МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

20. октобар 2018. године

90. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на 90. седници, одржаној 20. октобра 2018. године, донели три закључка којима се налаже предлагачима изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018.године, да најкасније у року од 48 часова отклоне недостатке изборних листа.

Закључцима је наложено Групи бирача „Роми за Србију“, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне  мањине, да достави Републичкој изборној комисији најмање 329 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача, затим Удружењу „Албански форум за економски развој у Србији“, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Национаналог савета албанске националне мањине, да достави Републичкој изборној комисији најмање 15 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача и Групи бирача За ромски Спас, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине, да достави Републичкој изборној комисији најмање 200 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа Уједињена партија Рома – Jekutni Partija Romani, коју је 19.октобра 2018.године, поднела Уједињена партија Рома - Jekutni Partija Romani, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Листа има 26 кандидата и подржана је са 796 правно ваљаних оверених изјава бирача. 

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о изменама и допуни Одлуке о одређивању броја, састава и подручја рада радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4.новембар 2018.године, као и Одлуку о измени и допуни Одлуке о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Заменик секретара Републичке изборне комисије Бранко Маринковић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да је Министарство државне управе и локалне самоуправе доставило Решење о закључењу посебног бирачког списка националних мањина у који је укупно уписано 507.183 бирача.  За 18 националних мањина, које своје представнике за националне савете бирају на непосредним изборима, уписнао је укупно 462.759 бирача, а за припаднике четири националне мањине, и то македонске, хрватске, црногорске и руске, које своје представнике за националне савете бирају путем електорске скупштине, уписано је укупно 44.424 бирача. Такође, бирачки списак има 3.402 извода за 926 бирачких места.

Маринковић је обавестио и да је предлагач Изборне листе „Ти бираш своју будућност“ за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине предложио лице овлашћено за надгледање рада органа за спровођење избора, као и да је Организација за фер изборе и демократију поднела пријаву за праћење рада органа за спровођење избора за чланове националних савета националних мањина.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

19. октобар 2018. године

89. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 89. седници, одржаној 19. октобар 2018. године, донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО, за непосредне изборе и чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

У наставку седнице, чланови РИК су донели Решење о проглашењу Изборне листе Чеси Војводине, Београда и Шумадије – за Чехе целе Србије / Češi z Vojvodiny, Bĕlehradu a Šumadie – pro Čechy celého Srbska, за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднело Удружење „Чешка беседа Београд“.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

19. октобар 2018. године

88. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 88. седници, одржаној 19. октобар 2018. године, донела Закључак о отклањању недостатака Изборне листе Лига Словака Војводине Liga Slovákov Vojvodiny, за непосредне изборе и чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Чланови Републичке изборне комисије су донели и решења о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

 • Изборна листа „БУДУЋНОСТ АШКАЛИЈА“, коју је 19. октобра 2018. године поднела Група бирача „БУДУЋНОСТ АШКАЛИЈА“;
 • Изборна листа „КАЛИНА“ – ПЕТАР ЗАКАМАРОК, коју је 17. октобра 2018. године поднело Удружење УКРАЈИНСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „КАЛИНА“ и
 • Изборна листа МЛАДИ ИМАЈУ ПРЕДНОСТ – МЛАДИ МАЮ ПРЕДНОСЦ, коју је 19. октобра 2018. године поднело Удружење Матица русинска.

У наставку седнице, чланови РИК су донели Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

18. октобар 2018. године

87. седница Републичке изборне комисије

На 87. седници, одржаној 18. октобра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су три решења којима се проглашавају изборне листе за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018.године, и то:

 1. Изборна листа АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО – ИЉАЗ РАМАДАНОВИЋ, коју је 18.октобра 2018.године, поднела Група бирача АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО, за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, која има 10 кандидата и подржана је са укупно 61 правно ваљаном овереном изјавом бирача;
 2. Изборна листа „То смо ми“ – Природни покрет – „Това сме ние“ – природно движение – Владимир Захаријев – Владимир Захарийев, коју је 18. октобра 2018.године, поднела Политичка странка „То смо ми“ – Природни покрет – „Това сме ние“  природно движение, за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, која има 19 кандидата и подржана је са укупно 234 правно ваљаних оверених изјава бирача;
 3. Изборна листа ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА АЛБАНАЦА – Др сци. РАГМИ МУСТАФА PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – Dr Sc. RAGMI MUSTAFA, коју је 18. октобра 2018.године, поднела Демократска партија Албанаца – Partia demokratike Shqiptare, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, која има 15 кандидата и подржана је са укупно 362 правно ваљане оверене изјаве бирача.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је решења којима се одбацују као неблаговремени, приговори заступника Удружења Ромски Центар за стратегију, развој и демократију и бирача Милоша Михајловића против Решења о проглашењу Изборне листе САВЕЗ ДРУШТАВА РОМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „СЛОЖНО И ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА РОМА“.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Прешево.

