а у жребу су помагали секретар и заменик секретара Комисије Вељко Одаловић и Бојан Пудар.

Председник РИК-а Предраг Гргић утврдио је да су присутни представници свих кандидата, а заменик председника Славољуб Миленковић упознао је присутне са поступком жреба и утврдио да је материјал за његово спровођење потпун и исправан, након чега се приступило спровођењу жреба.

Након што је жребом извучен редослед кандидата на изборној листи и констатовано да нико од присутних прадставника предлагача кандидата и чланова Комисије нема примедби, секретар РИК-а Вељко Одаловић објавио је следећи редослед кандидата на листи кандидата за избор председника Републике на изборима који су расписани за 6. мај 2012. године:

 1. Зоран Станковић
 2. Владан Глишић
 3. Борис Тадић
 4. Војислав Коштуница
 5. Зоран Драгишић
 6. Јадранка Шешељ
 7. Муамер Зукорлић
 8. Даница Грујичић
 9. Ивица Дачић
 10. Чедомир Јовановић
 11. Иштван Пастор
 12. Томислав Николић

По обављеном жребу и објављивању редоследа кандидата на листи кандидата, председник Предраг Гргић закључио је седницу Комисије.

19. април 2012. године

165. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 19. априла, донела Закључак којим се налаже КОАЛИЦИЈИ АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, подносиоцу изборне листе КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, за избор народних посланика Народне скупштине расписаних за 6. мај 2012. године, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке Изборне листе, и то тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 891 недостајућу правно ваљану судски оверену изјаву бирача који подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писаној и електронској форми.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Решење о проглашењу Изборне листе број 14 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић коју је, за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела коалиција странака СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка, 17. априла 2012. године. Решењем се утврђује да подносилац ове изборне листе има положај коалиције политичких странака националних мањина.

РИК је донео Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

РИК је донео Решење којим се утврђује да Ферид Булић, дипломирани правник из Новог Пазара постаје члан, а Хедија Шкријељ, дипломирани правник из Новог Пазара постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 14 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да Андреја Милосављевић, дипломирани правник из Београда постаје члан, а Алеклсандар Мајкић, дипломирани правник из Београда постаје заменик члана посебног састава Републичке изборне комисије у проширеном саставу за спровођење изборе за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године, као представници подносиоца Изборне листе број 13 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ - НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ и посебног састава Републичке изборне комисије у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године, као представници Социјалдемократског савеза, предлагача кандидата Данице Грујичић за председника Републике.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-a.

19. април 2012. године

164. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 19. априла, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Даница Грујичић, неурохирург из Београда, коју је предложио Социјалдемократки савез, 15 априла 2012. године. РИК је утврдио да је овлашћено лице у име Социјалдемократког савеза, као предлагача овог кандидата, у складу са законом и Закључком Републичке изборне комисије од 16. априла 2012. године, поднело потпун предлог кандидата за председника Републике и сву прописану документацију. Утврђено је да је укупан број новоподнетих правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлохг кандидата 4.582.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-a.

19. април 2012. године

165. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 19. априла, донела Закључак којим се налаже КОАЛИЦИЈИ АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, подносиоцу изборне листе КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, за избор народних посланика Народне скупштине расписаних за 6. мај 2012. године, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони недостатке Изборне листе, и то тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 891 недостајућу правно ваљану судски оверену изјаву бирача који подржавају изборну листу, са списком тих бирача у писаној и електронској форми.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Решење о проглашењу Изборне листе број 14 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић коју је, за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела коалиција странака СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка, 17. априла 2012. године. Решењем се утврђује да подносилац ове изборне листе има положај коалиције политичких странака националних мањина.

РИК је донео Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

РИК је донео Решење којим се утврђује да Ферид Булић, дипломирани правник из Новог Пазара постаје члан, а Хедија Шкријељ, дипломирани правник из Новог Пазара постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 14 СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да Андреја Милосављевић, дипломирани правник из Београда постаје члан, а Алеклсандар Мајкић, дипломирани правник из Београда постаје заменик члана посебног састава Републичке изборне комисије у проширеном саставу за спровођење изборе за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године, као представници подносиоца Изборне листе број 13 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ - НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ и посебног састава Републичке изборне комисије у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године, као представници Социјалдемократског савеза, предлагача кандидата Данице Грујичић за председника Републике.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-a.

