МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2006

Информације о одржаним седницама 2006. године

27. новембар 2006. године

100. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је стоту седницу 27. новембра. Председавао је Михаило Рулић, председник Комисије.

Комисија је размотрила и донела Решење о именовању представника Српске радикалне странке у проширени састав Републичке изборне комисије. Решењем је утврђено да Оливера Ивановић постаје члан, а Милан Терзић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Изборне листе број 4. "СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ".

26. новембар 2006. године

99. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Деведесет деветој седници, одржаној 26. новембра, донела решења о проглашењу Изборне листе број 4. "СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ" и о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 4. у проширени састав Републичке изборне листе и бирачких одбора.

Уз изборну листу, Српска радикална странка је Републичкој изборној комисији, у складу са законом, доставила пратећу документацију и 16. 194 правно ваљаних потписа бирача који подржавају листу.

На седници је усвојено и Решење којим се утврђује да Јованка Савиншек постаје члан, а мр Предраг Благојевић заменик члана Републичке изборне комисије, у проширеном саставу, на предлог странке Г 17 плус, предлагача Изборне листе број 2.

Четворо представника Центра за слободне изборе и демократију добило је овлашћење да прате рад Републичке изборне комисије.

Републичка изборна комисија је одлучила да се текст јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству објави преко сателитског програма РТС-а и телевизије Пинк, у листу "Вести", који излази у Франкфурту, "Вечерњим новостима", у издању за иностранство, у црногорским електронским медијима и листовима "Дан", "Побједа" и "Вијести" и на веб сајту Републичке изборне комисије.

На седници је одлучено да се омогући формирање појединих бирачких места са бројем бирача мањим од 100, на захтев општинских управа. О сличним захтевима, Комисија ће појединачно одлучивати.

Републичком заводу за статистику одобрена су средства у износу од 4.708.200 динара, за трошкове организације и реализације обраде података на утврђивању резултата гласања на изборима за народне посланике.

23. новембар 2006. године

98. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Деведесет осму седницу 23. новембра. Председавао је Дејан Ђурђевић, заменик председника Комисије.

Комисија је донела Решење којим је утврђено да Дејан Ђокић постаје члан, а Гордана Радић - Поповић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Изборне листе број 3. "ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ГРАЂАНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ - СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА - ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ"

21. новембар 2006. године

97. седница Републичке изборне комисије

Републичка избворна комисија је, на седници одржаној 21. новембра, прогласила Изборну листу број 3. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ГРАЂАНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ -СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА-ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ, коју је поднела коалиција политичких странака: Либерално демократска партија, Грађански савез Србије, Социјалдемократска унија и Лига социјалдемократа Војводине за избор народних посланика у Народну скупштину од 19. новембра, са допуном од 21. новембра. Комисија је утврдила да је подносилац ове Изборне листе у целости отклонио недостатке Изборне листе, како му је наложено закључком Републичке изборне комисије од 20. новембра, па је констатовавши да више не постоје сметње прогласила Изборну листу.

Комисија је донела Решење о испуњавању услова за одређивање представника подносиоца ове Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија је разматрала допис Генералног секратаријата Министарства спољних послова поводом закључка РИК-а, усвојеног 13 новембра. Закључком је једногласно затражено да се министарство обрати надлежним органима Републике Црне Горе, ради прибављања података о држављанима Републике Србије који имају пребивалиште на територији Црне Горе, са циљем да буду уписани у Посебан извод из бирачког списка, како би им се омогућило да гласају на предстојећим парламентарним изборима. Министарство је обавестило Комисију да је у припреми дипломатска нота Црној Гори којом би се затражила претходна сагласност ове Републике за организовање избора на њеној територији.

20. новембар 2006. године

96. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 20. новембра, разматрала Изборну листу за избор народних посланика коју је поднела Коалиција "Либерално демократска партија, Грађански савез Србије, Социјалдемократска унија, Лига социјалдемократа Војводине- Чедомир Јовановић".

Седници је председавао заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић.