Председник Републичке изборне комисије обавестио је чланове да је Републичка изборна комисија добила Решење Управног суда којим се жалба начелника Општинске управе општине Тутин, изјављена притив решења Републичке изборне комисије одбацује, јер је приговор неблаговремен и поднет од стране неовлашћеног лица.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

17. октобар 2018. године

86. седница Републичке изборне комисије

На 86. седници, од 17. октобра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су четири решења којима се проглашавају изборне листе за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018.године.
Донета су решења о проглашењу следећих изборних листа:

 1. Изборна листа Словенци заједно – Slovenci skupaj, коју је 17.октобра 2018.године, поднело Удружење Друштво Словенаца у Београду – Друштво Сава, за непосредне изборе за чланове Националног савета словеначке националне мањине, која има 15 кандидата и подржана је са укупно 167 правно ваљаних оверених изјава бирача;
 2. Изборна листа „СЛАВКО БАРАНОВСКИ“ – „ДОБРА ВОЉА“, коју је 17. октобра 2018.године, поднела Група бирача „СЛАВКО БАРАНОВСКИ“ – „ДОБРА ВОЉА“, за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, која има осам кандидата и подржана је са укупно 78 правно ваљаних оверених изјава бирача;
 3. Изборна листа Сами Салиху – Покрет за реформе / Sami Salihu – Lëvizja për Reforma, коју је 17. октобра 2018.године, поднела Група бирача Покрет за Реформе, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, која има 12 кандидата и подржана је са укупно 403 правно ваљане оверене изјаве бирача, и
 4. Изборна листа ПОДУНАВСКЕ НЕМИЦЕ И НЕМЦИ, СВИ ЗАЈЕДНО – DONAUSCHWÄBINNEN UND SCHWABEN, ALLE ZUSAMMEN!, коју је 17. октобра 2018.године, поднелo Немачко удружење Бела Црква, за непосредне изборе за чланове Националног савета немачке националне мањине, која има 15 кандидата и подржана је са укупно 55 правно ваљаних оверених изјава бирача.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже Удружењу УКРАЈИНСКО КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „КАЛИНА“, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета украјинске националне мањине за непосредне изборе расписане за 4.новембар 2018.године, да најкасније у року од 48 часова отклони недостатак изборне листе, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање две недостајуће правно ваљане оверене изјаве бирача који подржавају изборну листу.

Председник Владимир Димитријевић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да Група бирача „Уједињење Бугара у Србији“/Група от избиратели „Съединение на българите в Сърбия“ повлачи Изборну листу Уједињење Бугара у Србији/Съединение на българите в Сърбия, коју је поднела 2.октобра 2018.године за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године и која је проглашена Решењем Републичке изборне комисије од 2.октобра 2018.године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

16. октобар 2018. године

85. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 85. седници, одржаној 16. октобра 2018. године,  донела решења о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

 • Изборна листа „СТАРИ ДЕДО“ / „STARI DEDO“, коју је 16. октобра 2018. године поднело УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ОЧУВАЊЕ ИСТОРИЈЕ, КУЛТУРЕ И ТРАДИЦИЈЕ „СТАРИ ДЕДО“;
 • Изборна листа Хеј, Словаци! – Михал Балаж,  Hej, Slováci! - Michal Baláž, коју је 16. октобра 2018. године поднела Група бирача Хеј, Словаци!;
 • Изборна листа И ми смо Русинке / Русини – И ми Рускинї / Руснаци, коју је 16. октобра 2018. године поднела Група бирача Русинке / Русини;
 • Изборна листа НЕМАЧКА ЛИСТА – DEUTSCHE LISTE, коју је 16. октобра 2018. године поднела Група бирача НЕМАЧКА ЛИСТА;
 • Изборна листа ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО! ЗА РУМУНЕ – Даниел Петровић CINSTE ȘI DEMNITATE! PENTRU ROMÂNI – Daniel Petrovici, коју је 16. октобра 2018. године поднело Удружење РУМУНСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕМОКРАТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И ЉУДСКА ПРАВА;
 • Изборна листа ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП КАМБЕРИ  PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI, коју је 16. октобра 2018. године поднела ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK;
 • Изборна листа МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Жолдош Ференц – MAGYAR MOZGALOM, Zsoldos Ferenc, коју је 16. октобра 2018. године поднело Удружење Мађарски покрет и
 • Изборна листа Румунско братство - Frația românească, коју је 16. октобра 2018. године поднела Група бирача Румунско братство.

