МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2008

Информације о одржаним седницама 2008. године

31. јануар 2008. године

47. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Четрдесетседму седницу 31. јануара 2008. године, којој је председавала председница Соња Бркић.

Чланови РИК-а једногласно су донели Одлуку о измени Упутства за спровођење Закона о избору председника Републике, према којој се у члану 43. став 4. замењује број резервних гласачких листића са 1,1 одсто бројем 1,4 одсто.

Чланови РИК-а једногласно су донели Решење о измени Решења о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање за избор председника Републике, према коме се у тачки 1. став 2. замењује број резервних гласачких листића са 1,2 одсто бројем 1,4 одсто.

31. јануар 2008. године

46. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Четрдесетшесту седницу 31. јануара 2008. године, којој је председавала председница Соња Бркић.

На почетку рада чланови РИК-а донели су Одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији, према којој у Србији има укупно 6.723.762 бирача.

У наставку рада РИК је већином гласова донео Решење којим се одбија приговор Либерално демократске странке од 30. јануара 2008. године, као неоснован.

Комисија је донела Одлуку о начину праћења привремених резултата избора за председника Републике, према којој ће бити обезбеђено приказивање на мониторима и видео-биму у сали за седнице РИК-а, унос и обрада података о привременим резултатима избора за предсеника Републике од стране овлашћених радника Републичког завода за статистику, сукцесивно према пристизању и обради података, почев од 22:00 часа на дан 3. фебруара 2008. године.

Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Предлог трошковника Министарства спољних послова за спровођење поновљеног гласања за избор председника Републике 3. фебруара 2008. године, на бирачким местима у иностранству, одобрила средства Управи за заједничке послове републичких органа за покривање трошкова превоза изборног материјала за спровођење првог и поновљеног гласања, као и финансијски план неопходних средстава Управе за извршење заводских санкција за спровођење поновљеног гласања.

29. јануар 2008. године

45. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 29. јануара, Републичка изборна комисија одобрила је четворици посматрача Парламентарне скупштине Савета Европе да прате рад органа за спровођење другог круга избора за председника Републике, 3. фебруара. Седници је председавала Соња Бркић, председица Комисије.

На овој седници, усвојена је измена Решења о образовању радног тела РИК-а у општини Крупањ за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора, као и више предлога за измене решења о образовању бирачких одбора у сталном и у проширеном саставу.

Републичка изборна комисија одобрила је додатна средства Републичком заводу за статистику за обраду података на утврђивању резултата гласања у другом изборном кругу и Управи за извршење заводских санкција за ангажовање чланова проширеног састава бирачких одбора у затворима.

28. јануар 2008. године

44. седница Републичке изборне комисије

На седници, одржаној 28. јануара, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић, Републичка изборна комисија донела је три решења о измени решења о образовању радних тела Републичке изборне комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике у општинама Чукарица, Палилула и Тутин.

Комисија је размотрила и усвојила предлоге за измене решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за председника Републике у општинама Ћићевац, Богатић, Нова Црња, Књажевац, Сокобања, Лесковац, Аранђеловац, Обреновац, Деспотовац, Сремска Митровица, Ириг, Гњилане, Бела Црква и Сремски Карловци.

Чланови Комисије су, такође, размотрили и усвојили предлоге за измене решења о образовању бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике у општинама Бач и Богатић.

Већином гласова одлучено је да се бирачким одборима достави објашњење о гласању лица која нису у могућности да гласају на бирачком месту.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о начину обавештавања бирача на подручју Републике Србије о њиховим изборним правима.

Комисија је на овој седници једногласно донела Објашњење о начину примене члана 16. Закона о избору председника Републике и члана 74. ст. 6. и 7. Закона о избору народних посланика којим се прецизира шта се сматра неважећим, а шта важећим гласачким листићем.

Поводом уочених проблема достављања обавештења бирачима о времену и месту одржавања избора, Републичка изборна комисија усвојила је предлоге одговора министру за телекомуникације и информатичко друштво и шефу Одсека Министарства за телекомуникације и информатичко друштво за правну регулативу и надзор. Усвојен је и предлог да се писмо упути и председнику Владе Републике Србије и свим општинским управама.

