МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2003

Информације о одржаним седницама 2003. године

31. октобар 2003. године

82. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Осамдестдругу седницу 31. октобра у 14,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Приговора Југословенске левице на Решење Републичке изборне комисије 02 број 013-220/03 од 29. октобра 2003. године, којим је одбијен Предлог кандидата Ђорђа Поповића за председника републике Србије;
 2. Утврђивање Листе кандидата за избор председника Републике Србије на изборима 16. новембра 2003. године;
 3. Доношење решења о измени Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 4. Објављивање састава Републичке изборне комисије;
 5. Разно
 • утврђивање језичких варијанти за штампање изборног материјала.

Комисија је одбила, као неоснован, Приговор Југословенске левице на Решење Републичке изборне комисије којим је одбачена кандидатура Ђорђа Поповића за председника Републике.

Утврђена је Листа кандидата за избор председника Републике Србије заказаних за 16. новембар. Редослед кандидата на Листи одређен је по азбучном реду, и то:

 1. Авлијаш Радослав
 2. Илић Велимир
 3. Мићуновић Драгољуб
 4. Николић Томислав
 5. Ристичевић Маријан
 6. Томић С Драган.

Комисија је донела Решење о измени Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије. О промени места гласања грађани ће бити информисани путем Обавештења.

На седници је објављен пун састав Републичке изборне комисије, са именима по једног члана и једног заменика члана који представљају сваког предлагача кандидата за председника Републике.

Комисија је утврдила језичке варијанте за штампање изборног материјала. У складу са Законом о правима националних мањина и статутима општина у којима националне мањине живе, гласачки листићи, Листа кандидата и извештаји бирачких одбора биће израђени на српском језику, латиничним и ћириличном писмом, као и на језицима мањина, и то: албанском, бугарском, босанском, мађарском, румунском, русинском, словачком, хрватском и чешком.

9. октобар 2003. године

81. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетдевету седницу 27. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидатуре Ђорђа Поповића за председника Републике Србије, који је поднела Ј7угословенска левица, са Прелогом Решења о одбијању Кандидатуре;
 2. Разматрање приговора Милована Петровића из Инђије на Решење Републичке изборне комисије 02 број 013-217/03 од 27. октобра 2003. године, са Предлогом Решења о одбијању приговора;
 3. Разно.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се одбија кандидатура Ђорђа Поповића за председника Републике Србије, чији предлагач, Југословенска левица, није у целости и благовремено поступила по налозима из Закључка Комисије о исправљању недостатака, тј. није доставила довољан број изјава бирача о подржавању кандидатуре ни списак бирача који подржавају кандидатуру у писаној и електронској форми (компкт диск).

Комисија је, као неоснован, одбацила Приговор Милована Петровића на Решење Комисије којим му је одбачена кандидатура за председника Републике.

28. октобар 2003. године

80. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Осамдесету седницу 28. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога решења о утврђивању лица која улазе у приширени састав Републичке изборне комисије као представници Демократске странке Отаџбине, предлагача кандидата за председника Републике Србије;
 2. Договор у вези са пријемом Решења о закључењу бирачких спискова и утврђивањем укупног броја бирача;
 3. Разно.

Комисија је донела Решење којим се утврђује да, на предлог Демократске странке Отаџбина, Слободан Поповац постаје члан а Васо Цвијић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

На седници је разговарано о пријему бирачких спискова и утврђивању укупног броја бирача. Општине ће, по закључењу, бирачке спискове доставити Комисији, са решењима о закључењу бирачког списка. На основу бирачких спискова општина на територији Републике Србије, Комисија ће утврдити укупан број бирача.

27. октобар 2003. године

79. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетдевету седницу 27. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Демократска странка Отаџбина, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Југословенска левица, са Предлогом закључка;
 3. Разматрање Предлога кандидата Милована Петровића за председника Републике који је поднела група грађана, са Предлогом закључка;
 4. Разматрање представке - отвореног писма за јавност Радивоја Милутиновића;
 5. Разно.