У наставку седнице, чланови  Републичке изборне комисије донели су одлуке о именовању чланова одбора за спровођење избора за чланове националних савета македонске, руске, хрватске и црногорске националне мањине путем електорских скупштина, расписаних за 4. новембар 2018. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

16. октобар 2018. године

84. седница Републичке изборне комисије

На 84. седници, одржаној 16. октобра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су два решења којима се проглашавају изборне листе за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018. године.

Донета су решења о проглашењу следећих изборних листа:

 1. Изборна листа САВЕЗ ДРУШТАВА РОМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „СЛОЖНО И ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА РОМА“, коју је 15.октобра 2018.године, поднела Група бирача САВЕЗ ДРУШТАВА РОМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, која има 35 кандидата и подржана је са укупно 655 правно ваљаних оверених изјава бирача;
 2. Изборна листа ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК“ – ИВАН КУЗМА, коју је 16. октобра 2018.године, поднела Група бирача „СЕЊУК“ – ИВАН КУЗМА, за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, која има 15 кандидата и подржана је са укупно 64 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Председник Републичке изборне комисије обавестио је чланове да је одржан састанак Радне групе за штампање изборног материјала чији су чланови верификовали предложене обрасце, које је доставило ЈП „Службени гласник“.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

15. октобар 2018. године

83. седница Републичке изборне комисије

На 83. седници, одржаној 15. октобра 2018. године, Републичка изборна комисија је донела је Решење којим се проглашава Изборна листа КОЛОМЕЈКА – Никола Љаховић, коју је 14.октобра 2018.године, поднело Удружење Друштво за неговање украјинске културе „Коломејка“, за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Изборна листа има 13 кандидата и подржана је са укупно 62 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Републичка изборна комисија је донела је и Решење којим се проглашава Изборна листа „Твој народ, твој глас – Заједно за Украјинце – Мирослав Хочак“, коју је 14.октобра 2018.године, поднело Удружење УКРАЈИНСКО-СРПСКА ПОСЛОВНА КОМОРА, за непосредне изборе за чланове Националног савета украјинске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Ова Изборна листа има 14 кандидата и подржана је са укупно 68 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

12. октобар 2018. године

82. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 82. седници, одржаној 12. октобра 2018. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Листа слободних кандидата Лïстина шлɛбодних кандидатох, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднело Удружење КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО ДРУШТВО „ЖЕТВА“ КУЦУРА.

РИК је одлучивала о приговору начелника Градске управе за изворне и поверене послове града Новог Пазара на Одлуку о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за град Нови Пазар и донела Решење којим се Приговор одбацује, као поднет од неовлашћеног лица.

РИК је одлучивала о приговору начелника Општинске управе Тутин на Одлуку о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Тутин и донела Решење којим се Приговор одбацује, као неблаговремен и поднет од неовлашћеног лица.

РИК је одлучивала и о приговору начелника Општинске управе општине Сјеница на Одлуку о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Сјеница и донела Решење којим се Приговор одбацује, као неблаговремен и поднет од неовлашћеног лица.

У наставку седнице, чланови РИК су донели Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4. новембар 2018. године.

Републичка изборна комисија донела је и Одлуку о одређивању броја, састава и подручја рада радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године.

Чланови РИК донели су Одлуку о допуни Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Неготин и Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општине Књажевац и Сокобања.