18. април 2012. године

163. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 18. априла, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа .број 13 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ - НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ, коју је поднео СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ за избор народних посланика у Народну скупштину, 18. априла 2012. године.Укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу је 10 298.

Републичка изборна комисија донела је Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ - НЕБОЈША ЛЕКОВИЋ у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника РИК-а.

18. април 2012. године

162. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној одржаној 18. априла, Републичка изборна комисија разматрала је Предлог решења о проглашењу Изборне листе СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка - Емир Елфић за изборе за народне посланике Народне скупштине, расписане за 6. мај 2012.године. Ову изборну листу поднела је коалиција странака СВЕ ЗАЈЕДНО: БДЗ, ГСМ, ДЗХ, ДЗВМ, Словачка странка, 17. априла 2012. године.

Комисија је донела закључак којим је обавезала предлагача листе да у року од 48 сати усклади назив листе са коалиционим споразумом.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да Фахрудин Ђекић, дипломирани правник из Новог Пазара и Бешир Хот, дипломирани правник из Тутина, постају члан, односно заменик члана Комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 11 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА - ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDZAKA-DR. SULEJMAN UGLJANIN, на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 6. мај 2012. године.

Седници Комисије председавао је Славољуб Миленковић, заменик председника РИК-а.

17. април 2012. године

161. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 17. априла, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о утврђивању нумеричког приказа мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

16. април 2012. године

160. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 16. априла, усвојила је Закључак о отклањању недостатака Предлога кандидата за председника Републике, који је за изборе за председника Републике, расписане за 6. мај 2012. године, поднео Социјалдемократски савез.

Републичка изборна комисија наложила је предлагачу кандидата за председника Републике да, најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка, отклони неодстатке предлога кандидата, и то тако што ће Комисији доставити најмање 3.281 недостајућу правно ваљану судски оверену изјаву бирача који подржавају предлог кандидата, са списком тих бирача у писаној и електронској форми.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

15. април 2012. године

159. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су на седници одржаној 15. априла, донели Решење о допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

15. април 2012. године

158. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су на седници одржаној 15. априла, донели Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике проф. др Зоран Драгишић, професор универзитета из Београда, кога је предложила Група грађана Покрет радника и сељака 13. априла 2012. године. Решење о проглашењу за кандидата за председника Републике донето је након поступања подноциоца изборне листе по Закључку Републичке изборне комисије од 14. априла и достављања недостајуће документације. Укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата је 11.464.

Чланови Комисије донели су и Решење о допуни Решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије којим се констатује да именовани представници подносиоца Изборне листе број 12 ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА за избор народних посланика Народне скупштине, Љиљана Бенаћ-Шантић, као члан и Снежана Ракочевић, као заменик члана Републичке изборне комсије у проширеном саставу, постају и представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике, који је поднела Група грађана Покрет радника и сељака.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Муамер Зукорлић, верски службеник из Новог Пазара, кога је предложила Група грађана 14. априла 2012. године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, РИК је констатовао да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 10.468. РИК је донео Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. На седници је донето и Решење којим се утврђује да Александар Ивановић, дипломирани правник из Новог Пазара, постаје члан, а Сеад Тртовац, дипломирани правник из Новог Пазара, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Групе грађана, предлагача кандидата Муамера Зукорлића за председника Републике.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Иштван Пастор - Istvan Pasztor, правник из Хајдукова, кога је предложио Савез војвођанских Мађара - Vajdаsagi Magyar Szovetseg, 15. априла 2012. године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, РИК је констатовао да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 12.552. Чланови Комисије донели су и Решење о допуни Решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије којим се констатује да именовани представници подносиоца Изборне листе број 9 VAJDASAGI MAGYAR SZOVETSEG - PASZTOR ISTVAN - САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА-ИШТВАН ПАСТОР за избор народних посланика Народне скупштине, Јанош Добаи, као члан и Обрен Драгутиновић, као заменик члана Републичке изборне комсије у проширеном саставу, постају и представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике, који је поднео Савез војвођанских Мађара - Vajdаsagi Magyar Szovetseg.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

14. април 2012. године

157. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 14.априла, донела Решење о утврђивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине и изборима за председника Републике, расписаним за 6.мај 2012.године.