25. јануар 2008. године

43. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, одржаној 25. јануара, усвојена је Одлука о одређивању времена почетка и завршетка гласања на поновљеном гласању за избор председника Републике на бирачким местима у иностранству. Према тој одлуци, у иностранству ће бити отворено укупно 65 бирачких места у 36 држава. У Великој Британији, Канади, Португалији и САД гласање ће, због временске разлике, бити одржано 2. фебруара, док ће у свим осталим земљама и у Србији сва бирачка места бити отворена 3. фебруара, од 7 до 20 часова.Седници је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

Републичка изборна комисија одобрила је двојици посматрача Међупарламентарне скупштине Заједнице Независних Држава да прате рад органа за спровођење избора. Комисија је одбила предлоге Српске радикалне странке да се посматрачу амбасаде Велике Британије и представнику ЦЕСИД-а одузму овлашћења за посматрање избора.

На овој седници анализиран је рад органа за спровођење избора у првом кругу избора за председника Републике. Председавајући Дејан Ђурђевић оценио је да су избори спроведени регуларно и да је Комисија одбила свих 14 накнадно поднетих приговора.

24. јануар 2008. године

42. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала Четрдесетдругу седницу 24. јануара 2008. године, којој је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

Комисија је разматрала пријаву Међупарламентарне скупштине Заједнице Независних Држава за давање овлашћења Владимиру Кулакову да прати рад органа за спровођење избора за председника Републике и издала службено овлашћење на основу кога може да прати рад органа за спровођење избора.

24. јануар 2008. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесетпрвој седници одржаној 24. јануара 2008. године одредила узорке за штампање 28 варијанти гласачког листића за поновљено гласање за избор председника Републике, 3. фебруара 2008. године, на језицима националних мањина који су у службеној употреби у појединим општинама у Републици Србији. Штампање гласачких листића и другог изборног материјала, према одлуци Комисије почеће 25. јануара у 11 часова у штампарији Службеног гласника у Београду.

Републичка изборна комисија усвојила је Предлог решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике.

Седници је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

23. јануар 2008. године

40. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Четрдесету седницу 23. јануара 2008. године, којој је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

Комисија је донела Одлуку о понављању гласања за избор председника Републике и утврдила Роковник за обављање изборних радњи у поступку понављања гласања за избор председника Републике, које ће се одржати 3. фебруара 2008. године.

Комисија је донела обавештење о начину спровођења понављања гласања за избор председника Републике, које је упутила начелницима општинских и градских управа у Републици Србији, радним телима Комисије, дипломатско-конзуларним представништвима и Управи за извршење заводских санкција при Министарству правде Републике Србије.

На овој седници Републичка изборна комисија је утврдила Листу кандидата за председника Републике на поновљеном гласању 3. фебруара 2008. године. За кандидате за председника Републике на поновљеном гласању 3. фебруара утврђени су:

 1. Томислав Николић, кога је предложила Српска радикална странка, и
 2. Борис Тадић, кога је предложила Демократска странка.

Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање за избор председника Републике и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала.

23. јануар 2008. године

39. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетдеветој седници, која је одржана 23. јануара, Републичка изборна комисија је разматрала и усвојила Извештај о резултатима избора за председника Републике одржаних 20. јануара 2008.ч године.

Седници је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

У Извештају о резултатима избора, Комисија је утврдила да је примила изборни материјал од свих 8.573 бирачких места.

На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је да је укупан број бирача уписаних у бирачки списак 6.708.697, број бирача који је гласао на бирачким местима 4.116.844, а број важећих гласачких листића је 4.038.382. а поједини кандидати су добили следећи број гласова:

 1. Томислав Николић                  1.646.172
 2. Југослав Добричанин                  11.894
 3. Борис Тадић                           1.457.030
 4. Велимир Илић                           305.828
 5. Иштван Пастор                          93. 039
 6. Маријан Ристичевић                   18.500
 7. Чедомир Јовановић                  219.689
 8. Милутин Мркоњић                     245.889
 9. Миланка Карић                            40.332

Будући да ниједан кандидат није добио већину гласова бирача који су гласали, гласање се понавља у року од 15 дана од дана првог гласања, а на поновљеном гласању учествују два кандидата која су добила највећи број гласова и то:

 1. Томислав Николић, кога је предложила Српска радикална странка, и
 2. Борис Тадић, кога је предложила Демократска странка.

