МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2007

Информације о одржаним седницама 2007. године

28. јануар 2007. године

135. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Сто тридесет пету седницу 28. јануара. Председавао је Михаило Рулић, председник Комисије.

На седници су размотрени приговори подносилаца изборних листа "Српска радикална странка - др Војислав Шешељ" и " Коалиција Мађарска слога - Андраш Агоштон - др Пал Шандор" на Извештај Републичке изборне комисије о резултатима избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 21. јануара. Приговори нису прихваћени.

Чланови Комисије упознали су се са Извештајем Међународне мисије за посматрање избора, која представља заједнички подухват ОЕБС-а, Парламентарне скупштине Савета Европе и Парламентарне скупштине НАТО-а, о спроведеним парламентарним изборима у Србији. У Извештају је оцењено да су избори били слободни и праведни, као и да су обезбедили грађанима Србије истинску могућност да се слободно определе за једну из низа политичких платформи. Рад Републичке изборне комисије, како се наводи у Извештају, обављен је на отворен и транспарентан начин.

25. јануар 2007. године

134. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 25. јануара, одмах по завршетку претходне седнице, утврдила коначне резултате избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, одржаних 21. јануара 2007. године и одлучила да их објави у Службеном гласнику Републике Србије.

Седници Комисије је председавао председник Михаило Рулић

25. јануар 2007. године

133. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници од 25. јануара, којој је председавао председник Михаило Рулић, разматрала два приговора на решења Комисије донета 24. јануара.

Комисија је одбацила као неблаговремен приговор подносиоца Изборне листе Коалиција Мађарска слога-Андраш Агоштон-др Пал Шандор на Решење Републичке изборне комисије о поништавању избора на одређеним бирачким местима за избор народних посланика у Народну скупштину.

У наставку рада, Комисија је усвојила приговор подносиоца Изборне листе Демократска странка Србије- Нова Србија- др Војислав Коштуница на Решење Републичке изборне комисије о поништењу избора на одређеним бирачким местима за избор народних посланика у Народну скупштину, у коме је изнето да је решење које се оспорава донето по службеној дужности од стране РИК-а, а не у поступку заштите изборног права по приговорима овлашћених лица.

23. и 24. јануар 2007. године

132. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија размотрила је на 132. седници приговоре које поднели грађани, изборне листе и странке. Приговори су се односили на рад бирачких одбора, регуларност тока гласања на појединим бирачким местима и друге неправилности и пропусте у изборном процесу.

Комисија је одбацила већи број приспелих приговора. Седници Комисије, која је одржана 23. и 24. јануара, председавао је председник Михаило Рулић.

Републичка изборна комисија донела је Решење о поништавању избора на одређеним бирачким местима за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. Избори су, због уочених неправилности, поништени на 14 бирачких места у општинама Књажевац, Вршац, Шабац, Сента, Липљан, Рума, Палилула, Бољевац, Гаџин Хан, Чајетина, Барајево, Прешево и Бујановац.

Комисија није донела одлуку да се на овим бирачким местима понови гласање.

23. јануар 2007. године

131. седница Републичке изборне комисије

На Сто тридесет првој седници, одржаној 23. јануара, Републичка изборна комисија је размотрила и усвојила два приговора.

Приговори се односе на неправилности у саставу бирачког одбора на бирачком месту 22 у општини Шабац и бирачком месту 15 у општини Сента.

22. и 23.јануар 2007. године

130. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија разматрала је на 130. седници приговоре које су поднели грађани, изборне листе и странке. Седници Комисије, која је одржана 22. и 23. јануара, председавао је председник Михаило Рулић.

Републичкој изборној комисији достављено је око 70 приговора на регуларност избора на појединим бирачким местима, иако према речима председника Комисије, није било битнијих неправилности у спровођењу изборног поступка.

Комисија је размотрила и одбацила већину приспелих приговора.Усвојен је приговор на бирачко место 39 - Војводинци у општини Вршац. Усвојена су и два приговора са бирачких места у општини Липљан.

19. јануар 2007. године

128. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници од 19. јануара, донела Одлуку којом је утврђено да је коначан број бирача у Србији 6.653.851, а Одлука о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србије објављује се у "Службеном гласнику".