Комисија је потврдила кандидатуру Радослава Авлијаша, коју је поднела Демократска странка Отаџбина. Усвојено је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Размотрен је предлог кандидата за председника који је поднела Југословенска левица. С обзиром на то да је Југословенска левица доставила свега 1 078 изјава бирача о подржавању кандидатуре Ђорђа Поповића и није доставила сређен списак тих бирача, као ни овлашћење лица за подношење кандидатуре, Закључком Републичке изборне комисије наложено је да се ови недостаци исправе у року од 48 часова.

Kомисија је одбацила кандидатуру Милована Петровића коју је поднела група грађана, с обзиром на то да је поднета од неовлашћеног предлагача, без оверених изјава бирача и законом прописане документације.

25. октобар 2003. године

78. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетосму седницу 25. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 2. Разно.

Комисија је усвојила Решење о одређивању бирачких места на територији Републике Србије, којом је одређено 8 578 бирачких места за изборе за председника Републике Србије заказаних за 16. новембар 2003. године.

23. октобар 2003. године

77. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетседму седницу 23. октобра у 14,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Млађана Ивановића на Решење Републичке изборне комисије о одбијању кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије, по пресуди Врховног суда Србије Уж. 82/03;
 2. Информација о начину обавештавања бирача о дану гласања и ажурирању бирачких спискова;
 3. Разно.

На седници је разматран приговор Млађана Ивановића на Решење Републичке изборне комисије о одбијању кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије, по пресуди Врховног суда Србије. Усвојено је Решење којим је приговор одбијен као неоснован.

Комисија је усвојила Одлуку о накнади материјалних и других трошкова за одређено бирачко место, којом је одређена накнада за закуп просторије одређене за бирачко место у износу од 2 000,00 динара ако просторија није у државном или друштвеном власништву.За материјалне и друге трошкове по одређеном бирачком месту одређена је накнада од 4 000,00 динара.

Чланови Републичке изборне комисије одобрили су издавање овлашћења представницима ОЕБС-а за праћење рада изборних комисија у поступку избора за председника Републике Србије.

21. октобар 2003. године

76. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетшесту седницу 21. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Демократска опозиција Србије, са Предлогом решења о утврђивању услова за о одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога одлуке о начину увида у скуп бирачких спискова општина на територији Републике Србије;
 3. Разматрање Предлога одлуке о начину увида у компакт диск са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије;
 4. Разматрање захтева ЦЕСИД-а за издавање овлашћења представницима ЦЕСИД-а за праћење рада изборних комисија јединица локалне самоуправе, бирачких одбора и Републичког завода за статистику у поступку избора председника Републике Србије;
 5. Разно.

Комисија је констатовала да је Небојша Мандић испред Демократске опозиције Србије, као овлашћено лице за подношење Предлога кандидата доставио Потврду о бирачком праву, Потврду о пребивалиштву, Уверење о држављанству, списак бирача који подржавају Предлог кандидата са 19 639 судски оверених изјавa бирача, од којих 19 497 валидних, и овлашћење лица да поднесе Предлог кандидата, као и да је проф. др Драгољуб Мићуновић потписао Изјаву о прихватању кандидатуре. Донето је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Србије проф. др Драгољуб Мићуновић и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Комисија је донела решење којим се утврђује да на предлог Демократске опозиције Србије Лејла Руждић-Трифуновић постаје члан а Слободан Вучковић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Републичка изборна комисија поново је расправљала о представљању скупа бирачких спискова на интернету. Усвојена је Одлука да се о начину увида у скуп бирачких спискова општина на територији Републике Србије путем интернета упути обавештење о томе да сваки грађанин путем интернета може извршити увид у јединствени бирачки списак са стањем до 1. августа, односно 1. новембра 2003. године, ради провере уписа и обавештења о броју и адреси бирачког места.

На седници је усвојена и Одлука о начину увида у компакт диск са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије. Према Одлуци, чланови Републичке изборне комисије и овлашћени представници предлагача кандидата за председника Републике имају право увида у компакт дискове са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије од 1. августа и 1. новембра ове године, које доставља Министарство за државну управу и локалну самоуправу.