Чланови Републичке изборне комисије су након усвајања Извештаја потписали Записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата избора за председника Републике, одржаних 20. јануара 2008. године.

22. јануар 2008. године

38. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетосмој седници одржаној 22. јануара 2008. године разматрала приговоре на ток спровођења избора за председника Србије.

Седници су председавали Соња Бркић, председница Републичке изборне комисије и Дејан Ђурђевић, заменик председника Комисије.

Већином гласова, Републичка изборна комисија донела је Решење, којим се, као неблаговремен, одбацује приговор на поступак гласања на бирачком месту Лађевци, у општини Краљево.

Комисија је донела Решење којим се одбацује приговор на рад бирачког одбора на бирачком месту Орашје, у општини Власотинце, као неоснован.

Већином гласова, Комисија је донела Решење којим се, као неоснован, одбацује приговор због онемогућавања гласања ван бирачког места од стране бирачког одбора на бирачком месту Поток и Бјеланова, у општини Пријепоље.

У наставку рада, чланови Републичке изборне комисије су, након извршеног увида у изборне материјале, а поводом уочених неправилности на бирачким местима Мур, општина Нови Пазар и Глибовац, општина Смедеревска Паланка оценили да је реч о пропустима чланова бирачких одбора, али да нема статистичке грешке. Донета је одлука да се о томе обавести Републички завод за статистику и резултати са ових бирачких места унесу и постану саставни део извештаја о изборним резултатима у првом кругу гласања за председника Републике.

21. јануар 2008. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетседмој седници одржаној 21. јануара 2008. године разматрала приговоре на ток спровођења избора за председника Србије.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

Комисија је донела четрнаест Решења, којима се приговори Либерално-демократске партије, Српске радикалне странке и Социјалистичке партије Србије, одбијају као неосновани или као поднети од стране неовлашћеног лица.

У наставку рада координатори Републичке изборне комисије су указали на неправилности уочене на бирачким местима у месту Мур, општина Нови Пазар; Глибовац, општина Смедеревска Паланка; у браничевском округу, општина Жабаре, у Заводу за извршење заводских санкција у Неготину; у нишавском округу, општине Ниш, Ражањ и Алексинац, у општинама Ивањица и Лучани, у јужнобачком округу, као и општини Зајечар. Чланови Републичке изборне комисије су прихватили предлог председнице Комисије Соње Бркић да се о овим случајевима Републичка изборна комисија изјасни на наредној седници, након увида у материјале.

18. и 19. јануар 2008. године

36. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетшестој седници Републичке изборне комисије, која одржана 18. и 19. јануара, разматран је приговор Српске радикалне странке, поднет 18. јануара, на неправилности у поступку избора председника Републике. Седници Комисије председавала је Соња Бркић, председница Комисије.

О предлогу Српске радикалне странке да се усвоји решење и опомену медији који су прекршили предизборну тишину Републичка изборна комисија није донела одлуку јер је за њу гласало 13 од потребних 14 чланова.

На овој седници, одбијен је приговор Либерално-демократске партије у којем се, такође, тврдило да су поједини медији прекршили изборну тишину, као и приговор исте странке који се односи на цепање плаката у Бољевцу.

Прихваћен је предлог да Републичка изборна комисија сачини упутство о прекривању пропагандних билборда са политичким садржајем који се налазе на 50 метара и мање од бирачких места, а које ће бити прослеђено локалним самоуправама.

16. и 17. јануар 2008. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетчетвртој седници, решавајући по приговору који је 16. јануара 2008. године поднео предлагач кандидата за председника Републике Либерално демократска партија, преко овлашћеног лица Иване Војновић, због повреде изборног права, донела Решење којим се овај приговор одбија као неоснован.

Комисија је размотрила пријаву Државне думе Федералне скупштине Руске Федерације за праћење рада органа за спровођење избора за председника Републике расписаних за 20. јануар 2008. године и одлучила да je прихвати уз услов да Влада Републике Србије достави Републичкој изборној комисији мишљење у вези са овом пријавом.

