МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2008

Информације о одржаним седницама 2008. године

9. април 2008. године

70. седница Републичке изборне комисије

На Седамдесетој седници, Републичка изборна комисија је разматрала Извештај Комисије за спровођење поступка јавне набавке и предлоге одлука о додели уговора о јавним набавкама гласачких кутија за опремање гласачких места, сетова картонских паравана којима се обезбеђује тајност гласања на гласачким местима и ПП врећа за транспорт изборног материјала за спровођење избора за народне посланике. Председник Комисије за спровођење поступка јавне набавке Драган Радуловић представио је Извештај ове Комисије члановима РИК-а, након чега је РИК већином гласова донео Одлуку да се понуђачу Д.П. "ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ" из Београда додели Уговор о јавној набавци 8.500 гласачких кутија за опремање гласачких места за спровођење избора за народне посланике. РИК је једногласно донео Одлуку да се понуђачу "АВАЛА-АДА" А.Д. из Београда додели Уговор о јавној набавци 9.000 сетова картонских паравана којима се обезбеђује тајност гласања на гласачким местима. РИК је такође донео већином гласова и Одлуку да се понуђачу "UЋAR EXPORT IMPORT" d.o.o. из Ниша додели Уговор о јавној набавци 10.000 ПП врећа за транспорт изборног материјала за спровођење избора за народне посланике.

У наставку рада Републичка изборна комосија је већином гласова донела Одлуку о спровођењу локалних избора расписаних за 11. мај 2008. године на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, као и Упутство за спровођење локалних избора расписаних за 11. мај 2008. године на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Седници су председавали председница Соња Бркић и заменик председника др Дејан Ђурђевић.

8. април 2008. године

69. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесетдеветој седници једногласно усвојила нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу.

Чланови РИК-а су се упознали са мишљењем Уставног суда Србије, од 8. априла 2008. године према којем је покренут поступак за оцену уставности одредаба члана 43. став 1. и чл. 80. до 82. Закона о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', бр. 35/00, 69/02, 57/03, 72/03, 18/04, 85/05 и 101/05), које се односе на утврђивање изборне листе, расподелу и додељивање мандата народних посланика. Суд је, такође, обуставио извршење појединачног акта или радње која је предузета на основу одредбе члана 28. тачка 8. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика (''Службени гласник РС'', број 28/08), у делу који гласи ''односно најмање 3 000 судски оверених изјава бирача ако изборну листу подноси политичка странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина''.

Републичка изборна комисија је одлучила да се обрати Републичком секретаријату за законодавство за мишљење поводом забране градској управи за опште послове Града Новог Сада за обављање поштанских услуга, а коју је изрекло Министарство за телекомуникације и информатичко друштво - Сектор за поштански саобраћај. У Решењу министарства тврди се да је та градска управа неовлашћено достављала бирачима обавештења о времену и месту одржавања избора за Председника Републике.

Седници је председавала је Соња Бркић, председница Комисије.

7. април 2008. године

68. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 7. априла, чланови Републичке изборне комисије упознати су са предлогом расподеле места сталног састава у бирачким одборима по општинама за предстојеће парламентарне и локалне изборе коју је, на основу овлашћења Комисије, обавио Републички завод за статистику. О овом предлогу Комисија ће одлучити на наредној седници.

На овој седници, Републичка изборна комисија одлучила је да се стави ван снаге Објашњење о начину примене члана 20. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, усвојено на седници 4.априла.

Седници је председавала је Соња Бркић, председница Комисије.

4. април 2008. године

67. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесетседмој седници већином гласова донела Решење којим се образује радна група Републичке изборне комисије за израду текста Предлога упутства за спровођење локалних избора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија расписаних за 11. мај 2008. године. Поред чланова Републичке изборне комисије, радној групи ће стручну помоћ у изради текста Предлога упутства пружати и представници Министарства за Косово и Метохију, Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Републичког завода за статистику и Комесаријата за избеглице. Радна група је дужна да Предлог упутства изради у року од пет дана од дана доношења овог решења и достави га Републичкој изборној комисији на разматрање и усвајање.

На овој сединици Комисија је дала Објашњење о начину примене члана 20. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика.

Седници, која је одржанај 4. априла, председавала је председница Комисије Соња Бркић.