Чланови Републичке изборне комисије одобрили су издавање овлашћења представницима ЦЕСИД-а за праћење рада изборних комисија јединица локалне самоуправе, бирачких одбора и Републичког завода за статистику у поступку избора за председника Републике Србије.

20. октобар 2003. године

75. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетпету седницу 20. октобра у 11,00 часова. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Социјалистичка народна странка, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивању услова за одређивању представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је констатовала да је Проф др Бранислав Ивковић испред Социјалистичке народне странке, као овлашћено лице за подношење Предлога кандидата доставио Потврду о бирачком праву, Потврду о пребивалиштву, Уверење о држављанству, списак бирача који подржавају Предлог кандидата са 10 675 судски оверених изјавa бирача, од којих 10 583 валидне, и овлашћење лица да поднесе Предлог кандидата, као и да је Драган Томић потписао Изјаву о прихватању кандидатуре. Донето је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Србије Драган Томић Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Комисија је донела решења којима се утврђује да на предлог Социјалистичке народне странке Зоран Д. Николић постаје члан а Милан Нешковић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисији је достављено Опште обавезујуће упутство у предизборној кампањи за избор председника Републике Србије, којим се обавезују радиодифузни сервиси и комерцијалне телевизијске и радио станице да примењују упутства и одлуке Републичке радиодифузне агенције у вези са равномерним и бесплатним представљањем председничких кандидата као и плаћеним предизборним огласима, прилозима и спотовима председничких кандидата.

19. октобар 2003. године

74. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетчетврту седницу 19. октобра у 10,00 часова. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Млађана Ивановића на Решење Републичке изборне комисије о одбијању кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије, по пресуди Врховног суда Србије Уж. 80/03.

Комисија је одбацила, као неоснован, приговор Млађана Ивановића на Решење којим се одбија проглашење за кандидата за председника Републике.

17. октобар 2003. године

73. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесеттрећу седницу 17. октобра у 10,30 часова. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Политичка организација за демократске промене "Нова Србија", са Предлогом решења о утврђивању услова за о одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање предлога Народне сељачке странке о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Разно.

Комисија је констатовала да је Драган Јовановић испред Политичке организације за демократске промене "Нова Србија", као овлашћено лице за подношење Предлога кандидата доставио Потврду о бирачком праву, Потврду о пребивалиштву, Уверење о држављанству, списак бирача који подржавају Предлог кандидата са 11373 судски оверене изјаве бирача, од којих 11 193 валидне, и овлашћење лица да поднесе Предлог кандидата, као и да је Велимир Илић потписао Изјаву о прихватању кандидатуре.

Усвојено је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Србије Велимир Илић и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Комисија је донела решења којима се утврђује да на предлог Народне сељачке странке Данило Вуксановић постаје члан а Милева Димитријевић заменик члана а на предлог "Нове Србије" Жељко Јурић постаје члан а Љиљана Берић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

16. октобар 2003. године

72. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетдругу седницу 16. октобра у 10,30 часова. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Народна сељачка странка, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивању услова за одређивању представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;

2. Разно.

Комисија је констатовала да је подносилац Предлога кандидата доставио Потврду о бирачком праву, Потврду о пребивалиштву, Уверење о држављанству, списак бирача који подржавају Предлог кандидата са 10 749 судски оверених изјава бирача, од којих 10 247 валидних и овлашћење лица да поднесе Предлог кандидата и да је Маријан Ристичевић потписао Изјаву о прихватању кандидатуре.

Донето је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Србије Маријан Ристичевић и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Републичка изборна комисија упутила је апел општинским изборним комисијама на територији Републике Србије да обезбеде услове особама са инвалидитетом за испуњавање њихове грађанске дужности .

