МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2010

Информације о одржаним седницама 2010. године

30. април 2010. године

92. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисије је, на седници одржаној 30. априла, усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 6 ГРУПА ГРАЂАНА "ЗА ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ МИТРОВИЦЕ", коју је 30. априла поднела Група грађана "За лепшу будућност Митровице" за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија је размотрила Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, коју је поднела Нова Србија и утврдила да је подносилац листе, у складу са закључком Комисије, у целости отклонио недостатке ове изборне листе. Комисија је затим усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 7 НОВА СРБИЈА - ВЕЛИМИР ИЛИЋ, коју је поднела политичка странка Нова Србија за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица 28. априла и која је допуњена по Закључку Комисије од 29. априла. Истовремено, Комисија је донела Решење о испуњењеу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

29. април 2010. године

91. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисије је, на седници одржаној 29.априла, усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 4 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, коју је поднела Демократска странка Србије за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо.

Комисија је размотрила Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, коју је поднела Нова Србија. Пошто подносилац Изборне листе није доставио довољан број правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају Изборну листу, Републичка изборна комисија је усвојила Закључак којим се налаже Новој Србији, подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатак Изборне листе, и то тако што ће РИК-у доставити најмање 24 правно ваљаних оверених изјава бирача који својим потписима подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писаној и електронској форми.

Седници је председавао је заменик председника Републичке изборне комисије Славољуб Миленковић.

26. април 2010. године

90. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисије је, на седници одржаној 26.априла, већином гласова усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 4 ПОКРЕТ ЗА КОСОВСКУ МИТРОВИЦУ - ДРАГАН СПАСОЈЕВИЋ, коју је поднела Група грађана "Покрет за Косовску Митровицу" за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комсија је утврдила да је овлашћено лице, у име Групе грађана "Покрет за Косовску Митровицу", 22. априла поднело бклаговремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника.

Комисија је размотрила Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо, коју је поднела Демократска странка Србије. Пошто подносилац Изборне листе није доставио довољан број правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају Изборну листу, Републичка изборна комисија је већином гласова усвојила Закључак којим се налаже Демократској странци Србије, подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Ново Брдо, да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатак Изборне листе, и то тако што ће РИК-у доставити најмање 35 правно ваљаних оверених изјава бирача који својим потписима подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писаној и електронској форми.

Већином гласова, Републичка изборна комисија усвојила је Решење којим се проглашава Изборна листа број 2 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, коју је поднела Српска напредна странка за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо. Комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име Српске напредне странке, 23. априла поднело благовремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника. Поред тога, донето је Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Ново Брдо. То су Миладин Пантелић, дипломирани правник из Београда, опуномоћени члан и Никола Селаковић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана.

Републичка изборна комисија је већином гласова усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 5 Г 17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ, коју је поднела политичка странка Г !/ плус за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име политичке странке Г 17 плус, 24. априла поднело благовремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника. Истовремено, Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 3 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ, коју је поднела Коалиција Социјалистичка партиај србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединстване Србија (ЈС) за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо. Комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име ове Коалиције, 26. априла поднело благовремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника. Комисија је једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Ново Брдо.

Седници је председавао је заменик председника Републичке изборне комисије Славољуб Миленковић.

21. април 2010. године

89. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 21. априла једногласно усвојила Решење о именовању представника Демократске странке, подносиоца Изборне листе број 1 за избор одборника СО Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Дејан Бабић, дипломирани правник из Београда постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а, а Владимир Стевовић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана, као представници подносиоца Изборне листе број 1 за општину Косовска Митровица и Изборне листе број 1 за општину Ново Брдо.

Републичка изборна комисија је једногласно усвојила Решење о именовању представникаСрпске напредне странке, подносиоца Изборне листе број 3 за избор одборника СО Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Миладин Пантелић, дипломирани правник из Београда постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а, а Никола Селаковић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана.

Чланови РИК-а једногласно су усвојили и Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за одборнике СО Косовска Митровица и СО Ново Брдо, расписаним за 30. мај 2010. године, Одлуку о накнадама за рад на спровођењу избора за одборнике СО Косовоска Митровица и СО Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, Одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место и Одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

16. април 2010. године

88. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 16. априла, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 1 Демократска странка - Борис Тадић, коју је поднела Демократска странка за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо. Комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име предлагача - Демократске странке, 14. априла поднело благовремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника. Поред тога, донето је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изнорне комисије и бирачких одбора за општину Ново Брдо.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је и Решење о именовању представника Демократске странке Србије, подносиоца Изборне листе број 2 за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије за Oпштину Косовска Митровица.

Решењем Републичке изборне комисије утврђено је да Вукица Лончар постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а за Општину Косовска Митровица, а Весна Миздрак, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана, као представници подносиоца Изборне листе број 2 Демократска странка Србије - Војислав Kоштуница за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

14. април 2010. године

87. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 14. априла, Републичка изборна комисија донела је Правила о саставу Републичке изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 1 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела Демократска странка за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија усвојила је Решење којим се проглашава Изборна листа број 2 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, коју је поднела Демократска странка Србије за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је Решење којим се проглашава Изборна листа број 3 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, коју је поднела Српска напредна странка за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица.