Комисија је такође донела Решење о изменама и допунама решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне послове Народне скупштине Републике Србије и Одлуку о допуни Одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора за народне посланике расписаних за 21. јануар 2007. године.

Седници Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

15. јануар 2007. године

126. седница Републичке изборне комисије

На Сто двадесет шестој седници, која је одржана 15. јануара, Републичка изборна комисија је размотрила и усвојила предлоге за измену решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за народне посланике у 22 општине у Републици Србији. Политичке странке, које учествују на парламентарним изборима 21. јануара, поднеле су до поноћи РИК-у своје предлоге за чланове и њихове заменике у проширеном саставу.

Комисија је донела Решење којим се утврђује да Драган Ристић постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представник подносиоца Изборне листе број 20. Ромска партија - Шајн Срђан.

На овој седници Комисија донела је Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике, којим се мења назив и адреса бирачког места у Вићенци. Уместо у просторијама Српске православне цркве, гласање у овом италијанском граду биће организовано на адреси: Contra, Pedemuro San Biagio 82.

Републичка изборна комисија одбила је приговор подносиоца изборне листе Радници и сељаци Устани Србијо на Решење РИК-а о утвђивању Збирне изборне листе за изборе за народне посланике расписане за 21. јануар. Приговор је одбачен као неблаговремен, јер није поднет у прописаном року од 24 часа. Збирна изборна листа проглашена је 10. јануара, а приговор је поднет 15. јануара.

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

13. јануар 2007. године

125. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто двадесет петој седници донелa више одлука којима је домаћим и страним посматрачима одобрила праћењe рада органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који су расписани за 21. јануар 2007. године. Седници Комисије, која је одржана 13. јануара, председавао је Михаило Рулић.

Домаћим и страним посматрачима биће издате идентификационе картице, које су они дужни да носе на видном месту. РИК, радна тела и бирачки одбори дужни су да посматрачима омогуће несметано праћење изборних радњи, а посматрачи да поступају у складу са правилима о одржавању реда на бирачком месту.

Републичка изборна комисија одобрила је праћење избора посматрачима које је пријавила Канцеларија посматрачке мисије Европске уније у Београду. Одобрено је праћење избора и посматрачима из Заједнице независних држава, као и посматрачима Државне думе Федералне скупштине Руске федерације.

Амбасадама Сједињених америчких држава, Велике Британије и Словачке Републике у Београду такође је одобрено праћење рада органа за спровођење избора.

На захтев Центра за слободне изборе и демократију (ЦЕСИД), РИК је одобрио да 3792 посматрача прате парламентарне изборе, на територијама општина које су наведене у његовој пријави.

Поред тога, праћење предстојећих избора одобрено је удружењу "Иницијатива младих за људска права", Демократској партији Русије, грађанској асоцијацији EDUCATION Plus из Македоније, невладиној организацији "Одбор гласача Украјине", као и Националном демократском институту (NDI), у САД, чији ће један посматрач пратити изборе у дипломатско-конзуларном представништву Србије - амбасади Србије у Вашингтону.

На овој седници, чланови Републичке изборне комисије размотрили су и одбили су неколико приговора које је Српска радикална странка поднела на решења Републичке изборне комисије о образовању бирачких одбора у сталном саставу у општинама Бач, Тител и Лебане, као и приговор Социјалистичке партије Србије на образовење бирачког одбора у општини Лебане.

Комисија је одбацила два приговора на Решење Републичке изборне комисије о утврђивању збирне изборне листе за изборе за народне посланике Народне скупштине Србије, расписане за 21. јануар 2007. године, која су јој упутили Српска радикална странка и Томислав Николић, из Новог Београда.

Размотрено је и усвојено више предлога за измену решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу. Такође су донета и решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима, а измењено је и Решење о образовању радног тела РИК-а у општини Лебане.

11. јануар 2007. године

124. седница Републичке изборне комисије

На Сто двадесет четвртој седници, одржаној 11. јануара, чланови Републичке изборне комисије обавештени су о штампању гласачких листића за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, расписане за 21. јануар.