14. октобар 2003. године

71. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесетпрву седницу 14. октобра у 10,30 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Млађана Ивановића на Решење Републичке изборне комисије о одбијању кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије;
 2. Разматрање приговора Млађана Ивановића на Закључак Републичке изборне комисије којим је подносиоцу Предлога кандидата Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије наложено отклањање недостатака у кандидатури;
 3. Доношење одлуке о начину увида у скуп бирачких спискова општина на територији Републике Србије;
 4. Разно.

Комисија је одбацила због неблаговремености приговор Млађана Ивановића, представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике, на решење Републичке изборне комисије којим се одбија проглашење за кандидата за председника Републике Милисава Ж. Марковића и приговор Млађана Ивановића на Закључак Комисије којим је наложено да подносилац кандидатуре за Марковић Милисава у законском року отколони недостатке садржане у Предлогу кандидата.

Републичка изборна комисија расправљала је о могућности увида у бирачки списак преко интернета.

Предвиђено је да чланови Републичке изборне комисије и овлашћени представници предлагача кандидата за председника Републике увид у компакт диск са скупом бирачких спискова могу извршити у седишту Комисије у присуству стручног лица које обезбеђује Комисија.

Бирачима би био омогућен увид у бирачки списак на интернету, ради провере уписа и обавештења о броју и адреси бирачког места једноставним уносом матичног броја бирача на одређену интернет адресу. 

О представљању бирачког списка на интернету говорио је Ивица Ежденци, заменик министра за државну управу и локалну самоуправу, који је Комисији предао компакт диск са скупом бирачких спискова.

11. октобар 2003. године

70. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамдесету седницу 11. октобра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

Комисија је разматрала следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије;
 2. Разно.

Комисија је разматрала Предлог кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије и донела Решење којим се одбија проглашење Марковића за кандидата због тога што подносилац није у предвиђеном року поступио по налозима из Закључка Комисије од 8. октобра у смислу отклањања недостатака.

На седници је разговарано и о могућности презентације бирачког списка на интернету у циљу лакшег увида бирача у списак.

8. октобар 2003. године

69. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Шездесетдевету седницу 8. октобра у 15,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматање предлога кандидатуре Милисава Ж. Марковића за председника Републике Србије;
 2. Доношење одлуке о одређивању штампарије за штампарије за штампање гласачких листића;
 3. Разно.

Комисија је размотрила предлог кандидатуре Милисава Ж. Марковића и донела Закључак којим се утврђује да предлог садржи недостатке и налаже подносиоцу да их отклони у року од 48 сати од достављања Закључка.

Чланови Комисије већином гласова подржали су предлог да се гласачки листићи за избор председника Републике штампају у штампарији "Службеног гласника Републике Србије".

30. септембар 2003. године

68. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Шездесетосму седницу 30. септембра у 9,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Српска радикална странка, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивању услова за одређивању представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно:
 • договор о штампању изборног материјала
 • информација о захтевима Социјалдемократије
 • обавештење предлагачима кандидата.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава за кандидата за председника Републике Србије Томислав Николић, Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора иРешење којим се утврђује да Зоран Красић постаје члан а Вјерица Радета заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Заменик председника Комисије, Раде Терзић обавестио је присутне чланове о разговору са начелницима округа са Косова и Метохије и проблемима у вези са спровођењем избора за председника Републике на територији те Покрајине, који се односе на одређивање бирачких места, бирачки списак и трошкове избора. Комисија је усвојила Одлуку о спровођењу изборних радњи за избор председника Републике на подручју Аутономне покрајине Косова и Метохије.

Републичка изборна комисија упутиће Социјалдемократији Закључке са претходне седнице у вези са захтевом за враћање мандата а Вуку Обрадовићу мандат народног посланика не може бити враћен јер му никада није ни додељен.