Под тачком разно, чланови РИК констатовали су да ће на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године, Академске иницијативе „Форум 10“ пратити изборе у својству домаћих посматрача, а да је предлагач Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDЈELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin за надгледање рада Републичке изборне комисије овластио двоје својих представника.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

9. октобар 2018. године

81. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 81. седници, одржаној 9. октобра 2018. године, донела је Решење којим се проглашава Изборна листа „ГРЦИ ЗАЈЕДНО – EΛΛHNEΣ MAZI“ – Петар Родифцис-Нађ, коју је 9.октобра 2018.године, поднело Удружење српско-грчког пријатељства „Кантакузина“ за Подунавски округ, Смедерево, за непосредне изборе за чланове Националног савета грчке националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 62 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Републичка изборна комисија је донела је и Решење којим се проглашава Изборна листа СНАГА РУМУНА-ТИХАН МАТАСАРЕВИЋ PUTEREA ROMȂNILOR-TIHAN MATASAREVICI, коју је 4.октобра 2018.године, поднело Удружење Традиција и култура Влаха „ДУНАВ“, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Предлагач Изборне листе је поступио по Закључку Републичке изборне комисије од 5.октобра 2018.године и отклонио недостатак Изборне листе, ускладивши одредбе Статута Удружења са називом националне мањине за избор чијег националног савета је поднео изборну листу кандидата. Изборна листа има 11 кандидата и подржана је са укупно 232 правно ваљане оверене изјаве бирача.

У наставку седнице, заменик председника Републичке изборне комисије Жељка Радета поднела је извештај о свом и учешћу члана Републичке изборне комисије Марка Јанковића у посматрачкој мисији општих избора у Босни и Херцеговини.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

8. октобар 2018. године

80. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 80. седници, одржаној 8. октобра 2018. године, донела је Решење којим се проглашава Изборна листа ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – Др сц НАГИП АРИФИ PARTIA DEMOKRATIKE – Dr sc NAGIP ARIFI, коју је 8.октобра 2018.године, поднела Демократска партија – Partia demokratike, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 385 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Чланови Републичке изборне комисије донели су одлуке о образовању радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4.новембар 2018.године. Укупно је образовано 94 радна тела, од којих 74 за подручја са по једном јединицом локалне самоуправе и 20 за по више јединица локалних самоуправа.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

5. октобар 2018. године

79. седница Републичке изборне комисије

На 79. седници, одржаној 5. октобра 2018. године, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа РЕСПЕКТ ЗА РОМЕ – ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ, коју је 5.октобра 2018.године поднело Удружење Ромски Центар за стратегију, развој и демократију, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине расписане, за 4.новембар 2018.године. Изборна листа има 24 кандидата, а подржана је са 643 правно ваљане оверене изјаве бирача. 

Републичка изборна комисија донела је и Решење којим се проглашава Изборна листа АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ (АЗП) – ШЋИПРИМ АРИФИ ALTERNATIVA PЁR NDRYSHIM (APN) – SHQIPRIM ARIFI, коју је 4.октобра 2018.године поднела Политичка странка Алтернатива за промене – Alternativa pёr ndryshim, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године. Подносилац Изборне листе поступио је у складу са Закључком Републичке изборне комисије од 5.октобра 2018.године и отклонио недостатак Изборне листе у погледу броја потребних изјава бирача за подршку Изборној листи. Ова Изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 367 правно ваљаних оверених изјава бирача. 

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове национланих савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године, као и Одлуку о изменама Одлуке о одређивању броја, састава и подручја рада радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националаних савета националних мањина, расписаних за 4.новембар 2018.године. 

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.  

5. октобар 2018. године

78. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 78. седници, одржаној 5. октобра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа „Заједница Чеха у Србији“/ “Česka komunita v Srbsku”, коју је 4.октобра 2018.године поднела Група бирача „Заједница Чеха у Србији“, за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Ова изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 76 правно ваљаних оверених изјава бирача.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су Закључак којим се налаже Удружењу Традиција и култура Влаха „ДУНАВ“, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета румунске националне мањине, за непосредне изборе расписане за 4. новембар 2018. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања Закључка, отклони недостатак изборне листе тако што ће ускладити одредбе Статута Удружења са називом националне мањине за избор чијег националног савета је поднело изборну листу кандидата и Републичкој изборној комисији доставити доказ о извршеном усклађивању.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење којим се проглашава Изборна листа РОМИ ОДЛУЧНО ЗА СРБИЈУ, коју је 2.октобра 2018.године поднела Група бирача РОМИ ОДЛУЧНО ЗА СРБИЈУ, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, расписане за 4.новембар 2018.године, имајући у виду да је подносилац Изборне листе поступио у складу са Закључком Републичке изборне комисије од 2.октобра 2018.године и отклонио недостатак Изборне листе у погледу броја потребних изјава бирача за подршку Изборној листи. Ова изборна листа има 20 кандидата и подржана је са укупно 629 правно ваљаних оверених изјава бирача.