Комисија је донела Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике Србије, којим се мења адреса једног бирачког места у Витини, у Косовскопоморавском управном округу.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је објашњење о начину примене члана 46.ст. 2. и 3. Упутства за спровођење избора за председника Републике. У објашњењу се наводи да се под језиком и писмом националне мањине, који је у службеној употреби у општини, подразумева језик и писмо за које је статутом општине, који је био на правној снази на дан расписивања избора за председника Републике, одређено да је у службеној употреби у тој општини.

Комисија је усвојила текст Саопштења за јавност о понашању појединих средстава јавног информисања у току изборног процеса.

Седници, која је одржана 16. и 17. јануара, председавао је Дејан Ђурђевић, заменик председника Комисије.

15. јануар 2008. године

33. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 15. јануара, Републичка изборна комисија донела је нову Одлуку о измени Одлуке о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, према којој у Србији има укупно 6.702.018 бирача. Ова одлука је донета после дописа општине Бачка Топола да је техничком грешком приликом штампања извода из општег бирачког списка изостављено 239 бирача из те општине. Истовремено је донето и Решење о измени Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике.

Седници Комисије председавао је Дејан Ђурђевић, заменик председника.

14. и 15. јануар 2008. године

32. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 14. и 15. јануара, Републичка изборна комисија донела је решења о именовању лица која постају чланови и заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за председника Републике Србије, који су расписани за 20. јануар.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је решења о образовању сталног састава бирачких одбора за три бирачка места у Општини Гора.

Размотрен је и прихваћен допис Општинске управе Бачка Топола од 14. јануара, према којем је техничком грешком, приликом штампања извода из општег бирачког списка, изостављено 239 грађана Бачке Тополе и Старих Моравица, који имају право гласа. Имајући у виду Закључак општинске управе Бачка Топола о исправљању грешака у Решењу о закључењу бирачког списка те општине, Републичка изборна комисија одлучила је да се на наредној седници донесе решење о измени укупног броја бирача за предстојеће изборе.

Републичка изборна комисија размотрила је и одбила као неоснован приговор Либерално демократске партије од 14. јануара, са допуном.

Такође, Републичка изборна комисија донела је решења о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима и размотрила и усвојила више предлога за измене решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора.

Седници Комсије председавао је Дејан Ђурђевић, заменик председника.

13. јануар 2008. године

31. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетпрвој седници, Републичка изборна комисија донела је Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, према којем се, у делу Решења које се односи на Призренски управни округ, додаје ново поглавље 174. ГОРА, са три бирачка места.

Седници Комисије, која је одржана 13. јануара, председавао је Дејан Ђурђевић, заменик председнице Комисије.

Комисија је донела Одлуку о измени Одлуке о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, према којој у Републици Србији има укупно 6.701.779 бирача.

На овој седници, Комисија је донела и Решење о измени Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике. Утврђени број гласачких листића је 6.701.779.

Чланови Комисије су размотрили и усвојили предлоге за измене решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за председника Републике. Реч је о бирачким одборима за бирачка места у општинама Обреновац, Земун, Нови Београд, Горњи Милановац, Бечеј, Темерин, Нови Сад, Бачки Петровац и Лесковац.

13. јануар 2008. године

30. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетој седници одржаној 13. јануара 2008. године, решавајући у поновном поступку по приговору који је 7. јануара 2008. године Републичкој изборној комисији поднео предлагач кандидата за председника Републике Покрет СНАГА СРБИЈЕ - Богољуб Карић, због повреде изборног права, донела Решење којим се приговор усваја и поништава Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, у делу у којем је брисано поглавље 174. ГОРА, од 6. јануара 2008. године.

Комисија је донела и Одлуку којом се одобрава посматрачима Центра за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) праћење рада органа за спровођење избора, на територијама општина наведених у Пријави, у поступку спровођења избора за председника Републике, који су расписани за 20. јануар 2008. године. У својству домаћих посматрача, ток избора за председника Републике пратиће 3.087 представника ЦеСИД-а.

Седници је председавао заменик председнице Комисије Дејан Ђурђевић.