Приликом редовне контроле штампања изборног материјала, уочена је техничка грешка на гласачком листићу који се штампа на српском језику. Листићи одштампани са грешком су исечени и запечаћени, а на седници је одлучено да се они потпуно униште у присуству Комисије за штампање изборног материјала и представника подносилаца изборних листа.

10. јануар 2007. године

123. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Сто двадесет трећој седници, одржаној 10. јануара, именовала Милију Тешића за члана, а Зорана Диздаревића за заменика члана Комисије у проширеном саставу, као представнике Социјалдемократије, подносиоца Изборне листе број 18.

Као неоснован је одбијен приговор подносиоца изборне листе "Радници и сељаци Устани Србијо" на Решење Републичке изборне комисије, којим је одбијено проглашење наведене изборне листе.

На седници је усвојено Решење о измени Решења о образовању радног тела Републичке изборне комисије у општини Звездара и Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије.

Комисија је донела Одлуку о начину обавештавања бирача који бораве у Црној Гори о времену и месту одржавања избора. Доставу дописница са обавештњем о дану и времену одржавања избора за народне посланике, бројем и адресом бирачког места на коме бирач може да гласа и бројем под којим је уведен у посебан извод из бирачког списка бирачима у Црној Гори вршиће Републичка изборна комисија.

На истој седници, Републичка изборна комисија је одредила време почетка и завршетка гласања за свако бирачко место одређено у иностранству и утврдила Збирну изборну листу за изборе за народне посланике Народне скупштине Републике Србије са двадесет изборних листа, по редоследу њиховог проглашавања.

Решењем Републичке изборне комисије, образовани су бирачки одбори у сталном саставу.

10. јануар 2007. године

122. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 10. јануара преподне, Републичка изборна комисија је разматрала дописе Општинског одбора Српске радикалне странке у Прокупљу, општинских одбора странке Г17 плус, Демократске странке Србије и Социјалистичке партије Србије у Лебану, Општинског одбора Социјалистичке партије Србије у Прокупљу и Општинског одбора Демократске странке у Липљану у вези са предлогом састава бирачких одбора у сталном саставу у општинама Прокупље, Лебане и Липљан.

Комисија је донела одлуку којом се одобрава посматрачима Ромског центра за стратегију, развој и демократију праћење рада органа за спровођење избора за народне посланике на територији општине Лазаревац.

Седници Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

8. јануар 2007. године

121. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија објавила је, на седници одржаној 8. јануара, да ће на парламентарним изборима у Републици Србији, заказаним за 21. јануар, право гласа имати 6 652 105 бирача, који ће моћи да гласају на 8 462 бирачка места.

Комисија је, такође, објавила да ће право гласа у иностранству моћи да оствари 31 370 бирача у 34 земље, на 58 бирачких места. Поред тога, у заводима за извршење заводских санкција бирачко право моћи ће да оствари 7 082 бирача, на 20 бирачких места.

Упис бирача на основу одлуке надлежног суда могућ је до 18. јануара, а коначан број бирача биће објављен најкасније 19. јануара у поноћ.

На овој седници, Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине Србије, према којем се за сва бирачка места утврђује 6 652 105 гласачких листића. Такође је утврђен резервни број гласачких листића у броју од 0,5 одсто од утврђеног броја, као и да се они чувају у РИК-у.

Комисија је размотрила и Изборну листу коју је 5. јануара поднела Политичка организација "Воља народа".Пошто подносилац ове изборне листе није у целини отклонио недостатке, односно није поступио по Закључку Републичке изборне комисије од 6. јануара, чланови Комисије донели су Решење којим се одбија њено проглашење.

На седници је поново размотрена и Изборна листа за избор народних посланика "Радници и сељаци Устани Србијо", коју је 5. јануара поднела Политичка организација Раднички отпор и Група грађана Устани Србијо. Републичка изборна комисија донела је Решење којим се одбија проглашење ове изборне листе, са допуном од 8. јануара, уз образложење да недостаци Изборне листе нису отклоњени у предвиђеном року.

Решењем Комисије утврђено је да Снежана Батинић постаје члан, а Давид Лошонц заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници подносиоца Изборне листе број 19. "Коалиција Мађарска слога - Андраш Агоштон - др Пал Шандор."

Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

8. јануар 2007. године

120. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је , на седници одржаној 8. јануара у 13 часова, разматрала приспеле приговоре на решења Комисије о проглашењу изборних листа број 19. "Коалиција Мађарска слога-Андраш Агоштон - др Пал Шандор" и 20. "Ромска партија Шајн Срђан".

Комисија је одбила, као неосноване, приговоре Српске радикалне странке и Томислава Николића из Новог Београда, као и приговор Ивана Исакова из Зрењанина, на Решење о проглашењу Изборне листе број 19. "Коалиција Мађарска слога-Андраш Агоштон-др Пал Шандор".

Комисија је, такође, као неосноване, одбила приговоре Српске радикалне странке и Томислава Николића из Новог Београда на Решење о проглашењу Изборне листе број 20. "Ромска партија Шајн Срђан".

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

6. јануар 2007. године

119. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија je на Сто деветнаестој седници, одржаној 6. јануара, размотрила Изборну листу за избор народних посланика под називом "РАДНИЦИ И СЕЉАЦИ УСТАНИ СРБИЈО", коју је 5. јануара поднела Политичка организација Раднички отпор и Група грађана Устани Србијо.

Пошто је утврђено да постоје недостаци који су сметња проглашењу Изборне листе, Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони наведене недостатке.

Комисија је размотрила и Изборну листу за избор народних посланика, коју је 5. јануара поднела Политичка организација "Воља народа". Утврђено је да постоје недостаци у документацији достављеној уз Изборну листу, који представљају сметњу за проглашење Изборне листе, па је Комисија донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатке.

Републичка изборна комисија је на овој седници прогласила Изборну листу број 19. "КОАЛИЦИЈА МАЂАРСКА СЛОГА - АНДРАШ АГОШТОН - ДР ПАЛ ШАНДОР". Ову Изборну листу поднела је 5. јануара Коалиција политичких странака: Демократска странка војвођанских Мађара и Демократска заједница војвођанских Мађара, а Комисија је утврдила да је листу са правно ваљаним изјавама подржало 4.104 бирача.

Комисија је утврдила да подносилац Изборне листе број 19, у складу са Законом о избору народних посланика, има положај коалиције политичких странака националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија је, такође, прогласила Изборну листу број 20. "РОМСКА ПАРТИЈА - ШАЈН СРЂАН". Изборну листу, коју је са правно ваљаним изјавама подржало 3.692 бирача, поднела је 5. јануара Ромска партија.

Комисија је утврдила да подносилац ове Изборне листе, у складу са Законом о избору народних посланика, има положај политичке странке националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 20. у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Седници Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

5. јануар 2007. године

117. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 4. јануара, прогласила Изборну листу број 17. "КОАЛИЦИЈА АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ". Ову Изборну листу поднела је 3. јануара Коалиција политичких странака: "Партија за демократско деловање" и "Демократска унија долине", а Комисија је утврдила да је листу правно ваљаним изјавама подржало 3.145 бирача.

Комисија је утврдила да подносилац Изборне листе број 17, у складу са Законом о избору народних посланика и Упутством РИК-а, има положај коалиције политичких странака националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија је разматрала Изборну листу кандидата за народне посланике у Народној скупштини под називом СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА-НЕНАД ВУКАСОВИЋ, коју је, 3. јануара, поднела политичка странка Социјалдемократија.

Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини "СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА-НЕНАД ВУКАСОВИЋ" да најкасније у року од 48 часова од пријема овог Закључка отклони недостатке листе.

Седници Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

4. јануар 2007. године

118. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Сто осамнаестој седници, одржаној 5. јануара, донела решења о измени решења о образовању радних тела у општинама Бач, Бачка Паланка, Ваљево, Владичин Хан, Стара Пазова и Тител.

Решењем Комисије утврђено је да Фаруш Исљами постаје члан, а Бехлул Селими заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, на предлог подносиоца Изборне листе број 17, "КОАЛИЦИЈЕ АЛБАНАЦА ПРЕШЕВСКЕ ДОЛИНЕ".

Комисија је усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 18. под називом "СОЦИЈАЛДЕМОКРАТИЈА - НЕНАД ВУКАСОВИЋ".

На седници су размотрена и одбијена као неоснована два приговора на Решење о проглашењу Изборне листе број 17.

Страна 32 1

 Врх стране