На крају седнице, Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже Политичкој странци Алтернатива за промене – Alternativa pёr  ndryshim, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине, за непосредне изборе расписане за 4. новембар 2018. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања Закључка, отклони недостатак изборне листе тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 12 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборну листу.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

2. октобар 2018. године

77. седница Републичке изборне комисије

На 77. седници, одржаној 2. октобра 2018. године, Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже Групи бирача РОМИ ОДЛУЧНО ЗА СРБИЈУ, предлагачу изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине, за непосредне изборе расписане за 4. новембар 2018. године, да најкасније у року од 48 часова од часа достављања Закључка, отклони недостатак изборне листе и Републичкој изборној комисији достави најмање 38 недостајућих правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборну листу.

У наставку седнице чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа Уједињење Бугара у Србији/Съединение на българите в Сърбия, коју је 2.октобра 2018.године поднела Група бирача „Уједињење Бугара у Србији“, за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Ова Изборна листа има 19 кандидата и подржана је са укупно 369 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.  

1. октобар 2018. године

76. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 76. седници, одржаној 1. октобра 2018. године,  донела решења о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

 • Изборна листа СВИМ СРЦЕМ ЗА ПОЉАКЕ, коју је 1. октобра 2018. године поднела Група бирача „СВИМ СРЦЕМ ЗА ПОЉАКЕ“ и
 • Изборна листа ТИ БИРАШ СВОЈУ БУДУЋНОСТ, коју је 1. октобра 2018. године поднело Удружење Балканских Египћана у Србији „НУР“.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

28. септембар 2018. године

75. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 75. седници, одржаној 28. септембра 2018. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе „ДА ВРАТИМО ДОСТОЈАНСТВО НАРОДУ“ – СТЕФАН КОСТОВ, за непосредне изборе за чланове Националног савета бугарске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 19 кандидата и подржана је са укупно 162 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

27. септембар 2018. године

74. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 74. седници, одржаној 27. септембра 2018. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе Чешка будућност – Даворин Шкорњичка, за непосредне изборе за чланове Националног савета чешке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднело Удружење „Чешка беседа Бела Црква“.

 74. седница Републичке изборне комисије

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

26. септембар 2018. године

73. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 73. седници, одржаној 26. септембра 2018. године, донела Решење о проглашењу Изборне листе „ВАКАТ ЈЕ – Проф. др САИТ КАЧАПОР“ / „VAKAT JE – Prof. dr SAIT KAČAPOR“, за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднела Група бирача „ВАКАТ ЈЕ“.

Чланови Републичке изборне комисије су донели Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

 73. седница Републичке изборне комисије

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина Републике Србије обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Десетог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 24. септембра 2018. године, констатовала да је народном посланику Ивану Манојловићу престао мандат народног посланика даном подношења оставке.

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидату Александри Јевтић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. септембар 2018. године

72. седница Републичке изборне комисије

На 72. седници, одржаној 24. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о одређивању броја, састава и подручја радних тела Републичке изборне комисије за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године. За пружање техничке помоћи РИК-у у организовању и спровођењу непосредних избора, образоваће се укупно 94 радна тела РИК-а.

У наставку седнице, РИК је донео Решење о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године. Републичка изборна комисија одредила је 914 бирачких места на територији Републике Србије.

Такође, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе „ЕГИПЋАНИ ЗА МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ У СРБИЈИ АГИМ АЈРА“ за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписаних за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 15 кандидата и подржана је са укупно 82 правно ваљане оверене изјаве бирача.

Чланови Републичке изборне комисије су на седници донели и Одлуку о одређивању координатора Републичке изборне комисије.

Под тачком разно, чланови РИК-а констатовали су да ће на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године, ЦЕсИД пратити изборе у свосјтву посматрача, а да ће Матица бошњачка бити у својству надгледача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

20. септембар 2018. године

71. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 71. седници, одржаној 20. септембра 2018. године,  донела Решење о проглашењу Изборне листе Удружење „Гергина“ Неготин – Примаријус др Синиша Челојевић, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднело Удружење „Гергина“ Неготин.  