Укупан број бирачких места је 8.585. Од овог броја, 8.519 бирачких места је у градовима и општинама у Србији, 37 у иностранству, а 29 у установама за извршење кривичних санкција. Укупан број бирачких места је за 43 бирачка места мањи у поређењу са изборима из 2008.године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

14. април 2012. године

156. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су на седници одржаној 14.априла, донели Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Владан Глишић, дипломирани правник из Београда, кога је предложила ГРУПА ГРАЂАНА "ДВЕРИ", 14.априла 2012.године, са 12.733 правно ваљане изјаве бирача који подржавају Предлог кандидата.

У наставку седнице, чланови Комисије донели су и Решење о допуни Решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије којим се констатује да именовани представници подносиоца Изборне листе број 8 ДВЕРИ ЗА ЖИВОТ СРБИЈЕ за избор народних посланика Народне скупштине Марко З. Пушица, као члан и Огњен О. Ђурић, као заменик члана Републичке изборне комсије у проширеном саставу, постају и представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике, који је поднела ГРУПА ГРАЂАНА "ДВЕРИ".

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

14. април 2012. године

155. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 14.априла, Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже Групи грађана Покрет радника и сељака, предлагачу кандидата за председника Републике за изборе расписане за 6.мај 2012.године, да у року од 48 часова, од часа достављања Закључка, отклони недостатке предлога кандидата достављањем 1.044 недостајућих правно ваљаних судски оверених изјава бирача, који подржавају предлог кадидата, као и обрасца за давање овлашћења за подношење прелога кандидата ПР-5/12, потписаног од стране свих оснивача Групе грађана.

Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, који је поднела Група грађана Покрет радника и сељака, 13.априла 2012.године, провером достављеног Списка бирача утврђено је да 1.417 лица није уписано у јединствени бирачки списак; да је 176 лица два пута уписано у Списак; да је 120 лица подржало неког од претходних кандидата; да за 80 лица није било могуће извршити проверу, због неисправно уписаног јединственог матичног броја грађана и да је од 49 лица чије су изјаве враћене овлашћеном лицу, у списак уписано 48 лица. Утврђено је да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају предлог кандидата 8.956, што је мање од Законом прописаног броја.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

13. април 2012. године

154. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија донела је на седници одржаној 13.априла Решење о проглашењу изборне листе ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА за изборе за народне посланике Народне скупштине расписане за 6.мај 2012.године, којим се проглашава Изборна листа број 12 ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА, коју је поднела 10. априла 2012.године ГРУПА ГРАЂАНА ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА за избор народних посланика. Решење о проглашењу изборне листе донето је након поступања подноциоца изборне листе по Закључку Републичке изборне комисије од 11.априла и достављања недостајуће документације. Укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу је 10.746.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и Решење којим се утврђује да Љиљана Бенаћ Шантић, дипломирани правник из Београда и Снежана Ракочевић, дипломирани правник из Београда постају члан, односно заменик члана Комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 12 ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА.

У наставку седнице Комсија је донела је Одлуку о покретању поступка јавне набавке ЈН број 6/12 за набавку и испоруку у седиште Републичке изборне комсије 8.500 гласачких кутија за опремање бирачких места за спровођење избора за председника Републике, процењене вредности 47 милиона динара без ПДВ-а.

Комисија је донела и Решење о образовању седмочлане Комсије за јавну набавку број 6/12, која има задатак да припреми конкурсну документацију; отвори, прегледа и оцени понуде; води преговарачки поступак; састави писани извештај о стручној оцени понуда и припреми предлог одлуке о избору најповољније понуде.