Такође, чланиви РИК-а су једногласно донели решења о испуњавању услова за одређивање представника подносиоца изборних листа у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

8. април 2010. године

86. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници од 8. априла разматрала Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, са обрасцима за спровођење појединих изборних радњи и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Чланови РИК-а су након дуже расправе већином гласова усвојили Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, са обрасцима за спровођење појединих изборних радњи.

Након краће расправе чланови РИК-а усвојили су једногласно Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Рок за закључење бирачког списка је до 14. маја 2010. године у 24,00 часа; рок за утврђивање и објављивање коначног броја бирача у "Службеном гласнику РС" је 27. мај 2010. године до 24,00 часа; рок за подношење изборне листе је до 14. маја 2010. године у 24,00 часа; рок за утврђивање и објављивање зборне изборне листе у "Службеном гласнику РС" је најкасније 19. мај 2010. године у 24,00 часа и рок за утврђивање резултата избора у Републичкој изборној комисији и објављивање резултата избора у "Службеном гласнику РС" је до 31. маја 2010. године у 20,00 часова.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

7. април 2010. године

85. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 7. априла, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Републичка изборна комисија је Одлуком прихватила Закључак Владе од 6. априла 2010. године, којим се предлаже Републичкој изборној комисији да преузме надлежност за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, као и да донесе упутство којим ће уредити поступак спровођења избора.

На овој седници, Републичка изборна комисија усвојила је и извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Ораховац и Косовска Каменица.

Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косовска Каменица, на седници одржаној 27. фебруара 2010. године, констатовала престанак мандата одборнику Војиславу Величковићу, са Изборне листе Српска радикална странка-Томислав Николић. Са исте изборне листе, Комисија је доделила мандат одборнику Драгану Трајковићу.

Републичка изборна комисија је утврдила да је на седници Скупштине општине Ораховац, одржаној 11. марта 2010. године, констатован престанак мандата одборнику Миленку Вучићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије. Комисија је, са исте изборне листе, доделила мандат одборника Гордани Шорић.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

26. март 2010. године

84. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници од 26. марта једногласно усвојила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора Комисија је утврдила да је Народна скупштина 25. марта 2010. године констатовала да је са Изборне листе За европску Србију-Борис Тадић, престао мандат народном посланику Милану Ђокићу, да мандат за то упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију-Борис Тадић и на основу тога додела мандат кандидату Стевици Спајићу.

У наставку седнице Комисија је, такође једногласно, усвојила извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у СО Обилић, СО Ораховац и у Скупштини града Приштине.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је СО Обилић, на седници од 26. фебруара 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије престао мандат одборнику Петри Милошевић, да мандат за то одборничко место припада Изборној листи Социјалистичка партија Србије и на основу тога доделила мандат одборника кандидату Жарку Стојановићу.

Комисија је утврдила и да је СО Ораховац, на седници одржаној 11. марта 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић престао мандат одборнику Тамари Столић, да мандат за то одборничко место припада Изборној листи Демократска странка-Борис Тадић и на основу тога доделила мандат одборника кандидату Предрагу Баљошевићу.

Комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници од 23. марта 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Српска напредна странка-Томислав Николић престао мандат одборницима Дејану Јевтићу и Бобану Петровићу, да мандати за ова одборничка места припадају Изборној листи Српска напредна странка-Томислав Николић и на основу тога доделила мандате одборника кандидатима Мирјани Јовановић и Данијелу Ђошићу.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

12. март 2010. године

83. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 12. марта, Републичка изборна комисија одлучивала је по Приговору бирача Владимира Костића и Ђорђа Дукића из Београда на Извештај Републичке изборне комисије о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној Скупштини Републике Србије од 11. марта 2010. године. Приговор није усвојен.

Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Липљан. У поступку избора, Комисија је утврдила да је Скупштина општине Липљан, на седници 5. јуна 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Горану Арсићу и да мандат за упражњено одборничко место припада овој изборној листи. Комисија је са ове изборне листе одборнички мандат доделила одборнику Мирјани Димић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. март 2010. године

82. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 11. марта, размотрила је Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на седници Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2010. години, одржаној 23. фебруара 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ престао мандат народном посланику Горану Цветановићу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи Српска радикална странка - др Војислав Шешељ и мандат народног посланика доделила кандидату Лидији Димитријевић са ове изборне листе.