11. јануар 2008. године

29. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 11. јануара 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић, одбила је приговор бирача Милоша Адамовића из Земуна, којим је предложено да Комисија стави ван снаге своје одлуке од 10. јануара 2008. године о одобравању појединим страним посматрачима да прате изборе за председника Републике и, уместо тога, свим страним подносиоцима пријава за праћење избора изда службена овлашћења за праћење избора, непосредно на основу члана 49. став 3. Упутства за спровођење Закона о избору председника Републике.

Комисија је овластила председницу Комисије Соњу Бркић да даје изјаве за јавност у име Републичке изборне комисије. Изјаве било ког другог члана или заменика члана Комисије дате за јавност, у њено име, не изражавају став Комисије, а то се односи и на изјаву коју је појединим медијима дао заменик члана Комисије Саво Пилиповић, током трајања ове седнице, сагласила се већина чланова Комисије.

Комисија је донела Одлуку о начину обавештавања бирача на подручју Републике Србије о њиховим изборним правима.

10. јануар 2008. године

28. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Двадесетосму седницу 10. јануара 2008. године, којој је председавала председница Соња Бркић.

На почетку рада чланови РИК-а су дискутовали о жалби Покрета Снага Србије - Богољуб Карић Врховном суду Србије на Решење Републичке изборне комисије од 8. јануара 2008. године и већином гласова су донели одлуку да се предмет проследи Врховном суду.

Републичка изборна комисија је усвојила предлог да се одобри посматрачима Међупланетарне скупштине Заједнице независних Држава и ОЕБС-а да могу да прате председничке изборе у Србији, док предлог да се одобри посматрачима амбасада Велике Британије и Сједињених Америчких Држава у Београду није добио потребну већину гласова.

Чланови РИК-а су већином гласова дали сагласност да се покрене процедура одобравања праћења избора Амбасади Републике Словачке која је неблаговремено поднела захтев.

У наставку рада, РИК је донео Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за председника Републике и формирао и Радну групу од пет чланова за израду предлога о начину обавештавања бирача о њиховим изборним правима.

9. јануар 2008. године

27. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 9. јануара Републичка изборна комисија усвојила је Одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања на изборима за председника Републике на бирачким местима у иностранству. Према тој одлуци, у иностранству ће бити отворено укупно 65 бирачких места, у 36 држава.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је Решење о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за председника Републике, са изменама које су предложиле посланичке групе Г17 плус и СРС у општинама Панчево и Вршац, као и Одлуку о начину примене члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика у поступку спровођења избора.

Поред тога, донето је и Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, а које се односи на Мачвански и Косовски управни округ, односно бирачка места 68 Мали Зворник и 163 Обилић.

Чланови Републичке изборне комисије прихватили су изглед узорака гласачких листића за општине у којима су у службеној употреби језици националних мањина.

Републичка изборна комисија одбацила је приговор који је 8. јануара ове године поднео Јовица Трајковић у име Општинског одбора СПС, уз образложење да га је поднело неовлашћено лице.

Седници је председавала Соња Бркић, председница Комисије.

8. јануар 2008. године

25. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Двадесетпету седницу 8. јануара 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је донела решења којима се приговори Покрета СНАГА СРБИЈЕ-Богољуб Карић и Демаја Гадафа из Крушевца, одбијају као неосновани.

Комисија је, такође, донела Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких мреста за гласање на изборима за председника Републике.

6. јануар 2008. године

24. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Двадесетчетврту седницу 6. јануара 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је донела Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, према којем се измене односе на бирачка места у Раковици, Новој Црњи, Ужицама, Прокупљу и, у делу бирачких места у иностранству, у Темишвару.

Комисија је донела и Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, према којем се брише бирачко место Гора у Призренском управном округу.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији, према којој у Републици Србији има укупно 6.692.380 бирача.

Комисија је донела Одлуку о измени Упутства за спровођење Закона о избору председника Републике, према којој се обавезна резерва гласаћких листића повећава са 0,5 % на 1%.

Донето је и Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за председника Републике, којим се утврђује 6.692.380 гласачких листића и одређује резервни број гласачких листића у броју од 1% од утврђеног броја гласачких листића. Резервни гласачки листићи чуваће се у седишту Републичке изборне комисије.