Управа за извршење кривичних санкација Министарства правде обратила се Комсији са предлогом бирачких места за гласање на изборима за народне посланике и председника Републике. Након упознавања са дописом чланови Комисије одлучили су да обавесте Управу за извршење кривичних санкција да ће свих 29 установа за извршење кривичних санкција одредити као бирачка места, без обзира на број бирача у њима.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

12. април 2012. године

153. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници од 12. априла донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 11 СТРАНКА ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА - ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDZAK - DR SULEJMAN UGLJANIN, коју је за изборе за народне посланике У Народну скупштину поднела Странка демократске акције Санџака - Stranka demokratske akcije Sandzaka, 11. априла 2012. године. Решењем се утврђује да подносилац Изборне листе 11 има положај политичке странке националне мањине. Комисија је утврдила да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Изборну листу 10.649.

РИК је донео Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 11 у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. Подносилац ове изборне листе треба да, најкасније до 30. априла 2012. године, одреди своје представнике.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

12. април 2012. године

152. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 12. априла Републичка изборна комисија донела је Решење којим се за кандидата за председника Републике проглашава Томислав Николић, дипломирани менаџер из Београда, кога је предложила Српска напредна странка 11 . априла 2012.године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, РИК је констатовао да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 18.743.

У наставку седнице, РИК је донео Решење о допуни Решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије којим се констатује да именовани представници подносиоца Изборне листе број 5 ПОКРЕНИМО СРБИЈУ - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ (СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, НОВА СРБИЈА, АСОЦИЈАЦИЈА МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКА СРБИЈЕ, КОАЛИЦИЈА УДРУЖЕЊА ИЗБЈЕГЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК, НАРОДНА СЕЉАЧКА СТРАНКА, БОШЊАЧКА НАРОДНА СТРАНКА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА МАКЕДОНАЦА, РОМСКА ПАРТИЈА, ПОКРЕТ ВЛАШКОГ УЈЕДИЊЕЊА, ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА, ПОКРЕТ ПРИВРЕДНИ ПРЕПОРОД СРБИЈЕ) за избор народних посланика Народне скупштине Дејан Ђурђевић, као члан и Миладин Пантелић, као заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постају и представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела Српска напредна странка.

Републичка изборна комисија једногласно је подржала предлог Финансијског плана за спровођење избора за председника Републике расписаних за 6. мај 2012. године, који је образложио секретар РИК-а Вељко Одаловић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

11. април 2012. године

151. седница Републичке изборне комисије

На седници од 11. априла, Републичка изборна комисија у сталном саставу утврдила је Извештај о попуни упражњеног одборничког места у Скупштини града Приштина.

У поступку попуне, Републичка изборна комисија утврдила је да је Скупштина града Приштина, на седници 21. марта ове године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије-ПУПС-ЈС-Група грађана "Видовдан"-Ивица Дачић престао мандат одборнику Богдану Савићу, због преузимања функције градоначелника града Приштина.

У Извештају се наводи да је Републичка изборна комисија 4. септембра 2009. године, након избора за одборнике Скупштине града Приштина, са исте изборне листе доделила мандат одборника Душану Ивићу, који је у међувремену разрешен са функције заменика градоначелника града Приштина. Полазећи од тих чињеница, РИК је, на основу члана 48. став 3 Закона о локалним изборима и Закључка Владе 05 број 013-1340/2008-001 од 4. септембра 2008. године, мандат одборника у Скупштини града Приштина доделио Душану Ивићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. април 2012. године

150. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 11. априла, усвојила је Закључак о отклањању недостатака Изборне листе ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА, коју је за изборе за народне посланике Народне скупштине, поднела ГРУПА ГРАЂАНА ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА, 10. априла 2012. године.

Републичка изборна комисија наложила је подносиоцу ове изборне листе да, најкасније у року од 48 часова од часа пријема овог закључка, отклони неодстатке Изборне листе тако што ће Комисији доставити најмање 593 недостајуће правно ваљане судски оверене изјаве бирача који је подржавају, као и списак бирача у писаној и електронској форми, сагласно Закону о избору народних посланика.

Комисија је прихватила и допуну закључка којом се тражи да се за сва лица која подржавају ову листу, уместо оверених копија, поднесу оригинални документи.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. април 2012. године

149. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 11. априла, Републичка изборна комисија донела је два решења којима се проглашавају кандидати за председника Републике, на изборима расписаним за 6. мај 2012. године.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Jадранкa Шешељ, педагог из Батајнице, коју је предложила Српска радикална странка 10. априла ове године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, РИК је констатовала да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају овај предлог кандидата 15 312.