Републичка изборна комисија је на овој седници, уз одређене корекције изнете у дискусији, утврдила текст дописа Агенцији за борбу против корупције у вези са применом Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Републичка изборна комисија усвојила је и Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини Града Приштине. У поступку избора, Комисија је утврдила да је Скупштина Града Приштине, на седници 9. децембра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана "Видовдан" - Ивица Дачић престао мандат одборнику Срђану Васићу и да мандат за упражњено одборничко место припада овој изборној листи. Комисија је са ове изборне листе одборнички мандат доделила кандидату Богдану Савићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

4. март 2010. године

81. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 4. марта, разматрала одговор Агенције за борбу против корупције о томе да ли постоји сукоб интереса код функционера у Републичкој изборној комисији, који је достављен на захтев РИК-а.

Поводом мишљења Агенције да се одредба члана 82. Закона о Агенцији за борбу против корупције односи и на чланове Републичке изборне комисије, у дискусији је изнето више предлога и сугестија у циљу појашњења неких ставова Агенције, па је договорено да се до следеће седнице Комисије сачини резиме изнетих предлога и сугестија и након тога упути још један допис Агенцији за борбу против корупције.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

3. март 2010. године

80. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 3. марта, Републичка изборна комисија размотрила је Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на Првој седници Првог редовног заседања у 2010. години, одржаној 2. марта 2010. године, констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Момчилу Спасићу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и мандат народног посланика доделила кандидату Владимиру Илићу, изабраном са ове изборне листе.

Републичка изборна комисија усвојила је и Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини Града Приштине. Комисија је утврдила да је Скупштина Града Приштине, на седници 22. фебруара 2010. године, констатовала престанак мандата одборницима Снежани Јовановић и Бранимиру Стојановићу, са Изборне листе Српска напредна странка -Томислав Николић. Комисија је са ове изборне листе одборничке мандате доделила кандидатима Љубиши Караџићу и Славиши Ристићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

19. фебруар 2010. године

79. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седамдесет деветој седници, која је одржана 19. фебруара, усвојила Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Косово Поље, Витина и Ораховац.

Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косово Поље, на седници 4. децембра 2009. године, констатовала престанак мандата одборнику Милану Коцићу са Изборне листе Српска радикална странка -Томислав Николић. Комисија је са ове изборне листе одборнички мандат доделила Сунчици Бојковић.

Републичка изборна комисија је, такође, утврдила да је Скупштина општине Витина, на седници 17. децембра 2009. године, констатовала престанак мандата одборнику Зорану Којићу са Изборне листе Група грађана "Видовдан"- Срећко Спасић. Комисија је са ове изборне листе мандат одборника доделила Драгану Коцићу.

У поступку избора одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Ораховац, Републичка изборна комисија утврдила је да је ова општинска скупштина, на седници 17. децембра 2009. године, констатовала престанак мандата одборнику Жикици Станковићу, са Изборне листе Социјалистичка партија Србије. Комисија је овај мандат доделила одборнику Мирку Миљковићу, са исте изборне листе.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

27. јануар 2010. године

78. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Седамдесет осмој седници, одржаној 27. јануара, једногласно усвојила Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општини Лепосавић.

Комисија је утврдила да је Скупштина општине Лепосавић, на седници одржаној 12. јануара 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Бранку Нинићу и Стевици Видосављевићу, као и да је са Изборне листе СПС-ПУПС-ЈС-ПВ-Ивица Дачић, престао мандат одборнику Радошу Михајловићу.

Такође, Комисија је утврдила да мандати за ова уражњена одборничка места припадају Изборној листи Демократска странка - Борис Тадић и Изборној листи СПС-ПУПС-ЈС-ПВ-Ивица Дачић.

На основу утврђених чињеница, Комисија је доделила мандате Биљани Богдановић и Мини Нешовић са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић, а са Изборне листе СПС-ПУПС-ЈС-ПВ-Ивица Дачић, мандат је додељен Александру Јаблановићу.

Изабраним одборницима издата су уверења о избору за одборника у Скупштини општине Лепосавић.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Предраг Гргић.

15. јануар 2010. године

77. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 15. јануара 2010. године, усвојила извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Липљан и Витина.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Окружни суд у Приштини 29. децембра 2009. године донео решење којим је утврђено да је одборницима у Скупштини општине Липљан Драгану Костићу и Зорану Митровићу престао мандат одборника.

Републичка изборна комисија је утврдила да мандати за ова упражњена одборничка места припадају Изборној листи Српска радикална странка - Томислав Николић, као и да овој Изборној листи припада један одборнички мандат, а да други одборнички мандат, на основу члана 48. став 2 Закона о локалним изборима, припада Изборној листи Социјалистичка партија Србије - Славко Јанићијевић. На основу тога, Комисија је утврдила да са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Сањи Станојевић, а са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Славко Јанићијевић кандидату Милану Денди.

У поступку избора одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Супштини општине Витина, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Витина, на седници одржаној 3. октобра 2009. године констатовала да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборницима Зорану Павићу и Љубомиру Пржићу и да мандати за ова упражњена одборничка места припадају овој Изборној листи. Комисија је утврдила да се се са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница мандат одборника додели кандидату Ненаду Којићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закон о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2009. године доделила мандат одборнику Ненаду Којићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

Страна 2 1

 Врх стране