3. април 2008. године

66. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одлучила је да на парламентарним изборима 11. маја у Србији буде отворено 8 245 бирачких места, што је за 44 бирачка места више у односу на протекле председничке изборе. Такође је одлучено да на овим изборима буде отворено и 27 бирачких места у заводима за извршавање затворских санкција. Предлог о броју бирачких места која ће бити отворена на Косову и Метохији биће утврђен до 22. априла.

На овој седници Републичка изборна комисија утврдила је Правило о достављању обавештења о времену и месту одржавања избора, према којем је орган надлежан за вођење бирачког списка дужан да најкасније до 5. маја у 24 часа достави сваком бирачу јединствено обавештење о времену и месту одржавања свих избора расписаних за 11. мај.

Републичка изборна комисија донела је и одлуке о покретању поступка јавних набавки ради обезбеђивања неопходних средстава и потрошног материјала за спровођење избора за народне посланике, који су расписани за 11. мај.

Републичка изборна комисија апеловала је на подносиоце изборних листа, који ће учествовати на изборима за народне посланике 11. маја, да из сопствених средстава надокнаде трошкове превоза и хотелског смештаја својим представницима у проширеном саставу бирачких одбора у иностранству, који се упућују из Републике Србије, или да за своје представнике у бирачким одборима у проширеном саставу на бирачким местима у иностранству предлажу српске држављане који тамо живе.

Седници Комисије, која је одржана 3. априла, председавала је Соња Бркић.

3. април 2008. године

65. седница Републичке изборне комисије

На краћој седници одржаној 3. априла, Републичка изборна комисија размотрила је Извештај Комисије за спровођење поступка јавне набавке и донела Одлуку о додели уговора о јавној набавци услуге ревизије извештаја о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за финансирање трошкова изборне кампање за спровођење избора за председника Републике, који су одржани 20. јануара и 3. и 12. фебруара - ЈНМБ број 1/08 - у поновљеном поступку.

Седници је председавала Соња Бркић, председница Комисије.

30. март 2008. године

64. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесетчетвртој седници једногласно прогласила Изборну листу број 5 "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС)", коју су поднеле Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС), за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Изборна листа је поднета Републичкој изборној комисији 29. марта, и подржана је са 18.353 правно ваљане изјаве бирача.

Комисија је такође једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да као представници подносиоца Изборне листе број 5 "Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС)" , Миљкан Карличић дипл. правник и Ратко Чигојевић дипл. правник, постају члан односно заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

У наставку рада Комисија је већином гласова усвојила Одлуку о давању сагласности Министарству спољних послова за прослеђивање плаката дипломатско конзуларним представништвима Републике Србије. Плакат је намењен за дистрибуцију у дипломатско конзуларној мрежи у ћириличном писму и садржи текст са позивом бирачима да се пријаве у Посебну евиденцију бирача у иностранству, које је израдило Министарство за дијаспору, у циљу повећања учешћа бирача који имају боравиште у иностранству.

Комисија је разматрала пријаву Центра за слободне изборе и демократију за праћење рада Републичке изборне комисије у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије расписане за 11. мај 2008. године и већином гласова усвојила Одлуку којом се даје сагласност посматрачима ЦеСИД-а Зорану Лучићу, Немањи Цоцић и Марији Дурковић да прате рад РИК-а.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

27. март 2008. године

63. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесеттрећој седници једногласно донела Решење којим се утврђује да Никола Добријевић постаје члан Републичке изборне комисије, у проширеном саставу, а Александар Ставрић, заменик члана, као представници подносиоца Изборне листе број 4 "Српска радикална странка - др Војислав Шешељ".

Комисија је једногласно донела Одлуку о допуни Одлуке о утврђивању текста јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о расписивању избора за народне посланике. Овом допуном омогућава се грађанима Републике Србије који имају боравиште у иностранству достављање података допломатско-конзуларним представништвима електронском поштом. Комисија је донела две одлуке о допуни, односно о изменама Одлуке о координираном спровођењу свих избора расписаних за 11. мај 2008. године, које ће бити обједињене у једном акту.

Такође je донела и две одлуке о допуни, односно о изменама Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика и оне ће бити обједињене у једном акту.