РИК је донео и Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Чедомир Јовановић, дипломирани драматург из Београда, кога је предложила Коалиција Преокрет Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија-зелени и Партија Бугара Србије, 10. априла, са потписом подршке 11 006 грађана.

У наставку седнице, РИК донео је два решења о допуни решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије.

Првим Решењем констатује се да су именовани представници Изборне листе број 2 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ за избор народних посланика Народне скупштине Бранка Чоловић, као члан и Живојин Ђукић, као заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постали и представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Другим Решењем се констатује да именовани представници Изборне листе број 4 ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ-ПРЕОКРЕТ Либерално демократска партија, Српски покрет обнове, Социјалдемократска унија, Богата Србија, Војвођанска партија, Демократска партија Санџака, Зелена еколошка партија-зелени и Партија Бугара Србије за избор народних посланика Народне скупштине Милка Маринковић, члан и Милош Јоксимовић, заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постају представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела ова коалиција.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

9. април 2012. године

148. седница Републичке изборне комисије

На седници од 9. априла Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике проф.др Зоран Станковић, доктор медицинских наука из Београда, кога је предложила коалиција Уједињени региони Србије, 8. априла 2012.године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, РИК је констатовала да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 12.332.

РИК је донела и Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Војислав Коштуница, доктор правних наука из Београда, кога је предложила Демократска странка Србије, 8. априла 2012.године. РИК је приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике констатовала да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 12.771.

У наставку седнице РИК је донела три решења о допуни решења о утврђивању проширеног састава Републичке изборне комисије.

Првим Решењем се констатује да именовани представници Изборне листе број 7 ИВИЦА ДАЧИЋ-"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)" за избор народних посланика Народне скупштине Добривоје Главонић, као члан и Владимир Јастратијевић, као заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постају представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела коалиција "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)".

Другим Решењем се констатује да именовани представници Изборне листе број 1 ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ-БОРИС ТАДИЋ за избор народних посланика Народне скупштине Драган Радуловић, као члан и Игор Јовичић, као заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постају представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела коалиција "ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ".

Трећим Решењем се констатује да именовани представници Изборне листе број 6 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА за избор народних посланика Народне скупштине Зоран Лончар, као члан и Србољуб Панић, као заменик члана РИК-а у проширеном саставу, постају представници подносиоца предлога кандидата за избор председника Републике који је поднела Демократска странка Србије.

На крају седнице, председник РИК-а констатовао је да је Организација за европску безбедност и сарадњу испунила услове за праћење спровођења избора за народне посланике и за председника Републике.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а

7. април 2012. године

147. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 7. априла, донела Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Ивица Дачић, дипломирани политиколог из Београда, кога је предложила коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), 7. априла 2012. године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, Kомисија је констатовала да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 15.112.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Борис Тадић, дипломирани психолог из Београда, кога је предложила коалиција ИЗБОР ЗА БОЉИ ЖИВОТ, 7. априла 2012. године. Приликом пријема Предлога кандидата за избор председника Републике, Kомисија је констатовала да је укупан број правно ваљаних изјава бирача који подржавају Предлог кандидата 26.798.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

7. април 2012. године

146. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 7. априла, чланови Републичке изборне комисије усвојили су Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године и Одлуку о изменама и допунама Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 6. мај 2012. године.

РИК је усвојила и Одлуку о изменама и допунама Роковника за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

7. април 2012. године

145. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 7. априла, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године. Гласачки листићи и други изборни материјал за спровођење избора за председника Републике, расписаних за 6. мај 2012. године штампаће се у штампарији Јавног предузећа ''Службени гласник'' у Београду.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за председника Републике, расписаним за 6. мај 2012. године. Комисија је одлучила да ће се гласачки листићиштампати на хартији светло драп боје (PANTONE 7506), док ће се контролни лист за проверу исправности гласачке кутије штампати на хартији боје старог злата (PANTONE 117).