Комисија је усвојила Закључак којим се подносиоцу Изборне листе "Либерално демократска партија, Грађански савез Србије, Социјалдемократска унија, Лига социјалдемократа Војводине - Чедомир Јовановић" налаже да најкасније у року од 48 сати од пријема закључка отклони уочене недостатке у документацији за предложене кандидате.

Републичка избворна комисија је донела Одлуку о одређивању боје гласачког листића и другог изборног материјала за гласање на изборима за народне посланике који су расписани за 21. јануар 2007. године. Одређено је да је гласачки листић (образац НП-14) - боје "шамоа" "Pantone 155 А", а контролни лист (образац НП-13) -розе боје "Pantone 250".

Комисија је усвојила и одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора за народне посланике и о другим трошковима. Одређена је накнада за закуп просторије у приватном власништву за бирачко место у износу од 3.000 динара, накнада за материјалне и друге трошкове у износу од 5.000 динара по одређеном бирачком месту, а у износу од 100 евра по одређеном бирачком месту у иностранству.

Члановима свих радних тела и начелницима управних округа са подручја АП Косова и Метохије утврђена је једнократна накнада у износу од по 15. 000 динара, начелнику општинске управе који координира рад радног тела једнократна накнада у износу од 20.000 динара, а начелницима градских управа за опште послове у градовима Крагујевцу, Нишу и Новом Саду који координирају рад радних тела за ове градове једнократна накнада у износу од по 25.000 динара. Председницима и заменицима председника бирачких одбора у сталном и проширеном саставу припада накнада од по 2.500 динара, а члановима бирачких одбора и њиховим заменицима од по 2.000 динара. Председницима и заменицима председника бирачких одбора у сталном и проширеном саставу на бирачким местима у иностранству припада накнада од по 50 евра, а члановима и њиховим заменицима од по 40 евра. Комисија је, такође, усвојила Одлуку о начину остваривања права на путне трошкове, трошкове смештаја и дневнице бирачких одбора у иностранству.

17. новембар 2006. године

95. седница Републичке изборне комисије

Изборну листу број 2. " Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ" за избор за народне посланике расписане за 21. јануар 2007. године.

Испред Демократске странке, Изборну листу са пратећом документацијом и 10. 564 правно ваљаних потписа бирача који подржавају Изборну листу, предао је Борис Ранкић, овлашћено лице за предају изборне листе. Испред странке Г 17 плус, Верица Калановић је предала Изборну листу са пратећом документацијом и 12.020 правно ваљаних потписа бирача.

Комисија је донела решења о испуњавању услова за одређивање представника подносилаца изборних листа у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. Подносиоци изборних листа представнике треба да одреде најкасније до 15 јануара 2007. године.

Решењем Комисије, на предлог Демократске странке, Славиша Војиновић је постао члан, а Тамара Стојчевић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

На седници је донета Одлука, којом је одређено да ће "Службени гласник Републике Србије" штампати гласачке листиће и други гласачки материјал за изборе за народне посланике расписане за 21. јануар 2007. године.

Утврђен је текст јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о расписивању избора за народне посланике. Републичка изборна комисија обратиће се надлежном Министарству са захтевом да хитно затражи од Црне Горе одобрење да држављанима Србије омогући да гласају на њеној територији.

Након што је размотрила приспеле приговоре, Комисија је донела одговарајућа решења.

15. новембар 2006. године

94. седница Републичке изборне комисије

Републичкаизборна комисија је, на седници одржаној 15. новембра, усвојила Предлог упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, са обрасцима, Предлог правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за народне посланике и Предлог рокова за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине.

Седницом је председавао председник Комисије Михаило Рулић.

На почетку седнице, члановима Републичке изборне комисије обратио се председник Народне скупштине Предраг Марковић. Он је рекао да је важно да изборна правила буду што пре утврђена и подсетио да је интенција законодавца приликом доношења измена Закона о избору народних посланика била да примени систем позитивне дискриминације на странке које заступају интересе националних мањина. Републичка изборна комисија има право да одлучи како ће идентификовати те странке и са којим бројем потписа ће оне подносити изборне листе, али при томе треба да води рачуна да не дође до гетоизације припадника националних мањина, рекао је Марковић.