Седници, која је одржана 27. марта, председавали су председница Републичке изборне комисије Соња Бркић и заменик председника Комисије др Дејан Ђурђевић.

26. март 2008. године

62. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесетдругој седници једногласно прогласила Изборну листу број 4 "Српска радикална странка - Др Војислав Шешељ", коју је поднела Српска радикална странка, за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Изборна листа је поднета Републичкој изборној комисији 25. марта, и подржана је са 15.833 правно ваљане изјаве бирача.

Комисија је такође једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

У наставку рада Комисија је једногласно одбацила као неблаговремен Приговор на прихватање противуставне изборне листе чији је носилац Борис Тадић, који је поднео Др Љубомир Т. Грујић.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић

24. март 2008. године

61. седница Републичке изборне комисије

На Шездесетпрвој седници, Републичка изборна комисија је разматрала Извештај Комисије за спровођење поступка јавне набавке, Предлог одлуке о одбијању свих понуда у поступку доделе уговора о јавној набавци, као и Предлог одлуке о понављању поступка јавне набавке услуге ревизије извештаја о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за финансирање трошкова изборне кампање за спровођење избора за председника Републике који су одржани 20. јануара и 3. и 12. фебруара 2008. године.

На предлог председнице Комисије Соње Бркић, чланови Комисије су објединили расправу по тачкама дневног реда. Извештај Комисије за спровођење поступка јавне набавке члановима Републичке изборне комисије представио је Драган Радуловић, председник Комисије за спровођење јавне набавке, након чега су чланови РИК-а једногласно донели Одлуку о одбијању свих понуда и Одлуку о понављању поступка јавне набавке услуге ревизије извештаја о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за финансирање трошкова изборне кампање за спровођење избора за председника Републике који су одржани 20. јануара и 3. и 12. фебруара 2008. године.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

24. март 2008. године

60. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесетој седници, одржаној 24. марта једногласно усвојила Правила о раду бирачких одбора за координирано спровођење свих избора расписаних за 11. мај 2008. године.

Комисија је већином гласова усвојила и одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место; о накнадама за рад у органима за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписаних за 11. мај 2008. године; о накнадима за рад у бирачким одборима на бирачким местима у иностранству; о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место у иностранству и о начину остваривања права на путне трошкове, трошкове смештаја и дневнице чланова бирачких одбора у иностранству.

Заменик председника Републичке изборне комисије Дејан Ђурђевић упознао је чланове Комисије са прегледом потребних средстава за спровођење избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије.

У наставку рада Комисија је већином гласова усвојила Одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Дејан Ђурђевић.

22. март 2008. године

59. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетдеветој седници једногласно прогласила Изборну листу број 3 "Демократска странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница", коју је поднела Коалиција Демократска странка Србије - Нова Србија, за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Изборна листа је поднета Републичкој изборној комисији 22. марта, и подржана је са 13.504 правно ваљане изјаве бирача.

Комисија је такође једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да као представници подносиоца Изборне листе број 3 "Демократска странка Србије - Нова Србија - Војислав Коштуница", Бранислав Бјелица, адвокат из Панчева и Славица Радосављевић, адвокат из Београда, постају члан односно заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

У наставку рада Комисија је једногласно одбацила као неблаговремен приговор Општинске изборне комисије Тутин на одлуку Републичке изборне комисије о кооринираном спровођењу свих избора расписаних за 11. мај 2008. године.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

21. март 2008. године

58. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 21.марта, Републичка изборна комисија прогласила је Изборну листу број 2 "Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић", коју је поднела Либерално демократска партија за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Листа је поднета 21. марта, а правно ваљаним изјавама подржало ју је 12 313 бирача.

Комисија је, такође, донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. На предлог подносиоца Изборне листе број 2, Комисија је утврдила да Новак Филиповић постаје члан Републике изборне комисије у проширеном саставу, а Горан Јовановић његов заменик.

На овој седници, Републичка изборна комисија утврдила је да је подносилац Изборне листе број 1 "За европску Србију - Борис Тадић" у проширени састав РИК-а одредио Игора Јовичића, а за заменика Јованку Савиншек.

Комисија је донела и Одлуку о премештању изборног материјала са избора за Председника Републике, који су одржани 20. јануара и 3. и 12. фебруара 2008. године.