Седници је председавала Жељка Радета, заменик председника Републичке изборне комисије.

 71. седница Републичке изборне комисије

17. септембар 2018. године

70. седница Републичке изборне комисије

На 70. седници, одржаној 17. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа “ЕСНАФ” – Кујтим Демир, за непосредне изборе за чланове Националног савета египатске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 10 кандидата и подржана је са укупно 53 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавала Жељка Радета, заменик председника Републичке изборне комисије.

14. септембар 2018. године

69. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 69. седници, одржаној 14. септембра 2018. године,  донела Решење о проглашењу Изборне листе „ЗА ПОБЕДУ“ – Ердељ Осман, за непосредне изборе за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборну листу је поднела група бирача „ЗА ПОБЕДУ“ – Ердељ Осман.  

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

13. септембар 2018. године

68. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 68. седници, одржаној 13. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ, за непосредне изборе за чланове Националног савета влашке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има 23 кандидата и подржана је са укупно 353 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

10. септембар 2018. године

67. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 67. седници, одржаној 10. септембра 2018. године, донела решeња о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

 • Изборна листа „Герхард“ Подунавске Швабе – заједно, Антун Бек, коју је 10. септембра 2018. године поднело Хуманитарно Удружење Немаца „Герхард“ и
 • Изборна листа Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор, коју је 10. септембра 2018. године поднело Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

7. септембар 2018. године

66. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 66. седници, одржаној 7. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа МАТИЦА БОШЊАЧКА - АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ МУФТИЈА MATICA - BOŠNJAČKA AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA, коју је 6.септембра 2018.године поднело Удружење Матица Бошњачка, за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 35 кандидата и подржана је са укупно 1.009 правно ваљаних оверених изјава бирача.

У наставку седнице чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење којим се проглашава Изборна листа Русинска будућност / Руска будучносц, коју је 7.септембра 2018.године поднела Група бирача „За младе Русине“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 12 кандидата и подржана је са укупно 101 правно ваљаном овереном изјавом бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

6. септембар 2018. године

65. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 65. седници, одржаној 6. септембра 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDЈELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin, за непосредне изборе за чланове Националног савета бошњачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има 35 кандидата и подржана је са укупно 1.099 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

4. септембар 2018. године

64. седница Републичке изборне комисије

На 64. седници, одржаној 4. септембра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа ’’За Русине - Жељко Ковач“ – „За Руснацох – Желько Ковач“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 12 кандидата и подржана је са укупно 106 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

29. август 2018. године

63. седница Републичке изборне комисије

На 63. седници, одржаној 29. августа 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су Решење којим се проглашава Изборна листа МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ – ЉИБУШКА ЛАКАТОШ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, коју је 29. августа 2018. године, поднело Удружење МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ, за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 29 кандидата и подржана је са укупно 650 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Такође, Републичка изборна комисија донела је и Решење којим се проглашава Изборна листа „Румунска листа – Др Јон Оморан Lista Românească – Dr Jon Omoran“, коју је 29. августа 2018. године, поднела Група бирача „Румунска листа – Др Јон Оморан“, за непосредне изборе за чланове Националног савета румунске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године. Изборна листа има 23 кандидата и подржана је са укупно 580 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

28. август 2018. године

62. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 62. седници, одржаној 28. августа 2018. године, донела Решење којим се проглашава Изборна листа Бити и остати РУСИН – ОЛЕНА ПАПУГА – Буц и остац РУСНАК – ОЛЕНА ПАПУҐА, коју је 28. августа 2018. године, поднело Удружење „РУСИНСКА ЛИГА“, за непосредне изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

Изборна листа има седам кандидата и подржана је са укупно 90 правно ваљаних оверених изјава бирача.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. август 2018. године

61. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 24. августа, донела је Решење о проглашењу Изборне листе БУЊЕВЦИ ЗАЈЕДНО, коју је 24. августа поднела Група бирача- БУЊЕВЦИ, за непосредне изборе за чланове Националног савета буњевачке националне мањине, расписане за 4. новембар 2018. године.