19. септембар 2003. године

67. седница Републичке изборне комисије

Шездесетседма седница Републичке изборне комисије одржана је 19. септембра у 14,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић. На седници је разматран следећи дневни ред:

 1.  Договор о спровођењу изборних радњи за избор председника Републике (утврђивање рокова );
 2. Утврђивање текста образаца за спровођење изборних радњи у поступку избора председника Републике;
 3. Договор у вези са обезбеђивањем средстава за трошкове спровођења избора;
 4. Разматрање закључака Административног одбора Народне скупштине Републике Србије поводом примене Одлуке Уставног суда Републике Србије број IУ - 197/ 02 од 27. маја 2003. године;
 5. Давање мишљења о примени члана 6. Закона о локалним изборима, по захтеву Општинске изборне комисије Бујановац;
 6. Разматрање захтева Завода за информатику и статистику Града Београда за надокнаду средстава на име обраде података из бирачких спискова за општине са подручја Републике Србије које ручно воде бирачке спискове;
 7. Разно ( одређивање координатора, подела задужења и образовање Комисије за уништавање изборног материјала са претходних председничких избора).

Комисија је утврдила рокове за обављање изборних радњи у поступку избора за председника Републике Србије који је расписан за 16. новембар 2003. године. Усвојена је Одлука о обрасцима за спровођење изборних радњи у поступку избора председника Републике, Одлука о накнадама за рад у органима за спровођење избора за председника Републике и Одлука о образовању Комисије за уништавање изборног материјала.

По разматрању Закључака Административног одбора Народне скупштине Републике Србије, Републичка изборна комисија усвојила је Закључке у вези са спровођењем Одлуке Уставног суда.

8. јул 2003. године

66. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесетшесту седницу 8. јула 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног места у Народној скупштини Републике Србије;
 2. Доношење Одлуке о накнадама за рад у Републичкој изборној комисији;
 3. Разно.

Комисија је утврдила:

 • Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије, и донела:

  - Одлуку о накнадама за рад у Републичкој изборној комисији.

31. март 2003. године

65. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесетпету седницу 31. марта 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о утрошеним средствима за спровођење избора за председника Републике Србије, који су одржани 29. септембра, 13. октобра и 8. децембра 2002. године;
 2. Разно.

Републичка изборна комисија усвојила је:

 • Извештај о утрошеним средствима за спровођење избора за председника Републике Србије, који су одржани 29. септембра, 13. октобра и 8. децембра 2002. године;

24. март 2003. године

64. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесетчетврту седницу 24. марта 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије;
 2. Разно.

На седници је усвојен:

 • Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије;

21. март 2003. године

63. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесеттрећу седницу 21. марта 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије;
 2. Разно.

6. март 2003. године

62. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесетдругу седницу 6. марта 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичог места у Народној скупштини Републике Србије;
 2. Разно.

На седници је усвојен:

 • Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичог места у Народној скупштини Републике Србије;

25. фебруар 2003. године

61. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесетпрву седницу 25. фебруара 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај о спроведеном гласању за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе у Народној скупштини Републике Србије;
 2. Разно.

На седници је усвојен:

 • Извештај о спроведеном гласању за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе у Народној скупштини Републике Србије;

21. фебруар 2003. године

60. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шездесету седницу 21. фебруара 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о одбацивању Предлога Социјалдемократије за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 2. Разматрање Предлога збирне листе кандидата за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 3. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење о одбацивању Предлога Социјалдемократије за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе,
 • Збирна листа кандидата за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе.

19. фебруар 2003. године

59. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетдевету седницу 19. фебруара 2003. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 2. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе Странке српског јединства сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе Српске радикалне странке сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да Предлог који је поднео председник Социјалдемократије није поднет од стране овлашћеног предлагача, као и да се два предложена лица не могу сматрати кандидатима;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе "Србија"-Нова Србија, Сељачка странка Србије сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДОС - Демократска алтернатива сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДОС - Социјалдемократска партија сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДХСС - Самостална Србија сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДОС - др Војислав Коштуница - Демократска странка Србије сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДОС - Нова Србија сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе ДОС - Реформа Србије сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе Народни социјалисти сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;
 • Решење којим се утврђује да је Предлог посланичке групе Социјалистичка партија Србије сачињен и поднет у складу са Законом о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе;

Страна 32 1

 Врх стране