Седници је председавала Соња Бркић, председница Комисије.

20. март 2008. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетседмој седници једногласно донела Решење о проглашењу Изборне листе број 1. ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ - БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела коалиција ЗА ЕВРОПСКУ СРБИЈУ - БОРИС ТАДИЋ за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије.

Изборну листу, у име коалиције, поднела су 20. марта овлашћена лица Борис Ранковић и Верица Калановић. Утврђено је да је укупан број изјава бирача који подржавају Изборну листу 13.799.

Комисија је, такође, једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. Подносилац Изборне листе треба да, најкасније до 5. маја 2008. године одреди представнике у Републичку изборну комисију и бирачке одборе.

Комисија је на овој седници донела Одлуку о утврђивању текста јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о расписивању избора за народне посланике, која ће бити достављена Министарству иностраних послова.

Комисија је усвојила Упутство за спровођење избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије на територији Црне Горе, које ће бити објављено у "Службеном гласнику Републике Србије".

На овој седници Комисија је утврдила текст јавног огласа о обавештавању бирача у Црној Гори о расписивању избора за народне посланике, са предлогом обрасца пријаве личних података ради остваривања бирачког права на бирачким местима у Црној Гори.

Комисија је донела Одлуку о начину објављивања јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о одржавању избора за народне посланике који су расписани за 11. мај 2008. године.
Комисија није усвојила приговор Драгана Тодоровића на члан 28. тачка 8. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, као ни приговор Марка Ђуришића на члан 50. тачке 3) и 4) овог Упутства.

Седници која је одржана 20. марта, председавала је председница Комисије Соња Бркић.

18. март 2008. године

56. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетшестој седници, којој је председавала председница Соња Бркић, већином гласова усвојила Упутство за спровођење Закона о избору народних посланика са обрасцима за спровођење изборних радњи. Комисија је једногласно усвoјила и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су расписани за 11. мај 2008. године.

У наставку рада Комисија је донела Решење о образовању комисије за јавне набавке неопходних средстава и потрошног материјала за спровођење избора за народне посланике, као и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала и Одлуку о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листића за проверу гласачке кутије.

Према одлукама, гласачки листић и други изборни материјал за гласање штампаће се у штампарији ЈП "Службени гласник". Гласачки листић ће бити боје типа PANTONE 538 U, док ће контролни лист за проверу исправности гласачке кутије бити боје типа PANTONE 196 C.

17. март 2008. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетпетој седници већином гласова донела Одлуку о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије.

Чланови РИК-а донели су и Одлуку о координираном спровођењу свих избора расписаних за 11. мај 2008. године, којим ће се избори за народне посланике, избори за одборнике у скупштинама општина и градова, избори за одборнике у Скупштини града Београда и Ниша и избори за одборнике у градским општинама на територији Градова Београда и Ниша расписаних за 11. мај 2008. године спровести на истим бирачким местима, која одређују општинске, односно градске изборне комисије и Републичка изборна комисија. Све изборе спроводиће јединствени бирачки одбори.

Седница Републичке изборне комисије одржана је 17. марта, а председавала јој је председница Комисије Соња Бркић.

13. март 2008. године

54. седница Републичке изборне комисије

Пошто је 13. марта председник Републике Србије Борис Тадић расписао ванредне парламентарне изборе за 11. мај, Републичка изборна комисија је истог дана, 13. марта, одржала седницу на којој је почела припреме за спровођење избора. Седници је председавала Соња Бркић, председница Комисије.

На овој седници, Републичка изборна комисија формирала је радну групу за израду предлога упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, са обрасцима и правилима о раду бирачких одбора. Договорено је да та радна група предложи и измене Пословника о раду РИК-а, којима би се, на почетку овог изборног циклуса, омогућио њен ефикаснији рад и одлучивање.Такође је одлучено да радна група предложи како да се координирано спроведу избори на парламентарном, покрајинском и општинском нивоу.

Чланови Комисије разговарали су и о спровођењу избора на Косову и Метохији, после чега је договорено да се Републичка изборна комисија и Министарсво за Косову и Метохију обрате УНМИК-у са захтевом да се омогући одржавање избора у овој покрајини.