Усвојеним Упутством су ближе уређена законска решења из Закона о избору народних посланика, нарочито она која се односе на састављање извода из бирачких спискова, одређивање и уређивање бирачких места, органе и тела за спровођење избора, објављивање збирне изборне листе, предају изборног материјала после гласања, спровођење избора на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија, стандарде изборног материјала, употребу језика и писма. Комисија је усвојила предлог према коме се обавезној документацији која се доставља уз изборну листу, прилаже и најмање 10.000 судски оверених изјава бирача који подржавају изборну листу сложених по азбучном реду презимена бирача, односно најмање 3.000 бирача ако изборну листу подноси политичка странка националне мањине или коалиција политичких странака националних мањина.
Усвајањем Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за народне посланике престала су да важе Правила усвојена 2003. године.

Комисија је усвојила Рокове за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора.

13. новембар 2006. године

93. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 13. новембра, разматрала Предлог упутства за спровођење Закона о избору народних посланика, са обрасцима, Предлог правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за народне посланике и Предлог рокова за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије.

Седницом Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

У расправи о предложеним актима је истакнуто да је неопходно благовремено створити услове како би наши грађани у Црној Гори и дијаспори могли гласати на парламентарним изборима 21. јануара 2007. године. У том смислу Комисија ће упутити допис министарствима надлежним за иностране и послове државне управе да одмах приступе ажурирању бирачког списка, припреми посебне евиденције наших грађана у Црној Гори, ажурирању те евиденције у иностранству и предузимању других потребних радњи. Важно је да дипломатско конзуларна представништва, благовремено, на законом прописан начин, обавесте бираче о расписивању избора, датуму одржавања и начину остваривања бирачког права, односно месту где ће бирачи у појединим државама гласати, речено је на седници.

6. новембар 2006. године

92. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Деведест другу седницу 6. новембра. Председавао је Михаило Рулић, председник Комисије.

Републичка изборна комисија је резмотрила приспеле приговоре на спровођење републичког референдума ради потврђивања новог Устава Републике Србије и усвојила одговарајуће акте.

Расправљано је о додатним средствима за покривање трошкова на територији појединих општина на Косову и Метохији.

На седници је договорено да Комисија изда саопштење за јавност, којим би се разјаснио поступак утврђивања Извештаја о спроведеном референдуму, јер су у појединим медијима непрецизно пренете изјаве чланова Комисије.

2. новембар 2006. године

91. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Деведесет првој седници, одржаној 2. новембра прогласила коначне резултате референдума о новом Уставу Републике Србије. Према резултатима, за потврђивање највишег правног акта гласало је 53,04 одсто од укупног броја уписаних бирача.

Гласање је спроведено 28. и 29. новембра на 8.401 гласачком месту у Републици Србији и 40 гласачких места у иностранству. Од 6.639.385 гласача, на референдум је изашло 3.645.517 (54,91 одсто). Од тог броја "за" је гласало 3.521.724 бирача и, како је саопштено на седници, сматра се да је Устав Републике Србије коначно усвојен. "Не" на гласачком листићу заокружило је 97.497 гласача (1,47одсто), а било је 25.866, односно 0,71 одсто неважећих листића.

Републичка изборна комисија је утврдила да је републички референдум ради потврђивања новог Устава Републике Србије успешно обављен у складу са Законом о референдуму и народној иницијативи и прогласила резулатат референдума пуноважним.

Седници je председавао председник Комисије Михаило Рулић.

2. новембар 2006. године

90. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 2. новембра, на Деведесетој седници, којој је председавао председник Михаило Рулић, одлучивала о достављеним приговорима.

На седници су одобрена додатна средства на име увећаних трошкова организовања гласања на републичком референдуму за Призренски и Пећки округ.

Комисија се упознала са Табелом Републичког завода за статистику са статистичким подацима, односно резултатима изјашњавања на републичком референдуму ради потврђивања новог Устава Републике Србије, одржаног 28. и 29. октобра.

Страна 32 1

 Врх стране