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

6. април 2012. године

144. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 6.априла, донела 33 одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије за рад на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године и то: у граду Приштини, у општини Вождовац, у општини Земун, у општини Кула, у општини Оџаци, у општини Ковин, у општини Врбас, у општини Аранђеловац, у општини Бор, у општини Неготин, у општини Косјерић, у општини Косово Поље, у општини Липљан, у општини Обилић, у општини Подујево, у општини Урошевац, у општини Штрпце, у општини Вучитрн, у општини Звечан, у општини Зубин Поток, у општини Лепосавић, у општини Косовска Митровица, у општини Србица, у општини Витина, у општини Гњилане, у општини Косовска Каменица, у општини Ново Брдо, у општини Исток, у општини Клина, у општини Пећ, у општини Гора, у општини Ораховац и у општини Призрен.

Републичка изборна комисија једногласно је донела је 14 одлука о давању претходне сагласности за одређивање бирачких места са мање од 100 бирача за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године и то: једног бирачког места на територији града Ниша, четири бирачка места на територији општине Медвеђа, три бирачка места на територији општине Бојник, шест бирачких места на територији општине Бела Паланка, једног бирачког места на територији општине Беочин, четири бирачка места на територији општине Горњи Милановац, два бирачка места на територији града Чачка, пет бирачких места на територији општине Ивањица, једно бирачко место на територији општине Лучани, десет бирачких тела на територији општине Пирот, једно бирачко место на територији општине Гаџин Хан, пет бирачких места на територији општине Бабушница, четири бирачка места на територији општине Алексинац и једно бирачко место на територији општине Кладово.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

5. април 2012. године

143. седница Републичке изборне комисије

Пошто је председница Народне скупштине Републике Србије проф. др Славица Ђукић Дејановић 5. априла 2012. године донела Одлуку о расписивању избора за председника Републике за 6. мај 2012. године, Републичка изборна комисија је на седници истог дана почела припреме за спровођење изборних радњи.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике. Овом одлуком се прописују назив и изглед образаца које законом овлашћени предлагачи кандидата за председника Републике подносе Републичкој изборној комисији приликом подношења предлога кандидата за председника Републике.

Комисија је утврдила и текст саопштења за јавност о гласању држављана Републике Србије који бораве у иностранству.

Текст саопштења биће објављен у рубрици САОПШТЕЊА.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

4. април 2012. године

142. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 4. априла, донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 10 РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА - ПРОФ. ДР МИЛАН ВИШЊИЋ, коју је поднела Реформистичка странка. Приликом пријема Изборне листе, Kомисија је констатовала да је укупан број примљених правно ваљаних изјава бирача 11.413. Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 10 у проширени састав РИК-а и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Решење којим се утврђује да Тодор Крстић, дипломирани правник из Ниша, постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Владимир Перић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 10.

РИК је донела Решење којим Ани Шупици, дипломираном правнику из Београда, заменику члана РИК-а у проширеном саставу, као представнику подносиоца Изборне листе број 7 ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНАСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)", на изборима за народне посланике у Народној скупштини, расписаним за 6. мај 2012. године, престаје чланство у Републичкој изборној комисији и утврдила да Владимир Јестратијевић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана РИК-а у проширеном саставу, као представник подносиоца Изборне листе број 7 ИВИЦА ДАЧИЋ - "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС), ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС), ЈЕДИНАСТВЕНА СРБИЈА (ЈС)", на изборима за народне посланике у Народној скупштини, расписаним за 6. мај 2012. године.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о измени и допуни Одлуке о накнадама за рад на спровођењу избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године и Одлуку о накнади трошкова доставе обавештења бирачима о дану и времену одржавања избора.

У наставку седнице, чланови РИК-а разматрали су захтеве општинских/градских управа за одређивање бирачких места са мање од 100 бирача.

Републичка изборна комисија разматрала је и допис Националне организације особа са инвалидитетом Србије о препорукама у вези са поступањем изборних комисија у циљу остваривања права на неометано гласање различитих категорија особа са инвалидитетом, као и питање обавештавања бирача који имају боравиште у иностранству.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије и Славољуб Миленковић, заменик председника РИК-а.

Страна 4 3 2 1

 Врх стране