Одлучено је, такође, да Републичка изборна комисија упути писмо начелницима општинских управа у којем ће им скренути пажњу да су недавно одржани председнички избори за које су набављене кутије за убацивање гласачких листића и да њих треба да користе и за предстојеће изборе 11. маја

11. март 2008. године

53. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесеттрећој седници једногласно донела Одлуку о покретању поступка јавне набавке услуге ревизије извештаја предлагача кандидата за председника Републике о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за изборе за председника Републике, одржане 20. јануара и 3. и 12. фебруара 2008. године.

Комисија је усвојила Захтев Општинске управе општине Ивањица за увећање накнаде за материјалне и друге трошкове.

Седница Републичке изборне комисије одржана је 11. марта, а председавао је заменик председника Комисије др Дејан Ђурђевић.

4. март 2008. године

52. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Педесетдругу седницу 4.. марта 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Члановима Комисије су, на упознавање достављени извештаји предлагача кандидата за председника Републике о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за изборе за председника Републике, одржане 20. јануара и 3. и 12. фебруара, који ће се разматрати на наредној седници.

Према речима секретара Комисије, Марка Даниловића, сви предлагачи кандидата за председника Републике за изборе одржане 20. јануара и 3. и 12 фебруара су доставили извештаје у законском року. 

13. фебруар 2008. године

51. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Педесетпрву седницу 13. фебруара 2008. године, којој је председавала председница Соња Бркић.

Чланови Републичке изборне комисије једногласно су усвојили Извештај о коначним резултатима избора за председника Републике.

На основу резултата избора, РИК је утврдила да је за председника Републике Србије изабран Борис Тадић, који је на поновљеном гласању добио највећи број гласова.

8. фебруар 2008. године

50. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Педесету седницу 8. фебруара 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је донела Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за спровођење поновљеног гласања за избор председника Републике, за бирачко место број 12- Добро Поље у општини Бољевац и Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу, за спровођење поновљеног гласања за избор председника Републике, за бирачко место број 12 - Добро Поље у општини Бољевац.

6. фебруар 2008. године

49. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесет деветој седници, одржаној 6. фебруара 2008. године, донела Одлуку о одређивању садржине, боје и изгледа гласачког листића и контролног листа за поновљено гласање на изборима за председника Републике на гласање на бирачком месту број 12 - Добро Поље у општини Бољевац, које ће се одржати 12. фебруара 2008. године.

Републичка изборна комисија донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на изборима а председника Републике, према којем се за поновљено гласање на бирачком месту број 12 - Добро Поље у општини Бољевац утврђује 362 гласачка листића.

Комисија је размотрила приговоре Станислава Младеновића из Параћина и Ружице Ђорђевић из села Урсуле, општина Рековац, које су поднели због неправилности у спровођењу избора за председника Републике, односно због повреде изборног права. Комисија је, већином гласова, донела решења којима се оба приговора одбацују као неблаговремена.

Републичка изборна комисија је, већином гласова, донела Одлуку о утврђивању резултата поновљеног гласања за председника Републике на бирачком месту број 1 - Бича у општини Клина. Одлучено је да се, због непостојања записника, за ово бирачко место упише статистички резултат нула.

Седници Републичке изборне Комисије председавала је председница Комисије Соња Бркић.

5. фебруар 2008. године

48. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесет осмој седници одржаној 5. фебруара 2008. године разматрала приговоре на ток спровођења избора за председника Републике.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

Комисија је размотрила девет приговора, које су грађани поднели на ток спровођења избора. Комисија је, већином гласова, донела осам решења, којима се приговори одбијају као неосновани, као и једно Решење о понављању избора за председника Републике на бирачком месту број 12 - Добро Поље у општини Бољевац. Тим Решењем прихвата се приговор бирача Славољуба Митровића из Доброг Поља, СО Бољевац, поништава гласање на бирачком месту број 12 - Добро Поље, распушта се бирачки одбор и одређује понављање гласања на том бирачком месту. Поновно гласање обавиће се у уторак, 12. фебруара 2008. године.

У наставку рада чланови Републичке изборне комисије дискутовали су о уоченим неправилностима на бирачким местима у Србији у току спровођења поновљеног гласања за председника Републике.

Страна 8 7 6 5 4 3 2 1

 Врх стране