На седници је донето и Решење о проглашењу Изборне листе „Magyar Összefogás – Мађарска слога“, коју је 24. августа поднела Група бирача за непосредне изборе за чланове Националног савета мађарске националне мањине, расписане за 4. новембар.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

23. август 2018. године

60. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 23. августа, донела је решња о проглашењу следећих изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године:

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

21. август 2018. године

59. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 21. августа, донела Одлуку о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима, расписаним за 4. новембар 2018. године, којим се прописује назив и изглед образаца које законом овлашћени предлагачи изборних листа кандидата за чланове националих савета, подносе Републичкој изборној комисији приликом подношења изборних листа.

На седници је усвојена и Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку непосредних избора за националне савете националних мањина, расписаних за 4. новембар.

Усвојена је Одлука о обрасцима за подношење изборне листе кандидата за чланове националних савета националних мањина на изборима путем електорских скупштина, као и Одлука о обрасцима за вршење изборних радњи у поступку избора за националне савете националних мањина путем електорских скупштина.

Донет је правилник о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, уз измену и допуну чланова 31, 40. и 48.

Током седнице донета је Одлука и о боји контролног листа за проверу исправности гласачке кутије и боје гласачких листића за гласање на непосредним изборима, као и о боји гласачког листића за гласање путем електорске скупштине.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

19. јул 2018. године

58. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 58. седници, одржаној 19. јула 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина Републике Србије обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Деветог ванредног заседања у Једанаестом сазиву, одржаној 19. јула 2018. године, констатовала да је народном посланику Меху Омеровићу престао мандат народног посланика даном подношења оставке.  

 58. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидату Славици Живковић са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

У наставку седнице, чланови РИК донели су Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних савета националних мањина.

Чланови РИК донели су и Одлуку о образовању радних група Републичке изборне комисијe.

РИК је донела и Одлуку о додели уговора за јавну набавку мале вредности РИК ЈНМВ 1/18.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

11. јул 2018. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 57. седници, одржаној 11. јула 2018. године, донела Одлуку о изменама и допунама Упутства за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

Чланови РИК-а донели су на седници и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години; Одлуку о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2018. годину; Одлуку о покретању поступка јавне набавке, РИК ЈНМВ 1/18 и Решење о образовању Комисије за јавну набавку РИК ЈНМВ 1/18, као и више финансијских одлука Републичке изборне комисије за спровођење  избора за чланове националних савета националних мањина који ће се одржати у 2018. години.

На седници је донета и Одлука о премештању изборног материјала са избора за председника Републике, одржаних 2, 11. и 17. априла 2017.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

7. јун 2018. године

56. седница Републичке изборне комисије

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је на 56. седници, одржаној 7. јуна 2018. године, навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на седници Шестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, одржаној, 6. јуна 2018. године, констатовала престанак мандата народном посланику Жељку Сушецу, даном подношења оставке.  

 56. седница Републичке изборне комисије

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидату Живану Ђуришићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

17. април 2018. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 55. седници, одржаној 17. априла 2018. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Трећој седници Првог редовног заседања у 2018. години одржаној 11. и 16. априла 2018. године, констатовала престанак мандата народним посланицима Милошу Бошковићу и Зорану Красићу, даном подношења оставке, односно даном наступања смрти.

 Републичка изборна комисија

У складу са чланом 92. Закона о избору народнох посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини кандидатима Нади Костић са Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ и Зорану Деспотовићу са Изборне листе Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА.

Такође, чланови РИК донели су Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету ромске националне мањине Негославу Јовановићу, са Изборне листе „РОМСКИ ГЛАС ЗА ЕВРОПУ“, услед престанка мандата члану Националног савета Браниславу Јовићу.

Чланови РИК усвојили су Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периоду јануар – децембар 2017. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

6. март 2018. године

54. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 54. седници, одржаној 6. марта 2018. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету хрватске националне мањине Хрвојки Станић, услед престанка мандата члану Националног савета Андреју Шпановићу.

Републичка изборна комисија је на седници донела  и Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине Ризи Фетахију са Изборне листе КОАЛИЦИЈА УЈЕДИЊЕНИХ АЛБАНАЦА KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, услед престанка мандата члану Националног савета Јонузу Муслиуу.

У наставку седнице, Комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић навео је да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Првој седници Првог  редовног заседања у 2018. години, одржаној 6. марта  2018. године, констатовала престанак мандата народној посланици Весни Ракоњац, даном подношења оставке.  

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидаткињи Сандри Божић, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

Страна 2 1

 Врх стране