Комисија је донела Одлуку о облику и изгледу гласачких листића који ће се штампати у једној, две, три, четири или пет језичких варијанти, у зависности од тога који су језици и писма у службеној употреби у појединим општинама у Републици Србији. Гласачки листићи са једном, две или три језичке варијанте штампаће се на формату хартије А-4, а, са четири или пет језичких варијанти на формату хартије А-3.

Комисија је донела Решење о измени Ррешења о образовању радног тела Републичке изборне комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Комисија је, решавајући по приговору који је 5. јануара 2008. године Републичкој изборној комисији поднео Тихомир Живановић из Београда, због повреде изборног права, донела Решење којим се овај приговор одбија као неоснован.

На крају, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о начину обавештавања бирача који бораве у Црној Гори о времену и месту одржавања избора.

3. јануар 2008. године

22. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Двадесетдругу седницу 3. јануара 2008. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је утврдила листу кандидата за председника Републике, према редоследу кандидата извучених жребом.

За кандидате за председника Републике на изборима расписаним за 20. јануар 2008. године, утврђени су:

 1. Томислав Николић, кога је предложила Српска радикална странка,
 2. Југослав Добричанин, кога је предложила Реформистичка странка,
 3. Борис Тадић, кога је предложила Демократска странка,
 4. Велимир Илић, кога је предложила Нова Србија,
 5. Иштван Пастор, кога је предложила Мађарска коалиција,
 6. Маријан Ристичевић, кога је предложила Коалиција Народна сељачка странка -Уједињена сељачка странка,
 7. Чедомир Јовановић, кога је предложила Либерално демократска странка,
 8. Милутин Мркоњић, кога је предложила Социјалистичка партија Србије, и
 9. Миланка Карић, коју је предложио Покрет СНАГА СРБИЈЕ-Богољуб Карић.

Републичка изборна комисија је донела решење о одбацивању приговора Милована Петровића из Инђије, због неблаговремености.

3. јануар 2008. године

21. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 3. јануара жребом утврдила редни број кандидата за председника Републике на листи кандидата за изборе за председника Републике, који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Седници Комисије је председавала председница Соња Бркић.

Жребу, који је директно преносио Други канал Јавног сервиса РТС, поред чланова Комисије, присуствовали су представници свих предлагача кандидата.

У жребу су учествовали председница Комисије Соња Бркић, заменик председника Дејан Ђурђевић, а у жребу су помагали секретар и заменица секретара Комисије Марко Даниловић и Тамара Стојчевић.

Рукодилац жреба Соња Бркић је утврдила да су присутни представници кандидата, поучила је присутне о поступку жреба и утврдила да је материјал за спровођење жреба потпун и исправан, након чега се приступило спровођењу жреба.

Након што је жребом извучен редослед кандидата на изборној листи и констатовано да нико од присутних прадставника предлагача кандидата и чланова Комисије нема примедби, председница Бркић је објавила следећи редослед кандидата на листи кандидата за изборе председника Републике на изборима који су расписани за 20. јануар 2008. године:

 1. Томислав Николић
 2. Југослав Добричанин
 3. Борис Тадић
 4. Велимир Илић
 5. Иштван Пастор
 6. Маријан Ристичевић
 7. Чедомир Јовановић
 8. Милутин Мркоњић
 9. Миланка Карић

По обављеном жребу и објављивању редоследа кандидата на листи кандидата, председница Соња Бркић је закључила седницу Комисије.

2. јануар 2008. године

20. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Двадесетој седници одржаној 2. јануара 2008. године донела Решење којим се одбија приговор Уједнињеног покрета српства као неоснован.

Комисија је такође донела Решење о изменама решења о образовању радних тела Републичке изборне комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике. На захтев председника Посланичке групе ДСС-НС Милоша Алигрудића, уместо члана Радног тела за спровођење председничких избора СО Бачка Паланка Стеве Ћургуза именована је Деса Борјан, а уместо члана Радног тела за спровођење председничких избора СО Аранђеловац Соње Кнежевић-Јанковић именован је Дрган Топаловић.

Седници је председавала председница Републичке изборне комисије Соња Бркић.

Страна 8 7 6 5 4 3 2 1

 Врх стране